flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 01/5026/1155/2011 від 01 квітня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

 

01 квітня 2014 року                                      Справа №   01/5026/1155/2011

 

         Суддя господарського  суду Черкаської  області Чевгуз О.В., розглянувши заяву ліквідатора банкрута про визнання учасником провадження

у справі за заявою публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії», м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд», м. Черкаси

про  визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 17 липня 2012 року боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Звєздічева Максима Олександровича.

До суду з клопотанням про визнання організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі про банкрутство боржника звернувся ліквідатор банкрута.

Клопотання вмотивоване тим, що на виконання вимог Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, яка діє з 19 січня 2013 року) з метою продажу майна товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» та проведення конкурсу з визначення організатора аукціону, 25 вересня 2013 року в газеті «Авізо» Черкаси №37 опубліковане оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону. Зважаючи на те, що надійшла заява щодо участі в конкурсі від юридичної особи, яка відповідала всім вимогам визначеним для організатора аукціону, а також відсутність інших осіб, бажаючих взяти участь в конкурсі, 10 жовтня 2013 року було прийнято рішення щодо визначення організатором аукціону з продажу майна банкрута  ТБ «Електронні торги України» (Черкаська філія).   

Ліквідатор банкрута просить суд визнати організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі про банкрутство боржника.

Клопотання ліквідатора банкрута являється таким, що підлягає до задоволення з наступних правових підстав та мотивів.  

          Відповідно до п. 1.1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції, яка діє з 19 січня 2013 року, (далі – Закон) положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом.

Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом.

Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Отже, господарський суд розглядає клопотання ліквідатора банкрута про визнання організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі про банкрутство боржника відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції, яка діє з 19 січня 2013 року. 

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 

Згідно з ст. 49 Закону продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів. Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам. Суб'єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.

 Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом.

 Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Відповідно до ст. 1 Закону учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

          Згідно з п. 33 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI)» з урахуванням змін, внесених Інформаційним листом Вищого господарського суду України від 26.12.2013 № 01-06/1862/2013 «Про внесення змін і доповнень до Інформаційного листа  Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ)» приписи розділу IV Закону щодо продажу майна боржника в провадженні у справі про банкрутство поширюються на всі судові процедури, що застосовуються у такому провадженні. Організатор аукціону згідно з частиною шостою статті 49 Закону визначається замовником аукціону за конкурсом. Чинним законодавством не передбачено ліцензування діяльності з проведення торгів, тому організатором аукціону може бути особа, яка відповідно до установчих документів має право на здійснення такої діяльності. Господарський суд має перевіряти порядок визначення організатора аукціону. Організатор аукціону діє на підставі ухвали господарського суду про визнання його учасником провадження у справі про банкрутство. 

          За таких обставин клопотання ліквідатора банкрута про визнання організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» являється обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення. 

         На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 1, ч. 2 ст. 41, ст. 49, п. 1.1 розділу Х Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 Господарського процесуального кодексу України,  -          

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора банкрута про визнання організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі про банкрутство боржника задовольнити.    

          Визнати організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ «Електронні торги України» учасником провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд».     

 

               

 

Суддя                                                                                О.В. Чевгуз