flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова № 01/4813 від 03 березня 2014 року


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

03 березня 2014 року                                                Справа №01/4813

          

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Чевгуза О.В., при секретарі судового засідання Олійник І.С., за участю учасників провадження у справі: 

від кредиторів: Ведула М.Ю. – представник за довіреністю Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області, Кукін Д.Б. – представник за довіреністю Державної акціонерної компанії «Хліб України»,

від боржника: Швиденко М.Ю. – представник за довіреністю,

розпорядник майна – Постоленко В.О.,

від Головного управління юстиції у Черкаській області: Кривенко А.О. – представник за довіреністю,

від прокуратури Черкаської області: представник не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області клопотання Державної акціонерної компанії «Хліб України» про припинення провадження у справі про банкрутство та скасування обмежень щодо розпорядження майном боржника

у справі за заявою державної податкової інспекції в Маньківському районі та управління Пенсійного фонду України в Маньківському районі

до дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство», с. Поташ, Маньківського району, Черкаської області

про визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 вересня 2007 року порушено провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство» (с. Поташ, Маньківського району, Черкаської області, вул. Черняховського, 2, код ЄДР 00952605).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 26 травня 2008 року введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича.

         Від Державної акціонерної компанії «Хліб України» надійшло клопотання від 15 жовтня 2013 року №2-2-24/882 про припинення провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство» та скасування обмежень щодо розпорядження майном боржника.

Клопотання мотивоване тим, що:

- Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №626 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. №764 «Про заходи з утворення державного публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», та доповнено перелік дочірніх підприємств ДАК «Хліб України», що припиняються шляхом ліквідації, в тому числі і боржник у даній справі;

- на ДАК «Хліб України» покладено зобов'язання щодо здійснення заходів з ліквідації дочірніх підприємств;

- процедура розпорядження майном у даній справі триває понад, встановлений Законом. термін, а саме понад  шість років;

- дочірні підприємства ДАК «Хліб України» припиняються шляхом ліквідації, цілісні майнові комплекси підприємств, що ліквідуються передаються у державне публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в тому числі і боржник;

- прийняте рішення Кабінетом Міністрів України про передачу цілісного майнового комплексу боржника в подальшому унеможливлює залучення інвесторів та застосування стосовно ДП ДАК «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство» інших процедур банкрутства, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Головою комітету кредиторів до початку судового засідання на вимогу господарського суду надане рішення комітету кредиторів про відмову у укладенні мирової угоди та клопотання про визнання боржника банкрутом і введення процедури ліквідації банкрута, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бакуменка Володимира Івановича.

У судове засідання, у якому призначено до розгляду зазначені вище клопотання,  були викликані представники членів комітету кредиторів, боржника, Головного управління юстиції у Черкаській області,  прокуратури Черкаської області та розпорядник майна боржника.

Представники управління Пенсійного фонду України в Маньківському районі, дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Уманський елеватор» та прокуратури Черкаської області не з’явилися, про причини неявки суду не повідомили.

У судовому засіданні представник Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області (голова комітету кредиторів) просила задовольнити клопотання голови комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури  з викладених у ньому підстав та мотивів, та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бакуменка Володимира Івановича. Проти задоволення клопотання  ДАК "Хліб України" про  припинення провадження у справі заперечила, мотивуючи тим, що оскільки у ст. 40 закону про банкрутство  встановлено  вичерпний перелік підстав припинення провадження  у справі, клопотання не містить правових підстав для припинення провадження у справі.

Представник ДАК "Хліб України" підтримав клопотання про припинення провадження у справі з підстав, викладених у ньому, та заперечив проти задоволення клопотання голови комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Підстави та мотиви заперечень викладені у письмовому клопотанні, яке міститься у матеріалах справи.

Представник Головного управління юстиції у Черкаській області проти припинення провадження у справі та визнання боржника банкрутом і введення процедури ліквідації заперечила з мотивів відсутності правових підстав, не заперечує проти укладення між сторонами мирової угоди.

Розпорядник майна боржника також заперечив проти визнання боржника банкрутом та введення процедури ліквідації.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання про припинення провадження у справі таким, що не підлягає до задоволення та вважає за необхідне зазначити про таке.

Статутом боржника визначено порядок утворення, діяльності та ліквідації дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство» (далі - Підприємство), засновником (власником) якого є державна акціонерна компанія «Хліб України» (далі - Компанія").

Майно підприємства становлять основні та оборотні засоби, грошові кошти, а також інші активи, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі підприємства.

           Джерелами формування майна підприємства є:

          - грошові і матеріальні внески  Компанії;

          - доходи від особистої господарської  діяльності;

          - доходи від цінних паперів;

          - кредити банків та інших кредиторів;

          - інші джерела, не заборонені законодавством України. (п. 4.2.).

