flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/1652/14 від 20 листопада 2014 року (попереднє засідання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

попереднього засідання

20 листопада 2014 р.                                          Справа № 925/1652/14

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю

від кредитора: Роговой В.М. –  представник за довіреністю від 27.10.2014 №30/23-22-10-019,

від боржника: представник не з’явився,

розпорядник майна: не з’явився,

розглянувши у відкритому попередньому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області справу за заявою Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області, м. Тальне, Черкаська область

до приватного  підприємства «Агропромислова компанія «Інтерсервіс», м. Тальне, Черкаська область

про визнання банкрутом, -   

ВСТАНОВИВ:

          Тальнівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Черкаській області звернулась до суду з заявою про порушення справи про банкрутство приватного  підприємства «Агропромислова компанія «Інтерсервіс» (вул. Гагаріна, 38, м. Тальне, Черкаська область, код ЄДР 32115418).

         Ухвалою від 26.09.2014 порушене провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «Агропромислова компанія «Інтерсервіс».

Розпорядника майна зобов’язано подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів та скласти реєстр вимог кредиторів, який надати на затвердження до господарського суду.

         29.09.2014 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

         Окрім звернення ініціюючого кредитора заяв до суду подано не було.

Розпорядником майна розглянута вимога кредитора, про що письмово повідомлено заявника і господарський суд.

За результатами розгляду вимог кредитора розпорядником майна складено реєстр, який поданий на розгляд господарського суду.

Про попереднє засідання повідомлено кредитора, боржника та розпорядника майна.

          Розпорядник майна у повідомленні заявлені вимоги визнав повністю, представник кредиторів заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

         Представник боржника в судове засідання не з’явився, про причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши у попередньому засіданні доводи представника кредитора,  дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне визнати вимоги:

Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області на суму 580252 грн. 38 коп., з яких вимоги на суму 380647 грн. 83 коп. підлягають до задоволення в третю чергу, на суму неустойки – 199604 грн. 55 коп.  в шосту чергу.

Вищезазначені вимоги підтверджуються матеріалами справи та належними доказами, ґрунтуються на вимогах Закону та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати, вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, авторської винагороди, аліментів – відсутні.

Відповідно до ст. 25 Закону попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону. Обов’язок щодо такого повідомлення суд може покласти на розпорядника майна або боржника.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.

Відповідно до ст. 1 Закону кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Задоволення вимог кредиторів має здійснюватися в порядку черговості, встановленої статтею 45 Закону.

Частиною дев’ятою статті 45 Закону передбачено, що без дотримання правил черговості здійснюється погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення.

Відповідно до ст. 42 Закону про банкрутство майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 25, 45 Закону України Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 ГПК України, суд, -  

УХВАЛИВ:

Визнати вимоги:

Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області (вул. Соборна, 122, м. Тальне, код 36780303) на суму 580252 грн. 38 коп., з яких вимоги на суму 380647 грн. 83 коп. підлягають до задоволення в третю чергу, на суму неустойки – 199604  грн. 55 коп. в шосту чергу.

Зобов’язати розпорядника майна скликати на 12 годину 00 хвилин 01 грудня 2014 року та провести збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів.

Зобов’язати розпорядника майна скликати на 13 годину 00 хвилин 01 грудня 2014 року та провести засідання комітету кредиторів.

Призначити на 10 годину 00 хвилин 23 грудня 2014 року засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

Встановити,  що неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

Суддя                                                                             О.В. Чевгуз