flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 01/777 від 18 грудня 2014 року

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

18 грудня 2014 року                                                    Справа № 01/777

          

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Чевгуза О.В., при секретарі судового засідання Олійник І.С., за участю:   

від кредиторів: Литвиненко І.М. – представник за довіреністю публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз»,

ліквідатор Пшеничний С.М., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області клопотання ліквідатора про затвердження звіту та ліквідаційного балансу у справі за заявою управління Пенсійного фонду України в м. Сміла та Смілянської об‘єднаної державної податкової інспекції

до Смілянського комунального підприємства «Варм», м. Сміла, Черкаської області про визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 18 листопада 2010 року Смілянське комунальне підприємство «Варм»  (вул. Ржевська, 3,             м. Сміла, Черкаської області, код 25874533) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Пшеничного Сергія Миколайовича.

До суду з клопотанням про затвердження звіту, ліквідаційного балансу підприємства та звіту про витрати на суму 373761 грн. 93 коп. звернувся ліквідатор банкрута.

          У судовому засіданні ліквідатор банкрута клопотання про затвердження звіту та ліквідаційного балансу підтримав та просив задовольнити.

Представник кредитора клопотання ліквідатора підтримала та просила його задовольнити.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи учасників судового засідання,  встановивши, що ліквідатором виконані всі необхідні дії для встановлення активів боржника, задоволення вимог кредиторів, приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора банкрута з наступних підстав та мотивів. 

Частиною 1 ст. 25 Закону визначені повноваження ліквідатора, зокрема, останній з дня свого призначення: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством, аналізує фінансове становище банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу, пред’являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно з ст. 32 Закону після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації);

відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна;

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу. 

Згідно з п. 6 ст. 40 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

Господарський суд приймає до уваги ту обставину, що комітет кредиторів банкрута 20.11.2014 затвердив звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс та уповноважив ліквідатора звернутись до господарського суду з клопотанням про його затвердження.

Відповідно до ч. ч. 13, 14, 16 ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кредитори можуть створювати фонд для оплати послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого  санацією,  ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень  встановлюється  та  виплачується  в розмірі, встановленому  комітетом  кредиторів і затвердженому господарським судом,  якщо інше не встановлено Законом,  але не  менше  двох мінімальних   заробітних   плат   та  не  більше  середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять  місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду. Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку.

Питання про затвердження звіту від про оплату послуг арбітражного керуючого  та звіту про відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов’язаних з виконанням обов’язків ліквідатора банкрута в сумі 373761 грн. 93 коп.  розглянуто та затверджено рішенням комітету кредиторів (протокол засідання комітету кредиторів від 20.11.2014). 

Таким чином, суд вважає за необхідне затвердити  звіти ліквідатора банкрута про оплату послуг та відшкодування витрат за період проведення ліквідаційної процедури в розмірі, встановленого комітетом кредиторів.

До суду з клопотанням про заміну кредитора звернулась Смілянська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Черкаській області, а саме: Смілянську об’єднану державну податкову інспекцію Черкаської області Державної податкової служби її правонаступником – Смілянською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Черкаській області.

В обґрунтування викладених у заяві вимог кредитор пояснив, що постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів» постановлено утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства доходів і зборів; реорганізувати шляхом приєднання до відповідних територіальних органів Міністерства доходів і зборів територіальні органи Державної податкової служби та Державної митної служби; визначити територіальні органи Міністерства доходів і зборів правонаступниками територіальних органів Державної податкової служби та Державної митної служби, що реорганізуються.

Згідно з додатком 2 до вказаної постанови Смілянську об’єднану державну податкову інспекцію Черкаської області Державної податкової служби реорганізовано шляхом приєднання до Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області.

07 червня 2013 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  внесено запис про утворення Смілянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 25 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

         Згідно з ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов’язанні  може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

У даному випадку Смілянська ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області є правонаступником Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Черкаської області Державної податкової служби, а тому суд вважає за необхідне клопотання кредитора задовольнити.

 На підставі зазначеного, керуючись ст. ст. 3-1, 32, п. 6 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 25, 86 ГПК України, суд, -

 УХВАЛИВ:

         Клопотання Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області про заміну кредитора задовольнити.

         Замінити Смілянську об’єднану державну податкову інспекцію Черкаської області Державної податкової служби на її правонаступника – Смілянську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Черкаській області (вул. Леніна, 76, м. Сміла, Смілянський район, Черкаська область, ідентифікаційний код 38627894).

Затвердити звіт арбітражного керуючого Пшеничного Сергія Миколайовича про оплату послуг арбітражного керуючого та звіт про відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов’язаних з виконанням обов’язків ліквідатора Смілянського комунального підприємства «Варм», в сумі 373761 грн. 93 коп. 

         Затвердити звіт ліквідатора банкрута Смілянського комунального підприємства «Варм» арбітражного керуючого Пшеничного Сергія Миколайовича та ліквідаційний баланс станом на 20.11.2014.   

         Ліквідувати  як юридичну особу Смілянське комунальне підприємство «Варм»  (вул. Ржевська, 3, м. Сміла, Черкаської області, код 25874533) у зв’язку із банкрутством.    

         Провадження у справі припинити.   

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 Суддя                                                                                  О.В. Чевгуз