Майно Компанії передається підприємству в користування, Підприємство має право вчиняти  щодо майна Компанії будь-які дії тільки з дозволу Компанії. Майно, що набуте Підприємством  в результаті власної господарської  діяльності належить Компанії на праві власності. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, вчиняючи до нього будь-які дії, що не суперечать законодавству і цьому Статуту (п. 4.3.).

Для забезпечення діяльності Підприємства може створюватися Статутний фонд за рахунок внесків Компанії. Внеском до Статутного фонду Підприємства можуть бути, зокрема, будинки. споруди, обладнання та інші матеріальні цінності (п. 4.5., п. 4.6.).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  від 11 серпня 2010 року №764 «Про заходи з утворення державного підприємства «Державна продовольчо-зернова компанія України» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 85 від 09.02.2011, № 626 від 24.07.2013) Кабінет Міністрів України постановив: установити, що повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ДАК «Хліб України» здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства; ліквідувати дочірні підприємства державної акціонерної Компанії «Хліб України» (далі - Компанія) згідно з додатком. Компанії  до 31 грудня 2013 року утворити комісію з ліквідації дочірніх підприємств Компанії та затвердити її склад; здійснити заходи з ліквідації зазначених підприємств та подати на затвердження Міністерству аграрної політики та продовольства їх ліквідаційний баланс та акти приймання-передачі цілісних майнових комплексів відповідних підприємств. Утворити державне підприємство «Державна продовольчо-зернова корпорація України», установити, що статутний капітал даного підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств  компанії, що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів  підприємства, Міністерству  аграрної політики та продовольства здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням підприємства, його державною реєстрацією та включенням до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Відповідно до Додатку до вказаної Постанови Кабінету Міністрів України «Перелік  підприємств державної акціонерної компанії «Хліб України», які припиняються шляхом ліквідації, внесено  боржника - дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство» (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 626, якою внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України від 11.08.2010 № 764).

16.09.2013 ДАК "Хліб України"  виданий наказ №70, відповідно до якого утворена комісія з ліквідації дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство». Згідно з цим наказом комісія з ліквідації здійснює керівництво дочірнім підприємством на період до завершення ліквідації дочірнього підприємства.

Згідно з ч. 11 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції від 04.11.2012, після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи правління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідацію боржника.

Згідно з п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 №15 «Про судову практику в справах про банкрутство» провадження у справах  про банкрутство регулюються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами; Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» містить спеціальні норми, які мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

Отже, ліквідація боржника за рішенням власника можлива тільки після припинення провадження у справі про банкрутство.

Згідно з протоколом засідання комітету кредиторів боржника від 19 лютого 2014 року комітетом кредиторів більшістю голосів вирішено: відмовитись від укладення мирової угоди між боржником та комітетом кредиторів, голові комітету кредиторів звернутися до господарського  суду Черкаської області з клопотанням  про визнання ДП ДАК "Хліб України" "Потаське ХПП" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Бакуменка В.І.

Відповідно до Статуту ДАК «Хліб України» до прийняття рішення про приватизацію акцій компанії її єдиним акціонером є держава в особі Кабінету Міністрів України, який виконує функції загальних зборів акціонерів.

Акціонери мають право на участь в управлінні компанією; обиратись та бути обраними до органів управління компанією; брати участь в розподілі прибутку компанії; отримувати інформацію про діяльність компанії; придбавати в першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції компанії; розпоряджатись належними їм акціями; отримувати частину вартості майна компанії, пропорційну вартості належних їм акцій, у разі її ліквідації.

Згідно з пунктами 35 та 36 Статуту ДАК «Хліб України» майно, передане засновником статутного фонду компанії належить останній на праві господарського відання. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до законодавства, цього статуту та мети діяльності компанії.

Отже, згідно з Статутом ДАК «Хліб України» за своєю організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, всі акції якого тимчасово належать державі.

Чинне законодавство, а саме п. 1 ч. 1 ст. 115, ст. 116  Цивільного кодексу України та ст. ст. 10, 12 Закону України «Про господарські товариства»  надають акціонерам товариства право на розпорядження належними їм акціями та на участь в управлінні товариством, але не надають їм право розпоряджатися майном товариства, яке є власністю останнього. Під час внесення майна  до статутного фонду власники  акціонерного товариства втрачають право власності на передане до статутного фонду майно, отримуючи замість цього право власності на певну кількість акцій товариства.

Отже, майно ДП  ДАК «Хліб України» «Потаське ХПП» не є державною власністю, оскільки у момент формування статутного фонду ДАК «Хліб України» з внесенням майнового комплексу боржника до статутного фонду останнього, право власності на це майно перейшло до акціонерної компанії та стало майном господарського товариства, а держава в особі Кабінету Міністрів України втратила право власності на нього, отримавши натомість корпоративні права в юридичній особі.

