flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 01-14-01/3786 від 22 січня 2015 року (припинення провадження)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА 

22 січня 2015 року                                            справа № 01-14-01/3786

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого – судді Чевгуза О.В., при секретарі Олійник І.С., за участю

від кредиторів: Лисенко Н.В. – представник за довіреністю управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Черкаській області,

ліквідатор – Юдицький О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання від 19.12.2014 №02-01/8855/01-14-01-3786 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, а також звіту про оплату послуг та відшкодування витрат

у справі за заявою управління Пенсійного фонду України в Корсунь-Шевченківському районі

до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Обрій-2000», с. Набутів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області

про визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2005 року сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій-2000»  (с. Набутів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області, код 31507445) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 11 листопада 2010 року ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.

До суду з клопотанням від 19.12.2014 №02-01/8855/01-14-01-3786 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, а також звіту про оплату послуг та відшкодування витрат звернувся ліквідатор.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні.

Представники управління Пенсійного фонду України в Корсунь-Шевченківському районі, сільськогосподарського виробничого кооперативу «Зеленьки», ВАТ «Укртелеком» в особі структурного підрозділу Центру електрозв’язку №4 Черкаської філії ВАТ «Укртелеком», Черкаського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у судове засідання не з’явилися, про причини неявки суду не повідомили.

Керівник управління Пенсійного фонду України в Корсунь-Шевченківському районі направив до суду клопотання про розгляд справи без участі їхнього представника.

Ліквідатор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому викладених та просив задовольнити.

Представник управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Черкаській області клопотання ліквідатора підтримала.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України  (далі – ГПК України) суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до п. 1.1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, яка діє з 19 січня 2013 року) положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Зважаючи на те, що провадження у справі про банкрутство боржника порушене ухвалою господарського суду Черкаської області від 17.11.2004, тобто до моменту набрання чинності Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, яка діє з 19 січня 2013 року),  тому положення цього Закону під час розгляду даної справи не застосовуються. 

Згідно із ст. 41 ГПК України господарські суди розглядають  справи  про  банкрутство  у порядку  провадження,  передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом  України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання  його   банкрутом» (далі – Закон).

Скарг на дії ліквідатора банкрута у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.

У ході дослідження звіту ліквідатора судом встановлено наступне.

Повністю  задоволені вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, погашено оплату послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому за період ліквідаційної процедури. Вимоги щодо виплати заробітної плати відсутні.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи учасників судового засідання,  встановивши, що ліквідатором виконані всі необхідні дії для встановлення активів боржника, задоволення вимог кредиторів, приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора банкрута з наступних підстав та мотивів. 

Частиною першою ст. 25 Закону визначенні повноваження ліквідатора, зокрема, останній з дня свого призначення: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, пред’являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно з ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації);

відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна;

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Згідно з п. 6 ст. 40 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

Звіт ліквідатора погоджено з комітетом кредиторів у засіданні 24 грудня 2013 року.

Таким чином, суд приходить до висновку, що ліквідатором виконані всі необхідні дії для встановлення активів боржника та задоволення вимог кредиторів.

Відповідно ч. ч. 12-14, 16 ст. 31 Закону оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для оплати послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду. Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку.

Господарський суд приймає до уваги ту обставину, що комітет кредиторів банкрута 21.11.2014 затвердив звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, а також звіт про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідатора за період роботи з 15.09.2005 по 20.11.2014 на суму 342679 грн. 16 коп.

На підставі зазначеного, керуючись ст. ст. 31, ст. 32, п. 6 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

         Затвердити звіт ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича та ліквідаційний баланс станом на 20 листопада 2014 року.        

         Затвердити звіт ліквідатора про оплату послуг та відшкодування витрат ліквідатора за період роботи з 15.09.2005 по 20.11.2014 на суму 342679 грн. 16 коп.

         Ліквідувати як юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій-2000»  (с. Набутів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області, код ЄДР 31507445) у зв’язку із банкрутством.    

         Провадження у справі припинити.   

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                  О.В. Чевгуз