Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області

10 грудня 2019, 09:31

СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

09.12.2019                                           м. Тернопіль                                                № 123

 

 

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області

 

 

Відповідно до частини другої статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 № 1536/0/15-19

 

                                                                                                                    НАКАЗУЮ:                                                                                                                

 

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області:

начальника режимно-секретної служби;

начальника служби зв’язку інформатизації та ТЗО;

провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом;

провідного спеціаліста відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу;

командира господарського взводу;

провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби (3 посади);

контролера І категорії (помічника оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби (3 посади);

контролера І категорії взводу охорони підрозділу охорони.

 1. Затвердити умови проведення конкурсу на посади, зазначені в пункті 1 цього наказу, що додаються.
 2. Надати до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Тернопільській області оголошення про проведення конкурсу та його умов для оприлюднення на офіційному сайті (відповідальна – Гніда О.Ю.).
 3. Перевірку рівня фізичної підготовки для кандидатів на посади здійснити згідно нормативів, визначених для відповідної вікової категорії, визначених наказом Голови Служби судової охорони від 21.05.2019 № 25 «Про затвердження Порядку організації перевірки рівня фізичної підготовленості на зайняття вакантних посад співробітників Служби судової охорони» із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників (відповідальний – Недоліз В.С.).
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник                                                                                    Едуард КОЛЬЦОВ

 

УМОВИ !!!!!!!!!

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника режимно-секретної служби територіального управління Служби

 судової охорони у Тернопільській області

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника режимно-секретної служби територіального управління Служби

 судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження начальника режимно-секретної служби територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (далі – Управління):

1) виконує функції, визначені начальником територіального управління відповідно до розподілу повноважень між співробітниками Управління;

2)  здійснює безпосереднє керівництво режимно-секретною службою;

3) координує роботу режимно-секретної служби з іншими структурними підрозділами, організовує спільну роботу під час підготовки матеріалів із питань, які належать до діяльності кількох структурних підрозділів;

4) здійснює розподіл обов’язків між співробітниками (працівниками) режимно-секретної служби та доручає їм розгляд конкретних матеріалів, виконання доручень зі службових питань, контролює їх роботу;

5) організовує, забезпечує та контролює виконання, наказів, розпоряджень та доручень начальника територіального управління,

6) за дорученням начальника управління виконувати інші повноваження, які належать до його компетенції.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7050 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява особи про участь у конкурсі, в якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно: центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області паспорт громадянина України.

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

На начальника режимно-секретної служби Управління поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра*

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи в правоохоронних органах або на посадах державної служби не менше 5 років;

досвід роботи у сфері охорони державної таємниці не менше 3 років.

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності.

1.   Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів.

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

 

3. Комунікація та взаємодія

вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

відкритість.

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників.

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність.

6. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального

законодавства

знання законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну таємницю», «Про інформацію», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах установах і організаціях та визначення такими що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України», «Про затвердження Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях».

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника служби зв’язку інформатизації та ТЗО територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження начальника служби зв’язку інформатизації та ТЗО територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (далі – Управління):

1) виконує функції, визначені начальником Управління відповідно до розподілу повноважень між співробітниками Управління;

2) забезпечує координацію служби зв’язку інформатизації та ТЗО, здійснює та організовує зв’язок з підрозділами в усіх видах службової діяльності. Здійснює контроль за діяльністю служби, забезпечує виконання покладених на неї завдань;

3) організовує, забезпечує та контролює виконання, наказів, розпоряджень та доручень начальника Управління,

4) здійснює розподіл обов’язків між спвробітниками та доручає їм розгляд конкретних матеріалів, виконання доручень із службових питань, контролює їх роботу;

5) організовує взаємодію із структурними підрозділами органів державної та виконавчої влади з питань забезпечення зв’язком Управління;

7) за дорученням начальника Управління виконувати інші повноваження, які належать до його компетенції.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7050 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява особи про участь у конкурсі, в якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно: центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області паспорт громадянина України.

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

На начальника служби зв’язку інформатизації та ТЗО Управління поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

вища освіта у галузі знань «Інформаційні технології», ступінь вищої освіти – магістр*

2. Досвід роботи

досвід роботи у сфері комп’ютерних мереж та систем – не менше 2 років

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності.

1.Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів.

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

 

3. Комунікація та взаємодія

вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

відкритість.

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників.

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність.

6. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального

законодавства

«Про захист персональних даних», «Про телекомунікації», «Про інформацію», «Про національну програму інформатизації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про публічні закупівлі»; Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України;  актів Кабінету Міністрів України з питань матеріального забезпечення поліцейських; актів щодо діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,  рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального управління  Служби судової охорони  у Тернопільській області

 

Загальні умови

 

1.     Основні повноваження провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) здійснює в установленому порядку збір, обробку та захист персональних даних, що належить до компетенції відділу;

2) веде облік штатної та фактичної чисельності співробітників та працівників Управління, здійснює заходи щодо дотримання штатної дисципліни і трудового законодавства;

3) відповідає за формування, ведення та зберігання особових справ співробітників, ведення відповідних обліків та картотек;

4) готує проекти наказів щодо співробітників та працівників Управління.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5640 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

 

На провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального  управління Служби судової охорони у Тернопільській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра*

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи в державних органах, установах, організаціях або правоохоронних органах не менше 2 років.

 

 

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищий антикорупційний суд», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки України», «Про Національне антикорупційне бюро України».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», рішень Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності системи правосуддя.