В статті 3 Закону «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 N185-V визначений  перелік майна, яке складає об'єкти управління державної власності, і на які розповсюджується  дія цього Закону. В даному переліку не значиться майно акціонерних чи інших господарських товариств, в яких держава має свою частку. Серед суб'єктів управління об'єктами державної власності, що встановлені статтею 4 вказаного Закону, також немає господарських товариств.

Оскільки відповідно до п. 3 Розпорядження Кабінету міністрів України від 25.10.2002 р. №604-р Кабінет Міністрів України передав повноваження з управління ДАК «Хліб України» Міністерству аграрної політики, правонаступником якого на даний момент є Міністерство аграрної політики та продовольства України, то Кабінет міністрів України здійснює управління компанією виключно у межах повноважень, наданих акціонеру компанії та виконує функції загальних зборів, а управління майном компанії здійснює відповідно до вищезазначеного розпорядження Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Таким чином майно боржника не відноситься до державної власності.

Дана позиція викладена у  постанові   Вищого господарського  суду України  від 06.09.2011 у справі №4/160.

Досліджуючи практику господарських судів України застосування чинного законодавства щодо даних правовідносин, господарським судом було досліджено та залучено до матеріалів справи копії постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 року та постанови Вищого господарського суду України від 06.09.2011 року по справі №4/160 за позовною заявою заступника прокурора Печерського району м. Києва в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Державної акціонерної компанії «Хліб України» та товариства з обмеженою відповідальністю „Грейнфілд-А", третя особа Міністерство аграрної політики та продовольства про визнання інвестиційних договорів та договорів про поділ майна недійсними.

Виходячи зі змісту вказаних судових рішень, Київським апеляційним господарським судом, під час розгляду вищезазначеної справи №4/160 було встановлено, що майно Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Балівський комбінат хлібопродуктів» не є державною власністю, оскільки у момент формування статутного фонду ДАК «Хліб України» з внесенням майнового комплексу Балівського комбінату хлібопродуктів до статутного фонду останнього, право власності на це майно перейшло до акціонерної компанії та стало майном господарського товариства, а держава в особі Кабінету Міністрів втратила право власності на нього, отримавши натомість корпоративні права в юридичній особі (право на участь в управлінні компанією, долю в прибутку, долю в майні в разі ліквідації і таке інше). Відповідні висновки суду були викладені у мотивувальній частини вищевказаної постанови та визнані обґрунтованими за законними судом касаційної інстанції, яка залишила постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 року в силі.

Зазначені висновки розповсюджуються на все майно ДАК «Хліб України», в тому числі і на корпоративні права його дочірніх підприємств, які також є власністю ДАК «Хліб України» і не є державною власністю.

Згідно ч. 2 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Виходячи з вищевказаного, господарський суд проаналізувавши наявні в матеріалах справи документи, приймаючи до уваги встановлені в постанові Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2011 року та постанові Вищого господарського суду України від 06.09.2011 року по справі №4/160, факти та обставини, приходить до висновку про відсутність правових підстав для застосування у даному випадку особливостей процедури ліквідації підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків в порядку ст. 96 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Факт наявності заборгованості боржника перед кредиторами підтверджено поданими суду доказами. Боржник неспроможний задовольнити вимоги кредиторів за рахунок свого майна та коштів, інакше, як із застосуванням процедури ліквідації. Можливих санаторів кредиторами боржника не виявлено.

Суд вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бакуменка  В.І.

Відповідно до п. 1-1 Прикінцевих та Перехідних положень  Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом"  в редакції від 19.01.2013 (далі - Закон)  положення цього закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справи, провадження у яких порушено до набрання чинності цим законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно з ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зазначити, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів.

Наслідки визнання боржника банкрутом визначені ст. 38 Закону, повноваження ліквідатора ст. 41 Закону.

Керуючись ст. ст. 26, 37, 38, 40, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 19.01.2013, ст. 86 ГПК України, суд -

 

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити повністю у задоволенні клопотання ДАК «Хліб України» про припинення провадження у справі про банкрутство боржника, зняття обтяжень на майно, накладених в межах провадження у справі.

Задовольнити клопотання голови комітету кредиторів дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство» про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бакуменка В.І.

Визнати дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Потаське хлібоприймальне підприємство», вул. Черняховського, 2, с. Поташ, Маньківського району, Черкаської області, банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.    

Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого  Бакуменка  Володимира Івановича (вул. Довнар-Запольського, буд. 4, кв. 82, м. Київ; свідоцтво №1108, дата видачі 19.06.2013).

Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до 03.04.2015.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Копію постанови направити: боржнику, ліквідатору банкрута, кредиторам, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору,  ДАК «Хліб України», прокуратурі Черкаської області.

 

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

          

 

 Суддя                                                                            О.В. Чевгуз