flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова № 01/5026/2490/2011 від 01 квітня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

 ПОСТАНОВА

  "01" квітня 2014 р.                                               Справа № 01/5026/2490/2011

 

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого - судді Швидкого В.А., при секретарі судового засідання  Хелис Н.М.,

за участю розпорядника майна: Пилипенко Т.В. – особисто,  

 представників:

від ініціюючого кредитора: Дзюбко М.П. - за довіреністю,

від боржника: Ткаченко Г.В. - за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому засіданні          клопотання розпорядника майна Пилипенко Т.В. про відкриття ліквідаційної процедури

у справі  за заявою Публічного акціонерного товариства “Альфа-Банк” до Дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” про визнання  банкрутом, -         

 

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 03.11.2011 на підставі ст. 11 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його банкрутом” (далі –Закон)  порушено провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” (вул. Смілянська, 122/30, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 30200532).

         Ухвалою суду від 13.12.2013 задоволено самовідвід судді Чевгуза О.В. у даній справі.

Згідно протоколу розподілу справи між суддями від 16.12.2013 та  відповідно до ст. 2-1 ГПК України справу передано в провадження судді Швидкого В.А.

Ухвалою суду від 19.12.2013 справу про визнання  банкрутом Дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” прийнято  до провадження судді Швидкого В.А.

Ухвалою суду від 13.02.2014 припинено повноваження розпорядника майна Дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” арбітражного керуючого Постоленка В. О., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Пилипенко Т.В.

         Розпорядник майна Пилипенко Т.В. та представник ініціюючого кредитора звернулися до суду з клопотаннями про відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Пилипенко Т.В., відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 24.02.2014.

Ухвалою суду від 27.02.2014 розгляд клопотань призначено на 06.03.2014.

Проте, судове засідання 06.03.2014 не відбулося, у зв’язку з відпусткою судді за сімейними обставинами, ухвалою суду розгляд клопотання перенесено на 01.04.2014

Розпорядник майна, представники боржника, ініціюючого кредитора у засіданні суду клопотання про відкриття ліквідаційної процедури підтримали з викладених у ньому підстав та мотивів, послалися на рішення зборів комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 24.02.2014.

          Відповідно до ст.ст. 75, 85 ГПК України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

         Розглянувши матеріали клопотання, встановивши на підставі поданих суду доказів обставини справи, заслухавши пояснення розпорядника майна представників боржника, ініціюючого кредитора, суд вважає, що подані клопотання підлягають до задоволення  з наступних підстав.

Згідно із ст. 4-1 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Відповідно п/п 3 п. 11 ст. 1 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції від 22.12.2011, далі за текстом Закон) положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

         Факт наявності заборгованості боржника перед кредиторами підтверджено поданими суду доказами та не спростовано боржником.

         Боржник неспроможний задовольнити вимоги кредиторів за рахунок свого майна та коштів, інакше,  як із застосуванням процедури ліквідації.

         Можливих санаторів боржника не виявлено.

Суд, приймаючи до уваги відсутність можливих санаторів, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пилипенко Т.В.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови виявленого майна боржника в ліквідаційній процедурі.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, суд зазначає, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає подані клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Пилипенко Т.В. обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Наслідки визнання боржника банкрутом визначені ст. 38 Закону, повноваження ліквідатора ст. 41 Закону.

 

         Керуючись ст.ст. 26, 37, 40, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст.4-1, 85, 86 ГПК України, суд -

 

ПОСТАНОВИВ:

          1. Визнати дочірнє підприємство “Черкаси-Фарма” (вул. Смілянська, 122/30, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 30200532) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пилипенко Тетяну Вікторівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1443 від 09.07.2013), яка мешкає за адресою: м. Черкаси, вул.  Гагаріна, буд. 83, кв. 29).

2.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника - дочірнього підприємства “Черкаси-Фарма” банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

3. Ліквідатору банкрута:

вжити заходів до виявлення і витребування документації і майна банкрута;

 кожні два місяці надавати суду інформацію про хід ліквідаційної процедури з наданням відповідних доказів, що підтверджують цю інформацію;

не пізніше 12 місяців з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), а також у разі її завершення –ліквідаційний баланс.

4. Скасувати  заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 03.11.2011, а також будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

 

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

Повне судове рішення складено 03.04.2014.

 

Копію постанови надіслати боржнику, арбітражному керуючому Пилипенко Т.В., членам комітету кредиторів, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, державному реєстратору, Соснівському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції.

 

         Суддя                                                                              В.А. Швидкий