flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/1046/14 від 9 вересня 2014 року (попереднє засідання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

попереднього засідання

 

09 вересня 2014 року                                          Справа №925/1046/14

        

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю

ліквідатора: Голінного А.М.,

від кредиторів: Микитенко В.І. – представник за довіреністю від 03.09.2014 приватного підприємства «Геобудсервіс плюс», Остроушко Т.В. – представник з довіреністю від 26.05.2014 №16370/23-01-25-0117 державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області,

від товариства з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО»: представник не   з’явився,

розглянувши у відкритому попередньому засіданні в м. Черкаси справу за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Текс», м. Черкаси

про визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 01.07.2014 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Текс» (вул. Сержанта Жужоми, 6, м. Черкаси, ідентифікаційний код 31432904), боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії боржника Голінного Андрія Михайловича.

Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатора зобов’язано подати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів, який подати на затвердження до господарського суду.

         02.07.2014 здійснено офіційне оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

         Приватне підприємство «Геобудсервіс плюс», державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області та товариство з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО» подали до суду письмові заяви з вимогами до боржника.

         Заяви подані з дотриманням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) та Господарського процесуального кодексу України та підлягають до прийняття.

Ліквідатором розглянуті вимоги кредиторів, про що письмово повідомлено заявників і господарський суд.

Про попереднє засідання повідомлені сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО» у попереднє засідання не з’явився, директор направив суду в порядку ст. 80 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) заяву від 08.09.2014 №97/14 про відмову від грошових вимог в повному обсязі.

Ліквідатор заявлені вимоги визнав повністю, проти відмови товариства з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО» від вимог не заперечив. Представники кредиторів заявлені вимоги підтримали у повному обсязі, проти черговості задоволення не заперечили.

Заслухавши у попередньому засіданні доводи представників заявників, ліквідатора, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне визнати вимоги:

приватного підприємства «Геобудсервіс плюс» (код ЄДР 35827570) 1218,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 3958281,00 грн. четвертої черги,

державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області (код ЄДР 38715755) 1822448,53 грн. третьої черги, 441224,73 шостої черги.

Вищезазначені вимоги підтверджуються матеріалами справи та належними доказами, ґрунтуються на вимогах Закону та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати, вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, авторської винагороди, аліментів – відсутні.

Відповідно до підпункту 36.7 пункту 36 листа  Вищого господарського суд від 28.03.2013 №01-06/606/2013 «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-VI) заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 25 Закону попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону. Обов’язок щодо такого повідомлення суд може покласти на розпорядника майна або боржника.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.

Відповідно до ст. 1 Закону кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Задоволення вимог кредиторів має здійснюватися в порядку черговості, встановленої статтею 45 Закону.

Заява про грошові вимоги до боржника на загальну суму 1647189,37 грн. надійшла також від товариства з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО» (код ЄДР 30070810).

До попереднього засідання заявник направив суду заяву про відмову від грошових вимог в повному обсязі.

Відповідно до п. 4 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Господарський суд вважає, що відмова товариства з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО» не суперечить законодавству та не порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, а тому вважає за можливе прийняти відмову від заяви про грошові вимоги до боржника та припинити у зв’язку з цим провадження у справі в частині їх розгляду.

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 25, 45 Закону України Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 80, 86 ГПК України, суд, -

 

УХВАЛИВ:

Визнати вимоги:

приватного підприємства «Геобудсервіс плюс» (код ЄДР 35827570) 1218,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 3958281,00 грн. четвертої черги,

державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області (код ЄДР 38715755) 1822448,53 грн. третьої черги, 441224,73 шостої черги.

Прийняти відмову товариства з обмеженою відповідальністю «РЕ-ФО» від заяви про грошові вимоги до боржника та припинити у зв’язку з цим провадження у справі в частині їх розгляду.

Зобов’язати ліквідатора скликати на 12 годину 00 хвилин 19 вересня 2014 року та провести збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів.

Зобов’язати ліквідатора скликати на 13 годину 00 хвилин 19 вересня 2014 року та провести засідання комітету кредиторів.

Встановити,  що неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

Суддя                                                                                  О.В. Чевгуз