flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1032/14 від 29 січня 2015 року (задоволення клопотання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА 

29 січня 2015 р.                                                       Справа № 925/1032/14

Господарський суд Черкаської області в складі  головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі – Олійник І.С., за участю учасників у справі:

від кредиторів: Звєздічев М.О. – ліквідатор відкритого акціонерного товариства «Золотоношам’ясо»,

від боржника: представник не з’явився,

розпорядник майна: Смілянець С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання розпорядника майна від 09.01.2015 №02-01/09/543-2014 про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат

у справі за заявою публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Сбербанку Росії»

до товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Інтерсетан»

про визнання банкрутом, - 

ВСТАНОВИВ:

          Господарський суд 10.07.2014 порушив провадження у справі, ввів процедуру розпорядження майном боржника, призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Смілянця С.М.

Розпорядник майна звернувся до суду з клопотанням від 09.01.2015 №02-01/09/543-2014 про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 10.04.2014 по 31.12.2014 в розмірі 9709,83 грн., звіту про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого на суму 4103,29 грн.

Клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні.

Представники публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та боржника у судове засідання не з’явилися, про причини неявки не повідомили.

Клопотання розглядається в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні розпорядник майна подав клопотання від 28.01.2015 №02-01/09/565-2015, відповідно до якого просить суд затвердити звіт про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 10.04.2014 по 28.01.2015 в розмірі 15925,60 грн., звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого на суму 4103,29 грн.

Представник кредитора проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши представника кредитора, розпорядника майна, розглянувши матеріали справи, суд вважає клопотання останнього, з врахуванням клопотання від 28.01.2015 №02-01/09/565-2015, таким, що підлягає до задоволення з таких правових підстав та мотивів.

Відповідно до ст. 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Витрати арбітражного керуючого, пов’язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

 Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Господарський суд має право зменшити розмір оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п’ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Таким чином, суд вважає за необхідне затвердити звіт розпорядника майна про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат.

На підставі зазначеного, керуючись ст. 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

 

УХВАЛИВ:

         Клопотання розпорядника майна задовольнити.

         Затвердити звіт розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Інтерсетан», арбітражного керуючого Смілянця С.М. про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 10.04.2014 по 28.01.2015 в розмірі 15925,60 грн., звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого на суму 4103,29 грн.

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

 

 

 

СУДДЯ                                                                               О.В. Чевгуз