flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 01/650 від 30 жовтня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

  30 жовтня 2014 року                                                           Справа № 01/650

 

         Господарський суд Черкаської області в складі головуючого - судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Мирошниченко Б.В., за участю представника ліквідатора банкрута -  Фонрабе  Є.В. за довіреністю, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні господарського суду Черкаської області заяву ліквідатора кредитної спілки "Експресія" арбітражного керуючого Левченка В.М. про визнання недійсним кредитного договору від 19 квітня 2008 року № Б08/76, укладеного між кредитною спілкою  "Експресія" та Олексенко  Ларисою Іванівною у справі № 01/650 про банкрутство  кредитної спілки “Експресія”, -

                                       

ВСТАНОВИВ:

Постановою Вищого господарського суду України від 10 липня 2014 року  постанову Київського апеляційного господарського суду від 03 квітня 2014 року та ухвалу господарського суду Черкаської області від 28 січня 2014 року скасовано, справу № 01/650 в частині розгляду заяви ліквідатора кредитної спілки "Експресія" арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича про визнання недійсним кредитного договору від 19.04.2008 направлено на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

Згідно автоматичного розподілу справ між суддями справу №01/650 в частині розгляду заяви ліквідатора кредитної спілки "Експресія" арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича про визнання недійсним кредитного договору від 19 квітня 2008 року (вх. суду № 28047/13 від 10.12.2013) розподілено судді Гурі І.І.

Ухвалою від 30 липня 2014 року  справа  у вказаній частині прийнята суддею Гурою І.І. до свого провадження, призначено судове засідання  на 14 серпня 2014 року. Ухвалою суду від 14 серпня 2014 року розгляд відкладено у судове засідання на  03 вересня 2014 року, викликано  та визнано явку обов'язковою: ліквідатора - Левченка В.М., ініціюючого кредитора та Олексенко Л.І., повідомлено про судове засідання членів комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 03 вересня 2014 року розгляд заяви відкладено на 16 жовтня 2014 року, у зв'язку з неявкою в судове засідання викликаних осіб.

Ухвалою суду від 16.10.2014 відкладено розгляд заяви  у судове засідання на 30.10.2014, викликано у судове засідання  та визнано явку обов'язковою: ліквідатора - Левченка В.М., Олексенко Л.І., повідомлено про судове засідання членів комітету кредиторів.

Учасники комітету кредиторів банкрута  у судові засідання не з'являлись, хоча належним чином повідомлялися судом про дату та час судових засідань шляхом направлення ухвал суду простими листами, що підтверджується відмітками канцелярії суду на ухвалах.

           Олексенко Л.І., явка якої була визнана судом обов'язковою, повторно  у судове засідання не з’явились, представника не направила з невідомих  суду причин, хоча належним чином повідомлялася судом про дату та час судових засідань, однак ухвали суду повернулись до суду з довідками пошти: "за закінченням терміну зберігання". Судом інша адреса не встановлена.

         Ліквідатор банкрута у додаткових поясненнях до заяви  послався на п. 5.1. б статуту кредитної  спілки "Експресія", вказавши, що, посадовою особою КС "Експресія" (головою правління) порушено дві основні умови статуту , кожна з яких є окремо підставою для визнання кредитного договору недійсним: 1. кредитний договір укладено з особою, яка не є членом кредитної спілки; 2. договір укладено  без наявності забезпечення.

         У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута подану заяву підтримав  з таких підстав, вказаних у заяві та додаткових поясненнях, просив заяву задовольнити.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників процесу, судом встановлено наступне.

          10.12.2013 ліквідатор  банкрута -  кредитної спілки "Експресія" звернувся до суду в межах справи про банкрутство  даної кредитної спілки  із заявою про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності правочину, у якій просить суд: визнати недійсним кредитний  договір № Б08/76, укладений  19 квітня 2008 року  між кредитною спілкою  "Експресія" та фізичною особою Олексенко  Ларисою Іванівною з моменту його вчинення та зобов'язати кожну із сторін повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, зокрема: повернути кредитній спілці "Експресія" 197 297 грн. 98 коп., повернути фізичній особі Олексенко Ларисі Іванівні 28 682,98 грн.; звільнити КС "Експресія" від сплати судового збору з підстав, зазначених в заяві (додаток).

