flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова № 925/1652/14 від 23 грудня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 23 грудня 2014 року                                          Справа № 925/1652/14

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю:

від кредитора: Роговой В.М. –  представник за довіреністю від 27.10.2014 №30/23-22-10-019,

від боржника: представник не з’явився,

розпорядник майна: не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області справу за заявою Тальнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Черкаській області, м. Тальне, Черкаська область

до приватного  підприємства «Агропромислова компанія «Інтерсервіс», м. Тальне, Черкаська область

про визнання банкрутом, -   

ВСТАНОВИВ:

          Тальнівська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Черкаській області звернулась до суду з заявою про порушення справи про банкрутство приватного  підприємства «Агропромислова компанія «Інтерсервіс» (вул. Гагаріна, 38, м. Тальне, Черкаська область, код ЄДР 32115418).

         Ухвалою від 26.09.2014 порушене провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «Агропромислова компанія «Інтерсервіс».

         29.09.2014 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Ухвалою попереднього засідання визнані вимоги кредиторів боржника, призначено на 10 годину 00 хвилин 23 грудня 2014 року засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

Розпорядник майна направив суду протокол засідання комітету кредиторів, відповідно до якого було прийняте рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та повідомив про неможливість виконувати покладені на нього обов’язки.

Голова комітету кредиторів звернувся до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у зв’язку з прийняттям відповідного рішення комітетом кредиторів.

Розпорядник майна та представник боржника у судове засідання не з’явилися.    

Представник кредитора заявлене клопотання підтримав, просив визнати боржника банкрутом, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представника кредитора, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, з огляду на наступне.    

На засіданні комітету кредиторів (протокол №1 засідання комітету кредиторів  від 01 грудня 2014 року) було прийняте рішення про звернення до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича.

Оскільки останній згоду на призначення його ліквідатором боржника не надав, кредитор звернувся до суду з клопотанням про призначення ліквідатором арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича.

Суд, приймаючи до уваги, що можливих санаторів не виявлено, вважає за необхідне на підставі ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом»  (далі – Закон) визнати боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимоги кредитора можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури.

 Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 8, 9 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне зазначити, що введення процедури ліквідації та кандидатура ліквідатора були запропоновані суду комітетом кредиторів, а тому суд вважає клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.     

На підставі зазначеного, керуючись ст. 86 ГПК України, ст. ст. 26, 37, 40, 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника  або  визнання його  банкрутом»,  суд, -

ПОСТАНОВИВ: 

         Визнати приватне  підприємство «Агропромислова компанія «Інтерсервіс» (вул. Гагаріна, 38, м. Тальне, Черкаська область, код ЄДР 32115418) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.             

          Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Назаренка Сергія Анатолійовича свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №563 від 10.04.2013, поштова адреса: вул. Сумгаїтська, 7, м. Черкаси, 18029, ідентифікаційний код 2852304170.   

Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до 14.12.2015.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Скасувати арешт та інші заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 26.09.2014, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника.

Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

         Копію постанови направити сторонам, ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Титичу Віталію Миколайовичу, Головному управлінню юстиції в Черкаській області, Реєстраційній службі Тальнівського районного управління юстиції, відділу державної виконавчої служби Тальнівського районного управління.   

         Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                               О.В. Чевгуз