flag Судова влада України

Відомості про витрачання бюджетних коштів

Відомості про загальну суму бюджетних коштів, виділених на функціонування суду на 2018 рік та їх структура

 

Видатки затверджені кошторисом на 2018 рік:

 Всього на функціонування суду виділено 16741,1 тисяч гривень, у тому числі загальний фонд – 15473,3 тисяч гривень, спеціальний фонд – 1267,8 тисяч гривень, у тому числі у розрізі КЕКВ:

         Загальний фонд

2110 – оплата праці – 12906,5 тисяч гривень;

         2120 – нарахування на оплату праці – 2323,2 тисяч гривень;

         2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 243,6 тисяч гривень

         Спеціальний фонд

         2200 – використання товарів і послуг – 1095,2 тисяч гривень;

         3110 – придбання основного капіталу – 172,6 тисяч гривень

 

Звіти Господарського суду Черкаської області про використання бюджетних коштів

 

Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Наказ МФУ № 309 від 02 березня 2012р. «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»
Наказ МФУ № 1407 від 24 грудня 2012р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»
Постанова КМУ № 228 від 28 лютого 2002р.  «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"