         Заява мотивована наступним: під час виконання своїх повноважень ліквідатором встановлено, 19 квітня 2008 року між кредитною спілкою “Експресія” та Олексенко Ларисою Іванівною був укладений кредитний договір № Б08/76, за умовами якого кредитна спілка “Експресія” передала у власність  Олексенко Л.І.  грошові кошти на умовах кредитної лінії у розмірі 204 000 грн. 00 коп. на строк до 19 квітня 2011 року зі сплатою 0,1233 відсотків від суми кредиту за кожен день користування ним, що становить 45 процентів річних. З даних коштів повернуто було 6     702 грн. 02 коп. – тіло кредиту, та 28 682 грн. 98 коп.    сплата відсотків. Таким чином, заборгованість з повернення тіла кредиту становить 197297 грн. 98 коп.

      Даний договір є недійсним, виходячи з наступного: укладення даного договору суперечить п. 2.1. Статуту  кредитної спілки "Експресія" , згідно якого вона є  неприбутковою організацією, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки. Таким чином, головною умовою отримання кредиту, відповідно і укладання договору, являється членство фізичної особи в кредитній спілці, однак Олексенко Л.І. не являється членом кредитної спілки “Експресія” відповідно, посадові особи не мали права укладати з нею жоден з договорів, предметом якого є передача коштів на будь-яких підставах. Відповідно до ст. 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.   Спірний правочин було підписано від імені кредитної спілки  "Експресія" головою правління Тертицею Л.Ф., діючої на підставі статуту. Тобто, представник  кредитної спілки діяла з перевищенням, наданих їй повноважень. Крім того, під час листування Олексенко Л.І. взагалі не визнала факт укладення з нею договору, зазначивши, що грошові кошти не отримувала. а договір та супровідні документи підписала як формальність, необхідну для отримання коштів. Згідно ст. 241 Цивільного кодексу України правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. При цьому, доказами такого схвалення можуть бути відповідне письмове звернення до другої сторони угоди чи до її представника (лист, телеграма, телетайпограма тощо) або вчинення дій, які свідчать про схвалення угоди (прийняття її виконання, здійснення платежу другій стороні і т. ін.). Жодних схвалень про укладання даного договору повноважними представниками кредитної спілки "Експресія" на адресу Олексенко Л.І. не направлялись. Виходячи зі ст. 216 ЦК України , у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а саме грошові кошти у даному випадку. Відповідно до ст. 20 Закону правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з підстав того, що даними діями боржник фактично безоплатно здійснив відчуження майна; боржник  до  порушення  справи  про  банкрутство  взяв  на себе  зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним та виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.       Відповідно до ст. 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів боржника).  Як вбачається з кредитного договору, він укладений менше ніж за один рік до порушення провадження у справі про банкрутство. Даний правочин від імені боржника укладено посадовою особою з перевищенням делегованих їй повноважень. Кредитний договір відповідачем не виконаний, що фактично підтверджує безоплатну передачу коштів кредитної спілки "Експресія" Олексенко Л.І. В результаті укладання даного правочину та аналогічних йому правочинів боржник став неплатоспроможним, а виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.

         Дійсно,  19.04.2008 між кредитною спілкою "Експресія"  (кредитодавець за договором)  та Олексенко Л.І. (позичальник за договором) укладений кредитний договір № Б08/76, відповідно до умов якого кредитодавець зобов'язався надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі 204000,00 грн., а позичальник зобов'язався повернути кредит та сплатити проценти в порядку та на умовах, встановлених даним договором (п. 1.1. Договору).

         Згідно п. 3.1. вказаного договору  кредит надається строком на 36 місяців з 19 квітня 2008 р. по 19.04.2011 включно на умовах його повернення відповідно до положень даного договору.

         Відповідно до п. 10.1 Договору даний договір є укладеним з дати підписання сторонами його тексту та графіку повернення кредиту та сплати процентів (Додаток № 1) та діє до повного виконання ними своїх обов'язків за даним договором.

         На виконання умов вказаного договору кредитною спілкою  "Експресія" видано Олексенко Ларисі Іванівні кредит  в  сумі 204000,00 грн., що  підтверджується видатковим касовим ордером № 2590 від 19.04.2008.

         Олексенко Л.І. сплатила кредитній спілці "Експресія"  по даному кредиту: 6702 грн. 02 коп. – кредиту та 28682 грн. 98 коп.  – процентів, що підтверджується квитанціями до прибуткових касових ордерів.

         Згідно п. 2.1. статуту кредитної спілки "Експресія" (приєднаний до матеріалів справи, а.с. 121-136, т.26), затвердженого рішенням установчих зборів кредитної спілки , протокол № 1 від 08.12.2004, кредитна спілка "Експресія" - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка  не має на меті одержання прибутку.

