flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 01/1720 від 14 лютого 2015 року (про визнання банкрутом)

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

Іменем України 

14 лютого 2015 року                                               Справа № 01/1720

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Чевгуза О.В., при секретарі судового засідання Олійник І.С., за участю:

від кредиторів: Василенко В.І.  – представник за довіреністю  Смілянського міськрайонного центру зайнятості,  Батаргіна Ю.О. – представник за довіреністю Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області,

керуючий санацією Білодід С.І.,

розпорядник майна Голінний А.М.,

Решетняк В.В. – Смілянський міський голова,

Філатов С.М.. – представник за довіреністю Смілянської міської ради,       

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву керуючого санацією про введення процедури ліквідації

у справі за заявою Смілянського комунального виробничого підприємства «Комунальник», м. Сміла, Черкаської області

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 01.09.2010 порушено провадження у справі про банкрутство Смілянського комунального виробничого підприємства «Комунальник» (вул. Чапаєва, 2, м. Сміла, Черкаська область, код ЄДР 05431667).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 14.09.2010 введено процедуру санації боржника.  

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 05.06.2014 розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича.   Керуючим санацією призначено керівника боржника Дригу Віктора Юрійовича.

До суду надійшло клопотання розпорядника майна від 30.01.2015 №02-13/11 про визнання боржника банкрутом та введення процедури ліквідації.

      Клопотання призначене до розгляду в судовому засіданні.  

Розпорядник майна боржника у судовому засіданні клопотання підтримав.    

Представники кредиторів, керуючий санацією, Смілянський міський голова та представник Смілянської міської ради проти клопотання не заперечили, проте просили суд відкласти розгляд справи до березня 2015 року для надання можливості Смілянській міській раді придбати у підприємства – боржника автомобільний транспорт.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи учасників провадження у справі про банкрутство боржника, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, з огляду на наступне.    

На засіданні комітету кредиторів (протокол  зборів комітету кредиторів  від 28.01.2015 року) було прийняте рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича.

 Суд, приймаючи до уваги, що можливих санаторів не виявлено, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом»  (далі – Закон) визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича.

При цьому суд враховує, що процедура санації триває вже понад 4 роки, боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зазначити, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Господарський суд не вбачає за необхідне розгляд справи відкладати, оскільки введення процедури ліквідації боржника у даній справі не позбавляє права Смілянську міську раду у майбутньому придбати у підприємства будь-яке майно.     

На підставі зазначеного, керуючись ст. 86 ГПК України, ст. ст. 26, 37, 40, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання його  банкрутом»,  суд, -  

ПОСТАНОВИВ: 

         Визнати Смілянське комунальне виробниче підприємство «Комунальник» (вул. Чапаєва, 2, м. Сміла, Черкаська область, код ЄДР 05431667) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.            

          Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1407 від 16.07.2013, поштова адреса: вул. Канівська, 7 кв. 66, м. Черкаси.   

Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до 05.02.2016.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

         Копію постанови направити сторонам, ліквідатору банкрута, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, Реєстраційній службі Смілянського міськрайонного управління юстиції у Черкаській області, Смілянському міському відділу державної виконавчої служби Смілянського міськрайонного управління юстиції.   

         Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Повне рішення підписане 18.02.2015 

Суддя                                                         О.В. Чевгуз