Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Військові дії, загрози безпеці, пандемія – затверджений минулого року план готовності судів до надзвичайних ситуацій проходить апробацію на практиці

21 квітня 2020, 16:01

Типовий план забезпечення безперервної діяльності суду та Методичні рекомендації щодо безпеки в надзвичайних ситуаціях були затверджені наказом Голови Державної судової адміністрації України від 29 січня 2019 року № 93 і розповсюджені серед всіх судів України. Ці документи розроблені спільно українськими та канадськими суддями, представниками судів та органів суддівського врядування у межах співпраці з Українсько-канадським Проектом підтримки судової реформи в Україні з урахуванням найкращих канадських практик реагування на надзвичайні ситуації.

Для України сьогодні надзвичайні ситуації вже не є чимось гіпотетичним. Забезпечення в умовах бойових дій роботи судів, розташованих поблизу тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, захоплення приміщень судів, захоплення заручників, вибухи у залі судових засідань, пандемія – неповний перелік реальних надзвичайних ситуацій.

На питання, як діяти у разі надзвичайної ситуації в суді, експерти найперше радять: «Готуватися заздалегідь».

Про те, як готувались документи, та про головні поради експертів розповідає Людмила ЧЕРНЯВСЬКА, координаторка з питань гендерної рівності та судового адміністрування Українсько-канадського Проекту підтримки судової реформи.

 

– Проблематика готовності до надзвичайних ситуацій і забезпечення безперервної роботи суду посідає важливе місце в діяльності Українсько-канадського Проекту підтримки судової реформи – з огляду на його актуальність для українських судів в умовах продовження війни на Сході України, спричинену військовими діями соціально-економічну кризу та політичну нестабільність в країні, а також загрози пандемії.

Для того, щоб та чи інша надзвичайна ситуація (масові заворушення, дзвінки з погрозами, епідемія тощо) не застала зненацька, не вибила з колії, суди повинні заздалегідь запланувати можливі дії, адже добре продуманий план забезпечує успішну підготовку.

Саме тому робочою групою, до якої входили представники Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України та її територіальних відділень, керівники апаратів судів, канадські експерти, розроблено Типовий план забезпечення безперервної діяльності суду та Методичні рекомендації щодо безпеки в надзвичайних ситуаціях, які були затверджені наказом Голови ДСАУ (від 29 січня 2019 року № 93) та розповсюджені серед усіх судів України.

План та Методичні рекомендації допомагають судам у надзвичайних ситуаціях, оскільки містять різноманітні зразки, шаблони, певний алгоритм дій щодо того, як забезпечити безпеку людей, мінімізувати загрози їхньому здоров’ю й життю, а головне – не зупинити функціонування суду навіть в умовах надзвичайної ситуації.

Тож основною метою є не стільки планування дій з реагування на конкретну надзвичайну подію, а радше заходів, необхідних для продовження роботи, порушеної надзвичайною подією, задля забезпечення безперервного доступу до правосуддя.

Адже доти, доки суди залишаються відкритими, люди відчувають впевненість у непорушності верховенства права.

Здатність суду надавати основні послуги навіть в умовах надзвичайної ситуації визначається якістю планування і ефективністю впровадження відповідного плану дій.

Водночас План дій у разі надзвичайних ситуацій не може вважатися надійним, поки не буде відпрацьований на практиці і не доведе таким чином свою дієвість. Саме тому в межах Проекту підтримки судової реформи проводяться тренінги з поглиблення знань та розвитку навичок аналізу факторів загрози та рівнів вразливості; методів інформування про небезпеку, розподілу функцій, координування, розробки стратегій роботи суду в умовах надзвичайних ситуацій – з тим, щоб забезпечити безперервність доступу до правосуддя.

З метою забезпечення стійкості результатів, покращення системності роботи з поширення найкращих судових практик та послуг з участю канадських експертів у лютому – березні 2019 року у Львові та Києві проведено тренінги для тренерів з питань готовності до надзвичайних ситуацій і забезпечення безперервної роботи суду.

Підготовлені в межах Проекту тренери (29 осіб) з квітня 2019 року по березень 2020 року провели 35 тренінгів у різних містах України (в тому числі в рамках навчальних програм Національної школи суддів України), у яких взяли участь 780 працівників апаратів судів та суддів. 

Завдання кущових / локальних тренінгів – не лише ознайомити працівників судів з Типовим планом, удосконалити практичні навички оцінювання ситуації, ефективного реагування на загрозу, а й заохотити суди до розробки стратегій відновлення роботи суду – навіть в умовах надзвичайних ситуацій, до відповідального впровадження Плану, постійного його оновлення, перевірки дієвості, бо від цього залежить як безпека людей, так і безперервність здійснення правосуддя.

Готовність до надзвичайних ситуацій та забезпечення безперервної роботи суду в умовах пандемії COVID-19

Типовий план готовності до надзвичайних ситуацій та забезпечення безперервної роботи суду став особливо актуальним у період пандемії COVID-19, оскільки містить спеціальний розділ 5 «План забезпечення безперервної діяльності суду на випадок епідемії» (с. 32–41).

План забезпечення безперервної діяльності суду на випадок епідемії покликаний допомогти судам продовжувати здійснення правосуддя та гарантувати здоров’я та безпеку людей у конкретній надзвичайній ситуації – епідемії коронавірусу.

В умовах епідемії Кабінетом Міністрів України було оголошено карантин та режим надзвичайної ситуації.

Пандемія створила загрози для життя та здоров’я громадян, а отже, і суддів, учасників судових засідань, працівників апаратів судів; ускладнила (а деколи – унеможливила) фізичний доступ громадян до суду та участь сторін у розгляді їхньої справи у суді, суди почали розробляти нові формати діяльності, запроваджувати різноманітні заходи для забезпечення безпеки людей та безперервності доступу громадян до правосуддя.

