flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок взаємодії зі ЗМІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

«Затверджую»

 Голова суду

 

 В.В. Потапенко                     

 

«15»   листопада  2013  року

 

 

ПОРЯДОК


взаємодії господарського суду Черкаської області

з представниками засобів масової інформації

 

 1. Взаємодія господарського суду Черкаської області із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат господарського суду Черкаської області та цього Порядку.
 2. Організація роботи із взаємодії господарського суду Черкаської області з представниками ЗМІ покладається на керівника апарату суду, головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із ЗМІ (прес-секретаря) та виконавців згідно резолюції голови суду.
 3. Відвідування судових засідань в господарському суді представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

Про розгляд судової справи у закритому засіданні виноситься ухвала. Закритий судовий розгляд допускається у випадках необхідності охорони державної, комерційної або банківської таємниці, а також за умови задоволення клопотання сторони з обґрунтованою вимогою про конфіденційний розгляд справи.

 1. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.
 2. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі за відповідним рішенням суду.
 3. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

Представники ЗМІ, як і інші особи присутні у судовому засіданні, за непідкорення розпорядженню головуючого чи порушення порядку під час судового засідання, вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи у господарському суді Черкаської області за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків прес-секретарем та затвердження цих списків керівником апарату суду.
 2. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі. Якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання взяти участь у заході, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбуватиметься захід, прес-секретар , за погодженням з керівником апарату господарського суду Черкаської області, на цій підставі та з поясненням причини може припинити акредитацію представників ЗМІ та їх допуск до приміщення суду.
 3. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме господарський суд Черкаської області (урочисті збори, прес-конференції, міжнародні зустрічі, круглі столи тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті суду відповідної інформації.
 4. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил здійснення пропускного режиму та організації охорони в приміщенні господарського суду Черкаської області , затверджених наказом голови господарського суду Черкаської області № 14 від 20 червня 2013 року та Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених наказом ДСА України та МВС України від 12.09.2005 року № 102/765, зі змінами внесеними наказом ДСА України та МВС України від 13.06.2013 року № 80/584, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.
 5. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається,  здійснює керівник апарату суду.
 6. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
 7. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.
 8. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Суду готують у межах своєї компетенції керівник апарату суду, прес-секретар або начальники структурних підрозділів апарату суду за підписом голови суду.
 9. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.