Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Прем'єр-міністр України відреагував на звернення Голови Ради суддів України та Голови ДСА України щодо створення відомчої воєнізованої охорони та недопущення зміни статусу Національної школи суддів України

29 жовтня 2015, 15:13

 Голови Ради суддів України та ДСА України звернулись до Прем’єр-міністра України з відкритими листами стосовно діяльності відомчої воєнізованої охорони та з приводу необхідності вжиття заходів для забезпечення функціонування Національної школи суддів України.

        Зокрема, в листі щодо утворення Державною судової адміністрацією України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України відомчої воєнізованої охорони, як це передбачено Законом України "Про Національну поліцію", що вступає в дію з 7 листопада 2015 року, висловлювалося прохання доручити:

     МВС України, до фактичного утворення та функціонування відомчої воєнізованої охорони ДСА України, забезпечувати гарантовану Конституцією та законами України належну охорону судів, суддів, учасників судового процесу відповідними підрозділами МВС України, зокрема Державною службою охорони, на безоплатній основі; Міністерству фінансів України − вжити заходів щодо перерозподілу бюджетних призначень 2015 року та передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" окрему бюджетну програму ДСА України з достатнім обсягом бюджетних призначень для функціонування підрозділів відомчої воєнізованої охорони ДСА України.

Результатом розгляду Прем'єр–міністром України Арсенієм Яценюком зазначеного листа стало  доручення Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та Міністру фінансів Наталії Яресько невідкладно розглянути за участю Державної судової адміністрації України і Управління державної охорони порушені питання та визначитися щодо можливих шляхів їх вирішення, а про результати поінформувати Кабінет Міністрів України з поданням у разі потреби відповідних пропозицій.

Щодо листа про недопущення зміни статусу Національної школи суддів України та виведення її із системи судової влади, то у своєму спільному листі Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко та Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк зазначили, що Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи, здійснює науково-дослідницьку діяльність і на неї не поширюється дія законодавства про вищу освіту.

У листі визначено, що зміна статусу Національної школи суддів України перешкоджатиме реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інституцій на 2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року №276/2015, а реалізація пропозиції Міністерства фінансів України щодо вилучення Національної школи суддів України із судової системи призведе до інституційного послаблення судової влади та звуження гарантій її незалежності, а також містить потенційну загрозу втручання органу виконавчої влади в діяльність судової системи України.

Відповіддю Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка на зазначений лист стало доручення Міністру фінансів України Наталії Яресько всебічно, з урахуванням наведених у листі обставин, опрацювати порушені питання, а про результати поінформувати авторів листа та Кабінет Міністрів України.