Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Виступ Президента України на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників суду

13 грудня 2011, 16:34

Шановні судді!

Шановні працівники апаратів судів!

Щиро вітаю вас з професійним святом! Радий вас у цей день бачити.

Судова гілка влади відіграє ключову роль у забезпеченні прав і свобод громадянина.

Ваша щоденна праця спрямована на утвердження верховенства права у суспільстві, забезпечує громадянам захист їх прав та інтересів, несе віру у справедливість правосуддя та сприяє побудові України як правової держави.

Саме по діяльності судів наші громадяни формують своє ставлення до влади і держави в цілому: справедливе судове рішення – значить, і держава справедлива.

Тому так гірко чути від людей час-від-часу різні критичні і навіть негативні оцінки.

Саме тому глибока судова реформа стала однією з перших моїх ініціатив на посаді Президента.

Головна вимога – в країні має працювати справедливий, чесний суд, що діє за законом і захищає права кожного громадянина. Саме це – вимога та надія громадян України.

Переконаний, що судова реформа – це практичний крок до модернізації країни, реальний шлях до єдиної європейської спільноти.

Запроваджена Законом України «Про судоустрій і статус суддів» процедура призначення на посаду судді дозволяє забезпечувати об’єктивний та неупереджений процес, основними критеріями якого є рівень знань та моральні якості кандидатів на посаду судді.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України вже завершено добір кандидатів на посади суддів за новими правилами.

Це дає підстави говорити, що майбутніми суддями стануть громадяни, які найбільш гідні цього високого звання.

Однак необхідно зосередити увагу не лише на поповненні суддівського корпусу, а й на збереженні працюючих суддівських кадрів.

Сьогодні багато досвідчених суддів, за плечима яких десятки років роботи в суді та тисячі розглянутих справ, звільняються з посад у зв’язку з досягненням 65-річного віку. Це – недоліки.

Ми не повинні втрачати професіоналів, які завдяки своїм знанням, практичним навичкам та високим моральним якостям становлять найцінніший ресурс нашої судової системи і в цілому держави.

Дорогі друзі!

Принципи розвитку нашої держави, європейська інтеграція висувають суворі вимоги до вітчизняного правосуддя, вимагають безумовного верховенства загальнолюдських цінностей, прав і свобод громадян.

Досягнення цієї мети залежить значною мірою від єдності судової практики, відсутності неузгодженостей між рішеннями судів у застосуванні однієї й тієї ж норми права та різного підходу суддів при тлумаченні положень чинного законодавства.

Значна роль у подоланні цього негативного явища покладається на Верховний Суд України, судді якого є найбільш кваліфікованими представниками суддівської спільноти.

Переконаний, що надане Верховному Суду України право постановляти нові рішення, а також обов’язок всіх судів загальної юрисдикції враховувати його висновки під час вирішення аналогічних справ, сприятимуть утвердженню єдиної судової практики.

Черговим кроком у запровадженні якісно нової системи правових засобів захисту людини, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, а також удосконаленні процедури кримінального судочинства, має стати прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України.

Однак реформування вітчизняного законодавства у сфері судочинства не обмежується лише новим Кримінально-процесуальним кодексом України.

На утвердження стандартів гуманізму у сфері застосування кримінальних покарань, а також зменшення випадків застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, спрямований закон України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

Усвідомлюючи той факт, що гарантування прав та свобод людини залежить не лише від суду, мною у листопаді 2011 року створено Робочу групу з питань реформування адвокатури та прокуратури.

Метою її утворення є кардинальне оновлення законодавчого регулювання діяльності прокуратури та адвокатури на засадах гарантування додержання конституційних прав громадян та впровадження загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у цій сфері.

Пріоритетність зазначеної реформи полягає також і в зобов’язаннях нашої держави перед Радою Європи, яка неодноразово закликала українську владу до їх проведення.

Усвідомлюю, що не останню роль у стабільній та ефективній роботі судової системи відіграє матеріально-технічне забезпечення судів та соціальна захищеність суддів.

У результаті проведення судової реформи передбачено поетапне зростання заробітної плати.

У проекті Закону про Державний бюджет на 2012 рік для потреб судів передбачено у півтора раза більше коштів, ніж у цьому році.

Очевидно, що заплановане у новому році збільшення фінансування не вирішить усі проблеми судової гілки влади, однак такий крок повинен стати позитивною тенденцією на наступні роки.

Істотно зміцнити засади фінансової незалежності судів, у тому числі й стосовно суддівської винагороди, покликаний прийнятий Закон України «Про судовий збір».

Наявні новації, а також успішне проведення реформ – є запорукою побудови в Україні правової держави та громадянського суспільства, що виступає однією з найголовніших гарантій дотримання прав людини в нашій країні.

Світовий досвід свідчить, що судова реформа є процесом постійного удосконалення, оскільки на сьогодні немає жодної країни, яка вважала б, що її правосуддя настільки довершене, що далі його поліпшувати не потрібно.

Судова реформа триватиме і в нашій державі.

Мені відомі рекомендації Венеціанської комісії щодо необхідності подальшого удосконалення судової системи України. Я поділяю такі погляди.

Однак втілення у життя рекомендацій неможливе без зміни Основного Закону України.

Саме з цією метою я підтримав ініціативу щодо необхідності створення Конституційної Асамблеї.

Процес внесення змін до Конституції України має носити системний характер і стосуватися як запровадження додаткових конституційних гарантій прав і свобод людини, так і реформування окремих інститутів, у тому числі й судової влади.

На сьогодні процес підготовки пропозицій щодо вдосконалення конституційного регулювання відносин триває.

Вона покликана запропонувати комплексні зміни до Конституції України, що дозволять врахувати рекомендації європейських інституцій та досвід реформування зарубіжних країн.

Однак впевнений, що не тільки від удосконалення чинного законодавства України залежить підвищення авторитету українського правосуддя та його якісна трансформація, а в першу чергу лише від нашого спільного бажання змінити існуючу ситуацію та наполегливої праці у цьому напрямку.

Знаю, що суддівська спільнота докладе всіх зусиль для покращення роботи судової системи та перетворення суду на ефективний інститут захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина.

Я вірю в те, що обраний вами професійний шлях – це шлях служіння інтересам українського народу.

Кожний ваш крок на цій дорозі буде свідченням того, що ви усвідомлюєте важливість свого призначення.

Ваше покликання та величезна роль у житті нашої держави покладає на вас таку саму відповідальність за прийняті рішення, оскільки їх зміст впливає на долі людей.

Сподіваюсь на вашу підтримку, розуміння та активну позицію у справі розбудови українського суспільства.

Бажаю вам міцного здоров’я, плідної роботи на благо нашої держави.

Зі святом вас!