flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Зборами суддів господарського суду Черкаської області від 28.12.2016 зі змінами та доповненнями внесеними рішенням зборів суддів від 25.01.2017, 29.03.2017, 27.09.2017, 11.10.2017, 15.11.2017, 13.12.2017, 29.12.2017, 07.03.2018, 04.04.2018, 30.05.2018, 01.03.2019,      20.11.2019,     27.01.2021, 29.12.2021.

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

господарського суду Черкаської області

 

Загальні положення

  1. Засади використання автоматизованої системи документообігу господарського суду Черкаської області (далі – Засади використання автоматизованої системи) розроблені на виконання Положення про автоматизовану систему документообігу суду, зі змінами затвердженими рішенням Ради суддів України від 03.03.2016 №21 (далі - Положення), з метою врегулювання порядку функціонування  автоматизованої системи документообігу.
  2. Збори суддів господарського суду Черкаської області (далі – Збори суддів) використовують визначені Положенням повноваження у межах вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з урахуванням вимог господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 №28.
  3. Засади використання є обов’язковими при роботі в автоматизованій системі господарського суду Черкаської області всіма користувачами.

 

 

 Розділ І

Параметри автоматизованого розподілу справ та заяв

1.1. Розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, закінчення терміну повноважень судді, а також в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

1.2. У господарському суді Черкаської області запроваджено спеціалізацію суддів відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 21 грудня 2018 року №622.

1.3. Персональна спеціалізація суддів визначається рішенням зборів суддів господарського суду Черкаської області.

1.4. Коефіцієнт складності за розгляд усіх категорій судових справ становить 1.

1.5. Коефіцієнти складності, що враховують форму участі судді у розгляді судової справи становлять:

Головуючий (одноособовий розгляд) – 1;

Головуючий (колегіальний розгляд) – 1;

Член колегії суддів при колегіальному розгляді – 0,5.

1.6. Відсоток справ, що підлягає розгляду суддями, які займають адміністративні посади визначається рішенням зборів суддів.

1.7. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів) питання зменшення навантаження на суддів або колегію суддів вирішуються зборами суддів господарського суду Черкаської області в робочому порядку. 

 

Розділ ІІ

Порядок розподілу судових справ між суддями

2.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.2. У суді застосовуються:

пакетний автоматизований розподіл судових справ;

автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторний автоматизований розподіл судових справ.

2.3. Не розподіляються конкретному судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за сім календарних днів до початку відпустки, якщо її тривалість сукупно становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження та за три робочі дні - якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів, та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

2.4. Розрахунок коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи здійснюється автоматично комп’ютерною програмою «Діловодство спеціалізованого суду» відповідно до її параметрів.

Розділ ІІІ

Порядок здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 3.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі відповідно до вимог п.п. 2.3.4 п. 2.3. Положення та рішень зборів суддів господарського суду Черкаської області.

3.2. Формування колегій для колегіального розгляду справи в господарському суді Черкаської області здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень.

Передбачені наступні засади формування колегій суддів:

2) Після визначення головуючого судді автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації:

- головуючий суддя у справі виносить ухвалу в якій зазначає про необхідність створення колегії суддів;

- на підставі розпорядження керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату) проводиться повторний автоматичний розподіл з метою визначення складу колегії суддів.

Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів долучається до матеріалів судової справи.

3) Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду справи, наступним шляхом:

- головуючий суддя звертається з службовою запискою до керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату) в якій просить здійснити заміну судді-члена колегії з використанням автоматизованої системи документообігу суду;

- керівником апарату суду (особою, яка виконує обов’язки керівника апарату) на виконання службової записки судді-доповідача у справі вноситься до автоматизованої системи вмотивоване розпорядження щодо повторного розподілу для зміни складу колегії суддів;

 - на підставі розпорядження керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату) проводиться повторний автоматичний розподіл з метою заміни судді-члена колегії.

Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів долучається до матеріалів судової справи.

4) У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді (суддів) здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в підпунктах 1-3 пункту 3.2 розділу 3 Засад.

3.3. У разі повернення справи або виділених копій матеріалів справи про банкрутство із суду апеляційної чи касаційної інстанцій, згідно з рішенням якої скасовано попереднє судове рішення суду першої інстанції і заявлені вимоги підлягають новому розгляду у іншому складі суду, або у разі задоволення відводу (самовідводу) судді, усі заяви, скарги (в т.ч. апеляційні і касаційні), клопотання та інші документи, які надійшли в період перебування справи за межами суду, згідно з доповідною запискою судді, судове рішення якого скасоване, за розпорядженням керівника апарату суду, передаються судді, якому автоматизованою системою розподілена судова справа (виділені копії матеріалів справи про банкрутство).

