flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова № 925/106/14 від 11 листопада 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

11 листопада 2014 року                                              Справа № 925/106/14

        

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю:

розпорядника майна Борейка В.А.,

від кредиторів: Суденко А.М. –  представник за довіреністю товариства з обмеженою відповідальністю «АРКА-ПЛЮС», Миронов Т.М. – представник за довіреністю Державної податкової інспекції у Черкаському районі Головного управління Міндоходів у Черкаській області,

від боржника: Попов В.В. – директор,

розглянувши у відкритому попередньому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області справу за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «АРКА-ПЛЮС», с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області

до товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «АРКА», с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області

про визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

          Товариство з обмеженою відповідальністю «АРКА-ПЛЮС» звернулося до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «АРКА» (вул. Першотравнева, 71, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, код ЄДР 31610308).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 17.02.2014 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «АРКА», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича.

Ухвалою попереднього засідання визнані вимоги кредиторів боржника.

Розпорядник майна звернувся до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у зв’язку з прийняттям відповідного рішення комітетом кредиторів.

      Клопотання призначене до розгляду в судовому засіданні.  

Розпорядник майна боржника у судовому засіданні клопотання підтримав.    

Представники кредиторів та боржника клопотання розпорядника майна підтримали.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи учасників провадження у справі про банкрутство боржника, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, з огляду на наступне.    

На засіданні комітету кредиторів (протокол №1 зборів комітету кредиторів  від 05 травня 2014 року) було прийняте рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича.

 Суд, приймаючи до уваги, що можливих санаторів не виявлено, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом»  (далі – Закон) визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредиторів можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зазначити, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.     

На підставі зазначеного, керуючись ст. 86 ГПК України, ст. ст. 26, 37, 40, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання його  банкрутом»,  суд, -

 

ПОСТАНОВИВ: 

         Визнати товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «АРКА» (вул. Першотравнева, 71, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, код ЄДР 31610308) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.     

          Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №669 від 18 квітня 2013 року, ідентифікаційний код 2295915753, адреса: вул. Горького, 14, м. Умань, 20300.   

Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до 11.11.2015.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Скасувати арешт та інші заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 17.02.2014, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника.

Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

         Копію постанови направити кредиторам, боржнику, ліквідатору банкрута, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського районного управління юстиції, відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції.

   

         Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 
                       Суддя                                                               О.В. Чевгуз