flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 01/5026/1357/2012 від 28 серпня 2014 року

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

УХВАЛА

28 серпня 2014 року         Справа № 01/5026/1357/2012

          

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Чевгуза О.В., при секретарі судового засідання Олійник І.С., за участю:  

представників за довіреностями –Ткаченко Г.В. (від боржника), Котляр Н.І. (від компанії «Муано Трейдінг Лімітед»),   

Левченко В.М. – розпорядник майна,      

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області справу за заявою компанії «Муано Трейдінг Лімітед»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго», с. Березняки, Смілянський район, Черкаська область

про визнання  банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

         Ухвалою господарського суду Черкаської області від 12 вересня 2012 року за заявою компанії «Муано Трейдінг Лімітед» порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго» (вул. Куценка, 91, с. Березняки, Смілянський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 21653350), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, накладено арешт на все майно боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

Від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Левченка В.М. надійшла заява про припинення його повноважень.

До суду із заявою про призначення розпорядником майна боржника звернувся арбітражний керуючий Постоленко Володимир Олексійович.

В судовому засіданні розпорядник майна заяву підтримав та просив її задовольнити.

Представники боржника та ініціюючого кредитора проти заяви Левченка В.М. та проти кандидатури Постоленка В.О. не заперечили.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає заяви розпорядника майна Левченка В.М. та арбітражного керуючого Постоленка В.О. такими, що підлягають до задоволення.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 12 вересня 2012 року за заявою компанії «Муано Трейдінг Лімітед» порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго». Оскільки інших процедур господарським судом до боржника не застосовувалось, справа розглядається відповідно до положень Закону  України  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон), яка діяла станом на момент її порушення.

Відповідно ст. 31 Закону арбітражний керуючий, окрім іншого, має право подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх обов’язків.

Розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Левченко В.М. звернувся до господарського суду із клопотанням про припинення повноважень через відсутність можливості виконувати свої обов’язки.

Господарський суд не вбачає перешкод щодо задоволення клопотання розпорядника майна, а тому вважає за необхідне припинити повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго» арбітражного керуючого Левченка В.М.

Розглянувши кандидатуру арбітражного керуючого Постоленка В.О., суд встановив, що відповідно до вимог Закону право запропонувати кандидатуру розпорядника майна мають кредитори боржника (абз. 2 п. 2 ст. 13 Закону), Державний орган з питань банкрутства для державних підприємства (ч. 2. ст. 2 Закону) та інші учасники провадження, які беруть участь у справі про банкрутство (ст. 1 Закону).

Згідно з частинами 1, 2 статті 13 Закону розпорядник майна призначається у порядку, встановленому цим Законом; розпорядник майна призначається господарським судом з числа осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як арбітражні керуючі.

Відповідно до частини 3 статті 3-1 та частини 5 статті 13 Закону арбітражними керуючими не можуть бути призначені: особи, які згідно з цим Законом вважаються заінтересованими; особи, які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з дня усунення цієї особи від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років, якщо інше не встановлено цим Законом; особи, яким заборонено здійснювати цей вид підприємницької діяльності або займати керівні посади; особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів.

За приписами частини 2 статті 2 Закону державний орган з питань банкрутства пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25%, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим законом.

При виборі кандидатури розпорядника майна судам слід враховувати освіту, досвід та показники роботи у попередніх справах, кількість справ, у яких бере участь арбітражний керуючий, наявність у нього організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки розпорядника майна у конкретній справі, страхування відповідальності арбітражного керуючого та інші обставини, які свідчать про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Законом обов'язки.

Отже, відповідно до положень ст. 2, п.2 ст. 13 Закону про банкрутство, право надавати суду пропозиції щодо кандидатури арбітражною керуючого для призначення розпорядником майна належить державному органу з питань банкрутства та кредиторам боржника (комітету кредиторів). При цьому, вирішення питання про обрання та призначення кандидатури ліквідатора підприємства-банкрута є прерогативою господарського суду.

Аналогічна правова позиція викладена у Постанові Вищого господарського суду України від 08.09.2012р. у справі №Б29/117-09.

Розглянувши кандидатуру арбітражного керуючого, суд дійшов висновку щодо можливості призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича з таких правових підстав та мотивів.

Згідно з 3 ч. 1 ст. 3-1, ч. 3 ст. 13 Закону розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів.

Матеріали справи свідчать про те, що арбітражний керуючий Постоленко В.О. є особою, яка має досвід роботи та необхідні і достатні спеціальні знання, які надають можливість належним чином та у повному обсязі виконувати повноваження розпорядника майна боржника та проводити заходи щодо захисту майнових активів боржника. Про це свідчить і надане арбітражним керуючим резюме, в якому зазначається, що він має необхідну освіту, має організаційний досвід роботи на підприємствах, приймав участь в якості розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора.

Згідно з ч. 3 ст. 3-1 Закону арбітражними керуючими не можуть бути призначені особи, які є заінтересованими, особи, які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, особи, яким заборонено здійснювати цей вид підприємницької діяльності, або займати керівні посади, особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів. Цією ж частиною ст. 3-1 передбачено обов'язок арбітражного керуючого до його призначення подати до господарського суду заяву, в якій зазначається про те, що він не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.

Враховуючи інтереси як боржника, так і його кредиторів, враховуючи, що судова процедура розпорядження майном боржника направлена на забезпечення збереження та ефективне використання боржником майнових активів, для цього потрібна особа, яка повинна мати не тільки професійні здібності, а й ділові та моральні якості, господарський суд вважає, що у повному обсязі цим критеріям відповідає кандидатура арбітражного керуючого Постоленка В.О.

При цьому, суд також враховує ту обставину, що арбітражний керуючий Постоленко В.О. мешкає та працює у м. Черкаси, тобто поблизу від місця розташування підприємства – боржника, професійна діяльність останнього перед третіми особами застрахована.

Також суд вважає за необхідне зазначити, що комітет кредиторів у даній справі ще не сформований, а тому приймає до уваги ту обставину, що представник ініціюючого кредиторів підтримав кандидатуру арбітражного керуючого Постоленка В.О.

На підставі зазначеного, керуючись ст. ст. 3-1, 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 ГПК України, суд -

 

УХВАЛИВ:

Клопотання розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго» арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича задовольнити.

Припинити повноваження розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго» арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

Призначити розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю «Концерн Нафтаенерго» (вул. Куценка, 91, с. Березняки, Смілянський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 21653350) арбітражного керуючого Постоленка Володимира Олексійовича свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1392 від 09.07.2013, ідентифікаційний код 2478501490, який мешкає за адресою: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67, кв. 97.

 

 

 

СУДДЯ                                                                              О.В. Чевгуз