flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Пам'ятка для представників ЗМІ

ПАМ’ЯТКА

ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ

 

         Відповідно до вимог статті 129 Конституції України, статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 6 Цивільного процесуального кодексу України, статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, статті 4-4 Господарського процесуального кодексу України, судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно і відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

         БАЖАННЯ ЖУРНАЛІСТА БУТИ ПРИСУТНІМ НА СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНИМ, КРІМ ВИПАДКІВ ЗАКРИТОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ.

         Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

         Зокрема, ч. 6 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що кожен, хто присутній на розгляді, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписувальні пристрої: «Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду».

         У свою чергу, ч. 8 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що учасники розгляду та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо технічні пристрої. При цьому фото- і кінозйомка, відео-, звукозапис із використанням стаціонарної апаратури, а також транслювання засідання допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

         Є відповідні норми і в Кодексі адміністративного судочинства України. Згідно із ч. 8 ст. 12 КАСУ «особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіо технічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень».

         Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах чи інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

         Разом з тим слід взяти до уваги, що відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

         ТРАНСЛЯЦІЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ДОЗВОЛУ СУДУ.

         Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

         Про дату, час і місце проведення відкритого судового засідання у суді можна дізнатися на офіційному веб-порталі «Судова влада України» (http://www.court.gov.ua). На веб-порталі треба віднайти веб-сайт відповідного суду.

         Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАННЯМ на ім’я головуючого судді у справі (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті суду). При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відеозйомки. Клопотання про фото- та відеозйомку розглядається на початку судового засідання, тож не варто перейматися, що щось не вдасться зафіксувати.

         Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися до суду з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду, а також подати клопотання про здійснення трансляції.

         Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про облаштування місця для операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо. Клопотання на редакційному бланку можна надіслати поштою або електронною поштою. Також клопотання можна подати безпосередньо до канцелярії суду, чи передати прес-секретарю суду. Якщо до суду надійшло кілька запитів щодо проведення зйомок від кількох ЗМІ, але технічних можливостей для цього бракує, то суд дає можливість ЗМІ самостійно визначити, хто і як зніматиме засідання і як інші ЗМІ отримають відзняті матеріали. Суд є неупередженим щодо всіх ЗМІ та журналістів.

ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКИ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРИМІЩЕННІ СУДУ:

         - суд може конкретно визначити місце для відеоапаратури, щоб забезпечити висвітлення процесу без шкоди для судочинства;

         - звук чи світло від апаратури не мають відволікати присутніх. Сигнальні лампи або пристрої, які показують, що апаратуру ввімкнено, не мають бути помітними. Не потрібно користуватися пристроями з рухомим світлом або зі спалахами світла, а також раптово вмикати освітлення;

         - мікрофон та спеціальні кабелі належить розміщувати так, щоб вони нікому не заважали, у місцях, які визначив суд. Налаштовувати і переставляти їх має одна особа;

         - оператори не мають пересувати апаратуру або входити до зали суду чи виходити з неї під час засідання, а також відволікати присутніх будь-яким іншим способом;

         - всю апаратуру потрібно встановити перед початком судового засідання. Оператори повинні займати фіксовані позиції в межах відведеної їм площі і не робити рухів, які відволікали би присутніх;

         - після закінчення зйомок у спеціальних пристроях для редагування або оформлення матеріалів, якщо виникне потреба, стерти ім’я жертви або свідка з аудіозапису, затемнити обличчя жертви чи свідка або змінити звучання голосу жертви чи свідка, - можна надати іншій агенції або сервісній організації спеціальний дозвіл на редагування та поширення продукту телевізійного висвітлення процесу в залі суду;

         - якщо подано відповідне прохання і є така можливість, ЗМІ, що здійснює телевізійне висвітлення перебігу процесу від початку до кінця, може безкоштовно передати відзнятий матеріал у відредагованому або необробленому вигляді суду для його дальшого поширення.

         Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення (ч. 7 ст. 27 КПК України).

         Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили.

         Рішення суду розміщується в Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua). Відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі «Судова влада України».

         ЖУРНАЛІСТИ, ПРИСУТНІ У ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ, МАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

         - вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;

         - заслуховувати стоячи рішення суду;

         - звертатися до судді «Ваша честь»;

         - дотримуватися тиші;

         - виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

         - додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

         - утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил.

ЗА ЕТИЧНИМИ ВИМОГАМИ В ЗАЛІ СУДУ НЕПРИЙНЯТНИМИ Є ТАКІ ДІЇ:

- користування мобільним телефоном;

- внесення до зали судового засідання їжі чи напоїв та їх вживання;

- прослухування аудіозаписів;

- перегляд відео;

- голосна реакція на події під час судового процесу (викрики, жести тощо), а також будь-яка інша демонстрація свого ставлення до них;

- читання газет;

- розмови;

- інші дії, що зазвичай їх визнають неприпустимими в державних установах та публічних місцях.