flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звернення громадян

Письмове звернення може бути подане особисто за адресою місцезнаходження господарського суду Черкаської області: м. Черкаси, бульвар Шевченка 307, 2 поверх правого крила будівлі, кабінет № 214 (загальний відділ)

 

Письмове звернення може бути надіслано поштою за цією ж адресою: "Господарський суд Черкаської області, бульвар Шевченка, б. 307, м. Черкаси, 18005

 

Адреса електронної пошти для надсилання звернень громадян: inbox@ck.arbitr.gov.ua

 

Телефон "Гарячої лінії" суду – (0472) 312149.

 

Законом України «Про звернення громадян» передбачено наступне.

 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усні звернення викладаються громадянином на особистому прийомі відповідно до графіку особистого прийому керівництва суду громадян та представників юридичних осіб або за допомогою засобів телефонного зв’язку.

Письмові звернення надсилаються поштою на адресу суду або передаються громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства, до канцелярії суду, а також можуть бути надіслані на електронну пошту суду.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями»

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У випадках, коли в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо (порушені у зверненні громадян питання потребують додаткового опрацювання, отримання додаткової інформації тощо), керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Термін розгляду звернень може бути скорочено від загального за наявності обґрунтованої письмової вимоги громадянина.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

Результати роботи зі зверненнями громадян відображено в звітах щодо розгляду господарським судом Черкаської області запитів на інформацію»

 

Звернення може бути відправлене безпосередньо із сайту суду. Для цього необхідно скористатись електронною формою на головній сторінці суду під назвою "Електронна форма звернення громадян", або у пункті меню «Громадянам» обрати розділ «Звернення громадян», або перейти за цим посиланням: електронна форма для звернення громадян»

 

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ГОЛОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голові господарського суду

Черкаської області

_______________________________

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

________________________________

Домашня адреса заявника

(місто, район, село, вулиця, № будинку,

№ квартири, № телефону - домашній/мобільний)

 

Заява / Клопотання / Скарга / Пропозиції

         

Звернення викладається в довільній формі, із зазначенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Додаток: копія ____________________ на ___ арк.*

         

Дата                                                                                                   Підпис                                                                                                                                     

  

 * До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.

 

Зберегти/роздрукувати зразок звернення громадян до голови суду

 

 

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО КЕРІВНИКА АПАРАТУ  ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Керівнику апарату господарського суду

Черкаської області

_______________________________

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

________________________________

Домашня адреса заявника

(місто, район, село, вулиця, № будинку,

№ квартири, № телефону - домашній/мобільний)

 

Заява / Клопотання / Скарга / Пропозиції

 

Звернення викладається в довільній формі, із зазначенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Додаток: копія ____________________ на ___ арк.*

         

Дата                                                                                                   Підпис                                                                                                                                     

  

 * До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду скарги.

Зберегти/роздрукувати зразок звернення громадян до керівника апарату суду