 

Обов’язок контролю за підшиванням таких матеріалів покладається на суддю, судове рішення якого скасовано.

 

Після винесення судового рішення за результатами нового розгляду вимог у справі про банкрутство виділені копії матеріалів справи про банкрутство та підшиті матеріали нового розгляду, не пізніше наступного дня після відправки судового рішення учасникам провадження у справі про банкрутство боржника, передаються через канцелярію суду тому судді, у провадженні якого перебуває справа. У разі оскарження судового рішення за результатами нового розгляду вимог у справі про банкрутство виділені копії матеріалів справи про банкрутство та підшиті матеріали нового розгляду негайно повертаються судді, яким винесено судове рішення для направлення матеріалів справи до суду вищої інстанції.

 

3.4. Розгляд скарг, заяв, клопотань та інших документів у процесі виконання судових рішень, а також видача наказів у справах, закінчених провадженням (в т.ч. які перебувають в архіві), здійснюється раніше визначеним суддею.

 

У випадку відсутності судді, яким було прийняте рішення у справі, у зв'язку з звільненням, припиненням повноважень судді, розподіл скарг, заяв, клопотань та інших документів у процесі виконання судових рішень, а також видача наказів у справах, закінчених провадженням (в т.ч. які перебувають в архіві) здійснюється шляхом повторного автоматизованого розподілу з урахуванням спеціалізації суддів шляхом розподілу основної справи та надалі – розподілу картки додаткових матеріалів судді, якому було розподілено основну справу.

 

У разі надходження заяви (скарги, клопотання чи іншого процесуального документа) у справі, яка знаходилась в архіві суду і знищена за закінченням строків зберігання, така заява передається для розгляду судді, у провадженні якого знаходилась справа, а реєстрація картки додаткових матеріалів (КДМ) пов’язується із цим суддею. Якщо суддя відсутній (у зв'язку із звільненням, припиненням повноважень судді), то здійснюється повторний автоматизований розподіл знищеної справи з урахуванням спеціалізації суддів, заява (скарга, клопотання чи інший процесуальний документ) передається для розгляду судді, якому справу розподілено, а реєстрація картки додаткових матеріалів (КДМ) пов’язується із визначеним автоматизованою системою суддею.

У випадку відсутності судді, який розглядав справу, у зв'язку з звільненням, припиненням повноважень судді, або ж у випадку передачі справи на розгляд іншому судді з визначених процесуальним кодексом підстав, розподіл нерозглянутих скарг, заяв, клопотань та інших документів, на які у автоматизованій системі документообігу суду створено картки додаткових матеріалів (КДМ), здійснюється за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду судді, якому розподілено основну справу.

3.5. У разі повернення матеріалів справи про банкрутство з судів апеляційної чи касаційної інстанцій з передачею на новий розгляд в окремій частині, справа у цій частині розподіляється іншому судді через автоматичний розподіл.

 

Після перегляду справи про банкрутство в окремій частині, справа повертається судді, який розглядає основну судову справу.

 

Усі заяви, скарги, клопотання та інші документи, які залишилися нерозглянутими у основній справі про банкрутство та ті, що надійшли в період перебування справи за межами суду, розглядаються суддею, у провадженні якого знаходиться основна справа про банкрутство.

 

3.6. Позовні заяви, які надійшли до суду повторно після повернення їх відповідно до ст. 174, 175 ГПК України, підлягають автоматизованому розподілу між суддями.

 

 

3.7. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених обставин.

Не пізніше наступного робочого дня після налагодження роботи автоматизованої системи, до неї вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

3.8. У разі прийняття суддею рішення про об’єднання справ в одне провадження справи порушені пізніше передаються на розгляд судді, який раніше за інших суддів відкрив провадження у справі, шляхом поєднання цих справ в автоматизованій системі та автоматичного розподілу пізніше порушеної справи судді, що порушив справу раніше з зазначенням причини передачі відповідно до ч. 8 статті 173 ГПК України.

 

3.9. Заяви про скасування судового наказу, подані учасниками справ та їх представниками відповідно до статті 158 ГПК України, передаються автоматизований розподіл в порядку статті 32 ГПК України.