         Згідно п. 2.2. статуту завдання кредитної спілки полягає у задоволенні

 потреб її членів у взаємному кредитування та наданні фінансових послуг після здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 цього Статуту.

         У п. 5.1. б статуту встановлено, що для досягнення своєї мети  кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.

         Згідно довідки кредитної спілки "Експресія" від 29.10.2014 Олексенко Лариса Іванівна не являється членом кредитної спілки "Експресія", кредитна спілка немає жодного рішення Спостережної  ради кредитної спілки, яким вирішено питання прийняття Олексенко Л.І. в члени кредитної спілки "Експресія", що є обов'язковою умовою п. п. і п.  9.2. Статуту.

         Доказів, які б спростували обставину, зазначену у довідці, Олексенко Л.І. суду не надано.

         Договір забезпечення сторонами спору не наданий.

         Суд вважає заяву ліквідатора банкрута про визнання недійсним кредитного договору №Б08/76 від 19 квітня 2008 року підлягаючою задоволенню, з огляду на наступне.

         Відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частиною першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 ЦК України.

         Згідно із ч. 1, 2 ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

         Відповідно до ст. 216 Цивільного кодексу України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

         Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

         Судом встановлено, що укладеним  кредитним договором №Б08/76 від 19 квітня 2008 року порушені вимоги чинного законодавства, тому він підлягає визнанню недійсним із зазначених ліквідатором підстав.   

         В апеляційній скарзі Олексенко Л.І. просила застосувати наслідки пропуску ліквідатором банкрута строку позовної давності для звернення з вимогою  про визнання вказаного договору недійсним, оскільки остання була позбавлена права заявити про пропуск заявником строку позовної давності в суді першої інстанції.

         Суд не погоджується з даним твердженням Олексенко Л.І., оскільки, по-перше, у спірному договорі визначено строк дії договору до 19.04.2011, отже строк позовної давності мав сплинути 19.04.2014, тоді як ліквідатор звернувся до суду з вказаною заявою 10.12.2013; по-друге, ліквідатор звернувся з вказаною заявою в межах справи про банкрутство, за спеціальними підставами, передбаченими у ст. 20 закону про банкрутство, як укладення оспорюваного правочину протягом одного року, що передував порушенню справ про банкрутство.

 Розглянувши заяву ліквідатора про звільнення від сплати судового збору, суд вважає її обґрунтованою та підлягаючою задоволенню.

Ліквідатор банкрута у заяві посилається на відсутність коштів на сплату судового збору, оскільки ліквідного майна у кредитної спілки "Експресія" немає за рахунок якого можна було б сплатити судовий збір, ліквідаційна процедура проводиться за рахунок арбітражного керуючого, а подана до суду заява є необхідною дією для повного розгляду справи про банкрутство та для реалізації права кредиторів на отримання ними коштів від боржника.

         Згідно ч. 1. ст. 8 Закону України "Про судовий збір"  враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Згідно ч. 2 ст. 8 даного Закону суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

         Заява ліквідатора про звільнення від сплати судового збору є обгрунтованою та підтвердженою доказами.

Відповідно до ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство справляється судовий збір в розмірі 1 мінімальної заробітної плати.

Згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

         Тому, з Олексенко Лариси Іванівни підлягає стягненню в доход бюджету 1147,000 грн. судового збору.

         На підставі зазначеного, керуючись Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 11, 92, 203, 215, 216, 236, 241 Цивільного кодексу України, ст. ст. 16, ч. 2 ст. 49,  86 Господарського процесуального кодексу України,  ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір ",-

                                                 УХВАЛИВ: 

         Заяву ліквідатора банкрута про визнання недійсним кредитного договору № Б08/76 від 19 квітня 2008 року задовольнити.            

         Визнати недійсним кредитний договір № Б08/76 від 19 квітня 2008 року, укладений між кредитною спілкою “Експресія” та Олексенко Ларисою Іванівною, з моменту його вчинення.

         Зобов’язати Олексенко Ларису Іванівну повернути кредитній спілці “Експресія” 197297 грн. 98 коп.

         Зобов’язати кредитну спілку “Експресія” повернути Олексенко Ларисі Іванівні 28682 грн. 98 коп.

         Стягнути з Олексенко Лариси Іванівни (вул. Г.Сталінграда, 20, кв. 360, м. Черкаси, ідентифікаційний код 2272202565) в доход державного бюджету через державну податкову інспекцію у м. Черкасах  1 147 грн. 00 коп. судового збору.

 

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 

         Повне рішення складено 04 листопада 2014 року.

 

         Суддя                                                                                       І.І. Гура