  • У судах використовується можливість участі сторони у судових засіданнях в режимі відеоконференції, розгляду справи у письмовому провадженні, без участі сторони.
  • Запроваджено перехід на опрацювання електронної кореспонденції:
  • учасникам судового процесу надано можливість у межах розгляду судових справ подавати документи завчасно та дистанційно, зокрема на офіційну електронну пошту суду чи засобами поштового зв’язку;
  • надано можливість ознайомлення з матеріалами судових справ на підставі відповідних заяв/клопотань шляхом надсилання сканованих документів на електронну пошту;
  • організовано видачу копій процесуальних документів шляхом надсилання на електронну адресу заявника чи засобами поштового зв’язку.

План забезпечення безперервної діяльності суду на випадок епідемії акцентує увагу на використанні телекомунікаційного і електронного обладнання – для того, щоб обмежити особистий контакт і водночас забезпечити право громадян на судовий захист.

В умовах режиму надзвичайної ситуації та карантину визначаються критично важливі функції суду (функції, які суд повинен виконувати відповідно до Конституції і/або законодавства) і терміни їх виконання; складається перелік справ, які підлягають першочерговому розгляду, і тих, які можуть бути перенесені на інший час.

Тож План забезпечення безперервної діяльності суду на випадок епідемії неабияк став у пригоді українським судам, оскільки містить алгоритм дій, різноманітні інструкції / шаблони:

  • для аналізу факторів загроз та рівня небезпеки;
  • створення інформаційних повідомлень для працівників суду та громадськості;
  • оформлення переліку справ суду, які підлягають першочерговому розгляду;
  • надання послуг у разі зміненого режиму роботи суду тощо.

План передбачає визначення осіб, уповноважених приймати рішення щодо введення його в дію. Рішення щодо введення плану в дію приймається на основі інформації і директив, отриманих від Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, ВРП, ДСАУ.

План акцентує увагу на значимості створення керівних / координаційних рад у кожному суді; необхідності чіткого визначення функцій відповідальних осіб; координації зусиль із ключовими стейкхолдерами, передусім із працівниками Служби судової охорони, що допомагає оцінити можливості кожної із сторін, сприяє координації зусиль та підзвітності, допомагає знайти баланс між забезпеченням доступу громадян до правосуддя й забезпеченням безпеки і безпечного середовища для суддів, персоналу та громадськості.

У Плані подаються зразки чотирьох рівнів небезпеки і відповідного режиму роботи суду у цих ситуаціях, що передбачає «Санітарну просвіту і профілактику», «Скорочений режим роботи суду через нестачу персоналу», «Значно скорочений режим роботи суду через необхідність забезпечення захисту здоров’я працівників і суддів, а також з метою захисту здоров’я громадян»; «Закриття приміщень суду через нестачу персоналу або відповідно до вказівки Уряду».

У документі наголошено на необхідності оперативно інформувати працівників судів, ключових зацікавлених сторін та громадськість про ситуацію у суді, надано чіткі інструкції щодо створення і поширення інформаційних повідомлень, зміст яких залежить від оголошеного рівня небезпеки.

Крім того, вказано на значимість ефективної комунікації, яка зумовлює надання точної, своєчасної і узгодженої інформації широкому колу зацікавлених сторін і є основоположним елементом координованого ефективного реагування на спалах епідемії.

Українські суди активно використовують надані рекомендації та інструкції.

На сайтах судів рекомендовано розміщувати інформацію про епідемію та заходи з безпеки; повідомляти про можливість участі сторони у судових засіданнях в режимі відеоконференції, розгляду справи у письмовому провадженні, без участі сторони, про зміни у порядку роботи суду; надано рекомендації щодо використання електронної кореспонденції (дистанційна подача документів на офіційну електронну пошту суду, ознайомлення зі сканованими матеріалами судових справ через електронну пошту, отримання копій процесуальних документів тощо).

План забезпечення безперервної діяльності суду на випадок епідемії передбачає заходи з відновлення звичайного режиму роботи суду, аналіз ситуації після надзвичайної події.

Реальні надзвичайні ситуації як можливість покращити типовий план дій

Після завершення карантину в судах буде проведено аналіз ситуації, що дасть судам можливість у разі потреби внести відповідні зміни й уточнення до плану, аби забезпечити його більшу дієвість і ефективність.

Таким чином, планування дій у надзвичайних ситуаціях є ключовим аспектом адміністративного забезпечення роботи суду.

Жоден суд не в змозі зробити абсолютно все, щоб підготуватися до кожної загрози, запобігти їй або відреагувати на неї. Але більшість дій, заходів, описаних у Плані (визначення відповідальних осіб; аналіз факторів загрози і рівнів небезпеки; визначення першочергових справ; створення інформаційних повідомлень; підготовка комплекту речей першої необхідності (тривожний чемоданчик); фіксування контактних даних основних стейкхолдерів, служб екстреної допомоги; визначення місць збору, альтернативних робочих місць та ін.), не вимагають значних витрат і мають входити до кола більш широких обов’язків працівників суду.

Надзвичайна ситуація – епідемія – дала судочинству потужний імпульс, і потрібно ним скористатися, щоб зробити судовий процес ефективнішим, прозорішим і доступнішим для людей.

Поширення, локальна адаптація та системне впровадження у судах планів готовності судів до надзвичайних ситуацій та методичних рекомендацій щодо безпеки сприятимуть збільшенню довіри громадян до суду та посиленню впевненості у непорушності верховенства права та безперервності здійснення правосуддя.

Читайте нас у Telegram

Читайте нас у Facebook

Прес-центр судової влади України