flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/1946/14 від 13 листопада 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

13 листопада 2014 року                                          Справа № 925/1946/14

Господарський суд  Черкаської  області  в  складі: головуючого - судді  Чевгуза О.В., секретаря судового засідання Олійник І.С., за участю:

від кредитора: Ніколайчук М.М., Плескач М.В. – представники за довіреністю,

від боржника: представник не з’явився,

арбітражний керуючий Руденок Ю.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Хюпо Альпе – Адріа – Лізинг», м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро», м. Золотоноша, Черкаська область

про порушення справи про банкрутство, -   

ВСТАНОВИВ:

          Товариства з обмеженою відповідальністю «Хюпо Альпе – Адріа – Лізинг» звернулося до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро» (вул. Червонопрапорна, 24, м. Золотоноша, Черкаська область, код ЄДР 33582131).

Заява вмотивована тим, що боржник неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 41225646 грн. 55 коп. заборгованості зі сплати лізингових платежів, 1375131 грн. 01 коп. пені, 1743 грн. 97 коп. штрафу, 1407937 грн. 04 коп. трьох відсотків річних, 217262 грн. 24 коп. втрат від інфляції, 23901 грн. витрат зі сплати державного мита, 221 грн. 20 коп. витрат зі сплати на інформаційне забезпечення судового процесу, 63913 грн. 81 коп. витрат і сплати судового збору. після встановленого строку для їх виконання.

Вимоги підтверджені рішенням господарського суду Черкаської області від 12 грудня 2011 року по справі №08/5026/2094/2011, яке набрало законної сили, постановою Київського апеляційного господарського суду від 22 січня 2014 року у справі №925/1058/13, постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України про відкриття виконавчого провадження від 08 червня 2012 року ВП №33006107.

         Згідно з заявою кредитора та поданими до неї доказами безспірні вимоги кредитора перевищують розмір трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та невиконані боржником понад три місяці.

         Ухвалою господарського суду Черкаської області від 03.11.2014 заяву про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро» прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання.

У підготовче засідання з’явились представники ініціюючого кредитора та  арбітражний керуючий Руденок Ю.О. Представник боржника в судове засідання  не з’явився, про причини неявки не повідомив, відзиву на завяу кредитора не надав.

         У підготовчому засіданні представники кредитора вимоги підтримали в повному обсязі, проти кандидатури арбітражного керуючого Руденок Ю.О. на посаду розпорядника майна не заперечили.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представників сторін, оцінивши подані документи, суд встановив, що боржник неспроможний виконати перед ініціюючим кредитором грошові зобов’язання в розмірі 39850515 грн. 54 коп. протягом трьох місяців після встановленого строку для їх погашення.

Вимоги кредитора обґрунтовані наступним:

Рішенням господарського суду Черкаської області від 12 грудня 2011 року по справі №08/5026/2094/2011 стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Хюпо Альпе – Адріа – Лізинг» 11288509 грн. 94 коп. заборгованості з лізингових платежів, 526480 грн. 45 коп. пені, 1743 грн. 97 коп. штрафу, 140687 грн. 22 коп. трьох відсотків річних, 181353 грн. 23 коп. втрат від інфляції, 23901 грн. 60 коп. витрат на сплату державного мита, 221 грн. 20 коп. витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

Рішення суду набрало чинності.

На виконання рішення було видано наказ господарського суду Черкаської області №08/5026/2094/2011 від 27.12.2011, який був пред’явлений до виконання відділу примусового виконання Державної виконавчої служби України (далі – орган ДВС).

08.06.2012 органом ДВС винесена постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №33006107.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2014 у справі №925/1058/13 стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Хюпо Альпе – Адріа – Лізинг» 26848769 грн. 71 коп. заборгованості з лізингових платежів, 848650 грн. 56 коп. пені, 1267249 грн. 82 коп. трьох відсотків річних, 35909 грн. 01 коп. втрат від інфляції, 63913 грн. 81 коп. витрат на сплату судового збору.

Відтак, кредитор має безспірні грошові вимоги до боржника на суму 39850515 грн. 54 коп., що перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати, і вказані вимоги не були задоволені боржником протягом більше ніж три місяці.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону неплатоспроможність – неспроможність  суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов’язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів – грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції (ч. 3 ст. 10 Закону).

Суд приходить до висновку, що кредитором доведено наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство та визнання його вимог в розмірі 39850515 грн. 54 коп.

Відповідно до ч. ч. 9-10 ст. 16 Закону в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про:

порушення провадження у справі про банкрутство;

визнання вимог кредитора та їх розмір;

введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;

введення процедури розпорядження майном;

призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати;

вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;

строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 31.10.2014  надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Руденок Юлію Олександрівну, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1157 від 04.07.2013.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає за необхідне ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Руденок Юлію Олександрівну, яка подала до суду відповідну заяву, копію свідоцтва та докази страхування діяльності.

Керуючись ст.ст. 1, 10, 16, ч. 2 ст. 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, –

 

УХВАЛИВ:

         Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «КоронАгро» (вул. Червонопрапорна, 24, м. Золотоноша, Черкаська область, код ЄДРПОУ 33582131).

         Визнати  вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Хюпо Альпе – Адріа – Лізинг» (вул. Польова, 24, м. Київ, код ЄДРПОУ 35378830) в розмірі 39850515 грн. 54 коп. та 6090 грн. 00 коп. судового збору.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Руденок Юлію Олександрівну, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1157 від 04.07.2013, а/с В113. м. Київ, 01001, код 2999804300.

Встановити арбітражному керуючому  Руденок Ю.О. оплату послуг  за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування кредитором.

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: вул. Червонопрапорна, 24, м. Золотоноша, Черкаська область, код ЄДРПОУ 33582131.

Зобов’язати розпорядника майна 24 грудня 2014 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

Зобов’язати розпорядника майна 24 грудня 2014 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду.

Попереднє засідання суду призначити на 09 год. 00 хв. 13 січня 2015 року.

Зобов’язати розпорядника майна до 24 грудня 2014 року провести інвентаризацію майна боржника.

Здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, текст якого додається.

 

Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Золотоніського міськрайонного управління юстиції, відділу державної виконавчої служби Золотоніського міськрайонного управління юстиції, відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, ДПІ у м. Черкасах, Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Золотоніського міськрайонного управління юстиції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення – 13 листопада 2014 року.

         Суддя                                                                                    О.В.Чевгуз