 

 

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження провідного спеціаліста відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (далі – Управління):

1) очолює відділ та у межах повноважень, забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на Управління завдань;

2) здійснює заходи з організації та контролю за забезпеченням підтримання громадського порядку у приміщеннях судів та судових установ, припинення проявів неповаги до суду та забезпечення безпеки учасників судового процесу;

3) організовує поточну організаційно-виконавчу роботу відділу та забезпечення контролю за роботою;

4) контролює порядок організації та виконання завдань служби особовим складом відділу за напрямком службової діяльності;

5) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою подання структурними  підрозділами Управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації роботи по забезпеченню безпеки учасників судового процесу;

6) за дорученням керівництва Управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції відділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5640 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява особи про участь у конкурсі, в якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно: центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області паспорт громадянина України.

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

На провідного спеціаліста відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу Управління поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра*

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 5 років.

 

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

 

 

Вимоги до компетентності.

 

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

 

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

         

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального

законодавства

знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади командира господарського взводу територіального управління Служби

 судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження командира господарського взводу територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (далі – Управління):

1) очолює господарський взвод територіального управління, у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіального управління завдань за напрямом діяльності;

2) систематизує та вдосконалює роботу взводу, впроваджує нові, сучасні методи розміщення та зберігання товарно-матеріальних цінностей;

3) організовує охорону складів, в тому числі технічними засобами охорони;

4) організовує систематичні огляди складських приміщень, вживає заходів стосовно своєчасного ремонту під’їзних шляхів, огорожі, дахів, систем вентиляції, технічних засобів охорони;

5) забезпечує ведення облікових книг, видаткових накладних, відомостей, актів приймання-передачі з додержанням всіх правил оформлення прибутково-видаткових документів;

6) вживає заходів стосовно недопущення крадіжок, нестач та пошкодження товарно-матеріальних цінностей;

7) організовує службові розслідування при виявленні крадіжок, нестач, порушень умов зберігання, вживає заходів стосовно відшкодування збитків та усунення виявлених недоліків;

8) визначає коло осіб, які приймають участь в проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;

9) організовує та проводить своєчасне інструктування працівників відділу з питань дотримання вимог техніки безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;

10) організовує та проводить інструктаж та практичні заняття з дотримання правил протипожежної безпеки, виконання вимог щодо безпечної експлуатації електрообладнання та електроустановок;

11)  здійснює контроль за веденням відповідних журналів інструктажів.

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3440 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява особи про участь у конкурсі, в якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно: центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області паспорт громадянина України.

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

На командира господарського взводу Управління поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра*

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи на посадах державної служби, в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 5 років.

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності.

2.   Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів.

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

 

3. Комунікація та взаємодія

вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

відкритість.

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників.

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність.

6. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального

законодавства

знання Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі», актів Кабінету Міністрів України з питань матеріального забезпечення поліцейських. рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби територіального управління Служби судової охорони у  Тернопільській області

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження  провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби територіального  управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) контролює роботу нарядів з охорони суддів, органів та установ в системі правосуддя, інформує вище керівництво і координує подальші дії підпорядкованих підрозділів;

2) організовує обмін інформацією та взаємодію з іншими правоохороними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування іншими організаціями;

3) контролює порядок зберігання, видачу табельної вогнепальної зброї і спеціальних засобів;

4) бере участь у розроблені проектів службової документації з питань служби;

5) за дорученням безпосереднього та прямого керівництва виконує інші повноваження, які належать до компетенції відділу.

 

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5640,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців);

9) сертифікати нарколога та психолога.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

На провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби територіального управління Служби поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра*.

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше                    5 років.

 

3. Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

Знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади контролера І категорії (помічника оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження контролера І категорії (помічника оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області (далі ­ Управління):

1) несе службу у складі чергової зміни оперативно-чергової служби Управління;

2) діє за вказівками оперативного чергового в питання несення оперативно-чергової служби;

3) здійснює моніторинг обстановки в системі судової охорони, результатів оперативно-службової діяльності структурних підрозділів Управління;

4) забезпечує зберігання зброї;

5) застосовує зброю та спеціальні засоби в порядку та у випадках визначних Законом України «Про Національну поліцію»;

6) готує проекти листів визначеним органам державної влади з інформацією про обстановку в системі судової охорони;

7) формує звітність за результатами оперативно-чергової служби;

8) підтримує протягом чергування інформаційну взаємодію з оперативно-черговими службами органів виконавчої влади;

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3260 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява особи про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно: центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області паспорт громадянина України.

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

На контролера І категорії (помічника оперативного чергового) відділу оперативно-чергової служби  Управління поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

повна середня освіта.

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 2 років.

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального

законодавства

Знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 09.12.2019 № 123

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади контролера І категорії  взводу охорони підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження контролера І категорії взводу охорони підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

Відповідає за успішне виконання відділенням охорони завдань по забезпеченню охорони судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу, додержання особовим складом дисципліни, виконання покладених завдань, а також за стан зберігання зброї, спеціальних засобів, майна відділення та за утримання їх у належному стані.

Він зобов'язаний:

1) знати обстановку на закріпленому об’єкті (території) і вносити командиру взводу охорони пропозиції щодо вдосконалення  організації охорони об’єкту суду (органу чи установи системи правосуддя) та використання нарядів;

2) брати участь у розстановці сил та засобів відділення;

3) здійснювати підготовку особового складу відділення до виконання завдань;

4) вести кожного дня облік та аналіз результатів виконання завдань служби співробітниками відділення;

5) знати особисті якості підлеглих і вникати в їх потреби;

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3260 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява особи про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копія (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно: центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області паспорт громадянина України.

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 10 грудня 2019 року до 18 години 00 хвилин 19 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

На контролера І категорії взводу охорони підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 24 грудня 2019 року о 10.00.

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, te@sso.court.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

 

1. Освіта

повна середня освіта.

 

2. Досвід роботи

досвід служби в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 2 років.

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

 

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про статус народного депутата»; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в судах, забезпечення безпеки учасників судового процесу.