 

3.10. Заяви, доручення про вручення документів, які надходять з Господарського суду Автономної Республіки Крим, реєструються, як КДМ та передаються на автоматизований розподіл.

 

3.11. У разі тривалої відсутності судді (відпустка, хвороба, інше) накази у справах позовного провадження відсутнього судді видає голова суду за заявою сторони.

 

Розділ IV

Розподіл судових справ

шляхом передачі судової справи раніше визначеному

у судовій справі судді

4.1. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної чи касаційної інстанції після скасування ухвал, прийнятих на підставі статті 174, 175, 226 ГПК України та після скасування судових рішень з подальшим направленням справи до місцевого суду для виконання вимог частини 1 ст. 31 ГПК України, мають передаватися тим суддям, судове рішення яких скасовано та у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа шляхом реєстрації у автоматизованій системі документообігу шаблоном «Для подальшого розгляду».

4.2. У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Після усунення обставин, передбачених абзацом 1 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

4.3. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 328, 329-331, 333, 340,  ГПК України;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви (клопотання), вирішення яких пов’язане з поновленням провадження у зупиненій справі;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

-  заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні;

- заяви про скасування заходів до забезпечення позову;

- заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

- новостворені судові справи при прийнятті рішення головуючим суддею про роз’єднання позовних вимог в самостійне провадження відповідно до ч. 6 ст. 173 ГПК України;

- для розгляду в межах справи про банкрутство усі заяви (позовні заяви): в майнових спорах, стороною в яких є боржник; у спорах з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; у  спорах про визнання недійсними результатів аукціону; у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; у спорах про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно;  у спорах про стягнення заробітної плати; у спорах про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; у спорах щодо інших вимог до боржника, а також заяви у справах наказного провадження, стороною яких є боржник.

 

4.4. При передачі судової справи на новий розгляд (на розгляд), при задоволенні самовідводу (відводу) судді, інших випадках передачі справ на розгляд іншому судді, додаткові матеріали у цих справах, на які у автоматизованій системі документообігу суду створюються картки додаткових матеріалів (КДМ), передаються судді, якому було розподілено основну судову справу, шляхом внесення до цих матеріалів у автоматизованій системі «Діловодство спеціалізованого суду» розпорядження керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату).

Розділ V

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

5.1. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної чи касаційної інстанції після скасування ухвал, прийнятих на підставі статті 231 ГПК України,  підлягають повторному автоматичному розподілу на загальних підставах, оскільки скасування цих ухвал перешкоджає подальшому розгляду судової справи суддею, який їх прийняв, через реєстрацію у автоматизованій системі документообігу шаблоном «На розгляд».

5.2. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (всього складу суду), з метою заміни судді або суддів, що вибули.

 

Заяви про відвід судді, подані учасниками справ та їх представниками у випадках, передбачених главою 3 розділу І ГПК України, у разі, якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, передаються для вирішення іншому судді у порядку ч. 3 ст. 39 ГПК України, шляхом створення окремого запису в автоматизованій системі з типом заяви «Заява про відвід (самовідвід) судді», яка створюється окремо.

 

Судді, які повинні бути виключені при автоматичному розподілі справи з даним типом заяви, зазначаються на закладці «Відведені судді» картки справи з відповідною причиною неможливості розгляду «Недопустимість розгляду заяви про відвід».

 

5.3. Винятково, у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи за заявою судді передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особою, яка виконує обов’язки керівника апарату), що додається до матеріалів справи.

5.4. За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

5.5. У разі припинення врегулювання спору за участю судді відповідно до  статті 189 ГПК та винесення відповідної ухвали суду, за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою її передачі на розгляд іншому судді.

 

5.6. Судові справи позовного провадження, в яких стороною є боржник,  провадження в яких відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, або прийняті до провадження під час розгляду справи про банкрутство, через повторний автоматизований розподіл на підставі ухвали судді передаються суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство для розгляду по суті в межах цієї справи.

 

Розділ VІ

Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

(колегією суддів)

6.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу). 

Розділ VІІ

 Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

7.1.     У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної  скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили.

Контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень здійснюється працівниками аналітично-статистичного відділу суду.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи суддями, а у разі їх відсутності відповідальними особами аналітично-статистичного відділу суду.

7.2.     До автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення;

не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Розділ VIІI

Прикінцеві положення 

8.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу набирають чинності з наступного дня після дня їх затвердження зборами суддів господарського суду Черкаської області.

8.2. У разі внесення змін до цих Засад збори суддів господарського суду Черкаської області новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у новій редакції.