flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/2151/14 від 4 грудня 2014 року (підготовче засідання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

підготовчого засідання

04 грудня 2014 року                                          Справа № 925/2151/14

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю арбітражного керуючого Вінника А.С.,

від кредитора: Сенченков І.Г. –  представник за довіреністю від 20.08.2013 №2758-О,

від боржника: представник не з’явився,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібна Нива», с. Косарі, Кам’янський район, Черкаська область

про порушення справи про банкрутство, - 

 

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» звернулося до суду з заявою про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібна Нива», (вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам’янський район, Черкаська область, код ЄДР 32480414).

Заява вмотивована тим, що боржник неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 609553 грн. 83 коп.  після встановленого строку для їх виконання.

Вимоги підтверджені рішенням господарського суду Черкаської області від 11 вересня 2013 року по справі №925/1182/13, яке набрало законної сили, постановою відділу Державної виконавчої служби Кам’янського районного управління юстиції  про відкриття виконавчого провадження від 05.12.2013 ВП №41049312.

Згідно з заявою кредитора та поданими до неї доказами безспірні вимоги кредитора перевищують розмір трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та невиконані боржником понад три місяці.

         Ухвалою господарського суду Черкаської області від 24 листопада 2014 року заяву про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібна Нива» прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання.

У підготовче засідання з’явились арбітражний керуючий та  представник ініціюючого кредитора.

Представник боржника у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, відзиву не надав.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) відсутність відзиву на заяву про порушення справи про банкрутство не перешкоджає провадженню у справі.

         У підготовчому засіданні представник кредитора вимоги підтримав в повному обсязі.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представника кредитора, оцінивши подані документи, суд встановив, що боржник неспроможний виконати перед ініціюючим кредитором грошові зобов’язання в розмірі 609553 грн. 83 коп. протягом трьох місяців після встановленого строку для їх погашення.

Вимоги кредитора обґрунтовані наступним:

рішенням господарського суду Черкаської області від 11 вересня 2013 року по справі №925/1182/13 стягнуто з  товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛІБНА НИВА» на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 589016 грн. 67 коп. боргу,  8585 грн. 12 коп. пені, 11952 грн. 04 коп. судового збору. 

Рішення суду набрало законної сили 09.10.2013

На виконання судового рішення було видано наказ господарського суду Черкаської області №925/1182/13 від 07.11.2013, який був пред’явлений до виконання державній виконавчій службі Кам’янського районного управління юстиції (далі – орган ДВС).

05.12.2013 органом ДВС винесена постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №41049312.

Відтак, кредитор має безспірні грошові вимоги до боржника на суму 609553,83 грн., що перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати, і вказані вимоги не були задоволені боржником протягом більше ніж три місяці.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону неплатоспроможність – неспроможність  суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов’язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів – грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції (ч. 3 ст. 10 Закону).

Суд приходить до висновку, що кредитором доведено наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, та визнання його вимог в розмірі 600968 грн. 71 коп.

Відповідно до ч. ч. 9-10 ст. 16 Закону в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про:

порушення провадження у справі про банкрутство;

визнання вимог кредитора та їх розмір;

введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;

введення процедури розпорядження майном;

призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати;

вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;

строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 24 листопада 2014 року  надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Вінника Андрія Сергійовича.

Від арбітражного керуючого надійшла заява про участь у справі, в якій також зазначається, що він не належить до жодної категорії осіб, зазначених у ч. 2 ст. 114.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає за необхідне ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Вінника А.С.

Керуючись ст.ст. 1, 10, 16, ч. 2 ст. 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд – 

УХВАЛИВ:

         Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібна Нива», (вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам’янський район, Черкаська область, код ЄДР 32480414).

Визнати  вимоги публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, , код ЄДР 14360570) в розмірі 600968 грн. 71 коп. та 6090 грн. 00 коп. судового збору.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Вінника Андрія Сергійовича, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №493 від 29.03.2013, м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 37, оф. 305, 318, ідентифікаційний код 3154520538.

Встановити арбітражному керуючому Віннику А.С. оплату послуг  за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування кредитором.

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам’янський район, Черкаська область.

Зобов’язати розпорядника майна 19 січня 2015 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

Зобов’язати розпорядника майна 19 січня 2015 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду.

Попереднє засідання суду призначити на 09 год. 00 хв. 27 січня 2015 року.

Зобов’язати розпорядника майна до 04 лютого 2015 року провести інвентаризацію майна боржника.

Здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, текст якого додається.

 

Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Кам’янського районного управління юстиції, відділу державної виконавчої служби Кам’янського районного управління юстиції, ДПІ у м. Черкаси.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення – 04 грудня 2014 року.

         Суддя                                                                                    О.В.Чевгуз