flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/106/14 від 22 січня 2015 року (затвердження звіту про оплату послуг арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

              "22" січня 2015 р.                                           Справа № 925/106/14

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю

Ліквідатора не з’явився,

від кредиторів: Миронов Т.М. – представник за довіреністю Державної податкової інспекції у Черкаському районі Головного управління Міндоходів у Черкаській області,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області справу за заявою товариства з обмеженою відповідальністю “АРКА-ПЛЮС”, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області

до товариства з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “АРКА”, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області

про визнання банкрутом, - 

ВСТАНОВИВ:

          Товариство з обмеженою відповідальністю “АРКА-ПЛЮС” звернулося до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “АРКА” (вул. Першотравнева, 71, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, код ЄДР 31610308).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 17.02.2014 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ “АРКА” (вул. Першотравнева, 71, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, код ЄДР 31610308). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича.

11.11.2014 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Борейка Вадима Андрійовича.

Ліквідатор звернувся до суду з клопотанням від 21.11.2014 №02-01/07/272-2014 про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

В судовому засіданні представник кредитора клопотання підтримав повністю.

Заслухавши представника кредитора, розглянувши матеріали справи, суд вважає клопотання ліквідатора таким, що підлягає до задоволення з таких правових підстав та мотивів.

16.12.2014 комітет кредиторів боржника прийняв рішення про затвердження оплати послуг арбітражного керуючого Борейка В.А. за період з 01.05.2014 по 11.11.2014 в розмірі 15436 грн. 80 коп. та суму витрат за аналогічний період з в розмірі 7088 грн. 26 коп.

Відповідно до ст. 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Витрати арбітражного керуючого, пов’язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

 Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Господарський суд має право зменшити розмір оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п’ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Таким чином, приймаючи до уваги, що комітет кредиторів 16.12.2014 прийняв рішення про затвердження оплати послуг арбітражного керуючого Борейка В.А. за період з 01.05.2014 по 11.11.2014 в розмірі 15436 грн. 80 коп. та суму витрат за аналогічний період в розмірі 7088 грн. 26 коп., суд вважає за необхідне затвердити визначені комітетом кредиторів суми оплати та відшкодування витрат.

На підставі зазначеного, керуючись ст. 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -

УХВАЛИВ:

         Затвердити звіт розпорядника майна про оплату послуг арбітражного керуючого Борейка В.А. за період з 01.05.2014 по 11.11.2014 в розмірі 15436 грн. 80 коп. та суму витрат за аналогічний період в розмірі 7088 грн. 26 коп.

   Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області. 

СУДДЯ                                                                            О.В. Чевгуз