flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/2236/14 від 22 грудня 2014 року (підготовче засідання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

підготовчого засідання

22 грудня 2014 р.                                                            Справа № 925/2236/14

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю

від кредитора: Ігнатенко С.М. –  представник за довіреністю від 05.12.2014 №40014/23-01-10-008,

від боржника: представник не з’явився,

арбітражний керуючий не з’явився,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області, м. Черкаси

до приватного  підприємства «Євроремонт від А до Я», м. Черкаси

про порушення справи про банкрутство, -   

ВСТАНОВИВ:

          Державна податкова інспекція у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області звернулась до суду з заявою про порушення справи про банкрутство приватного  підприємства «Євроремонт від А до Я» (вул. Гоголя, 266, кв. 2, м. Черкаси, ідентифікаційний код 32940957).

Заява вмотивована тим, що боржник неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання перед кредитором на загальну суму 1316002 грн. 74 коп., з яких 1126213 грн. 21 коп. безспірні вимоги, після встановленого строку для їх виконання.

ПП «Євроремонт від А до Я», являється юридичною особою, що зареєстрована у Черкаському міськвиконкомі 22.04.2004 за №10261200000003345.

Загальна сума узгодженої заборгованості ПП «Євроремонт від А до Я» перед бюджетом становить 1316002,74 грн., з наступних податків:

по податку на додану вартість в сумі 751298,50 грн.;

по податку на прибуток підприємств в сумі 564704,24 грн.;

Безспірні вимоги в розмірі 1126213,21 грн. підтверджені рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 01.08.2012 по справі №2а/2370/2787/20, на виконання якого 16.11.2012 видано виконавчий лист. Виконавчий лист було пред’явлено до виконання до Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, виконавче провадження відкрито відповідно до постанови від 29.10.2012.

Крім того, заявник зазначив, що заборгованість збільшилась по наступних податках:

по податку на додану вартість на суму 53093,69 грн., за рахунок збільшення пені відповідно до ст. 129 Податкового кодексу та згідно наступних документів:

акту документальної виїзної перевірки №41/22-12/32940957 від 10.05.2012 та податкового повідомлення рішення №0002642301 від 25.05.2012 на суму 36500,00 грн.;

акту перевірки граничних строків сплати №2745/15-6/32940957 від 06.08.2012 та податкового повідомлення рішення №0005571506 від 07.08.2012 на суму 311,53 грн.;

акту камеральної перевірки №5491/15-6/32940957 від 22.11.2012 та податкового повідомлення-рішення №0013881506 від 22.11.2012 року на суму 170,00 грн.;

акту камеральної перевірки №5490/15-6/32940957 від 22.11.2012 та податкового повідомлення-рішення №0013891506 від 22.11.2012 на суму 3060,00 грн.;

по податку на прибуток підприємств на суму 136695,84 грн., за рахунок збільшення пені відповідно до ст. 129 Податкового кодексу України та згідно наступних документів:

акту документальної виїзної перевірки №41/22-12/32940957 від 10.05.2012 та податкового повідомлення рішення №0002632301 від 25.05.2012 на суму 45625,00 грн.;

акту камеральної перевірки №1502/15-1/32940957 від 30.04.2013 та податкового повідомлення рішення №0007531501 від 17.05.2013 на суму 510 грн.

Згідно з заявою кредитора та поданими до неї доказами безспірні вимоги кредитора перевищують розмір трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та невиконані боржником понад три місяці.

         Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11 грудня 2014 року заяву про порушення справи про банкрутство приватного  підприємства «Євроремонт від А до Я» прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання.

У підготовче засідання з’явився представник кредитора.

Арбітражний керуючий Гусак Ю.М. та представник боржника у судове засідання не з’явились, про причини неявки не повідомили.

Арбітражний керуючий заяву про його участь у справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон), не надав. Боржник відзиву не надав.

         У підготовчому засіданні представник кредитора вимоги підтримав в повному обсязі, просив порушити провадження у справі про банкрутство боржника, розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Іванюка О.М.

Останній направив суду заяву в порядку статті 114 Закону, в якій просить призначити його розпорядником майна боржника.

         Аналогічна заява про згоду на участь у справі надійшла від арбітражного керуючого Сиволобова М.М.

         У підготовчому засіданні оголошувалася перерва з 18.12.2014 по 22.12.2014.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представника кредитора, оцінивши подані документи, суд встановив, що боржник неспроможний виконати перед ініціюючим кредитором грошові зобов’язання на загальну суму 1316002 грн. 74 коп. протягом трьох місяців після встановленого строку для їх погашення.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 16 Закону неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону неплатоспроможність – неспроможність  суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов’язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів – грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції (ч. 3 ст. 10 Закону).

Суд приходить до висновку, що кредитором доведено наявність підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, та визнання його вимог в розмірі 897599 грн. 73 коп.

Відповідно до ч. ч. 9-10 ст. 16 Закону в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про:

порушення провадження у справі про банкрутство;

визнання вимог кредитора та їх розмір;

введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;

введення процедури розпорядження майном;

призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати;

вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;

дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;

строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

Згідно з ч. 9 ст. 16 Закону питання введення розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна вирішується господарським судом в ухвалі підготовчого засідання.

Приписами ст. 114 Закону встановлено, що кандидатура арбітражного для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надати заяву на участь у даній справі.

У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство 11 грудня 2014 року  надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича.

Той в судове засідання не з’явився, про наявність поважних причин неявки в судове засідання не повідомив, заяву про участь у справі не подав.

З огляду на зазначене, враховуючи клопотання ініціюючого кредитора, суд оцінює кандидатуру арбітражного керуючого Іванюка О.М. більш прийнятною для призначення розпорядником майна боржника.

Керуючись ст.ст. 1, 10, 16, ч. 2 ст.ст. 114, 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

         Порушити провадження у справі про банкрутство приватного  підприємства «Євроремонт від А до Я» (вул. Гоголя, 266, кв. 2, м. Черкаси, ідентифікаційний код 32940957).

         Визнати  вимоги державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області (ідентифікаційний код 38715755) до приватного  підприємства «Євроремонт від А до Я» в розмірі 897599 грн. 73 коп.

         Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1247 від 15.07.2013, ідентифікаційний код 3131822657, поштова адреса: а/с 707, м. Черкаси, 18003.

Встановити арбітражному керуючому Іванюку О.М. оплату послуг  за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування кредитором.

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Накласти арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Боржник зареєстрований за адресою: вул. Гоголя, 266, кв. 2, м. Черкаси.

Зобов’язати розпорядника майна 02 лютого 2015 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів.

Зобов’язати розпорядника майна 02 лютого 2015 року скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду.

Попереднє засідання суду призначити на 09 год. 00 хв. 17 лютого 2015 року.

Зобов’язати розпорядника майна до 17 лютого 2015 року провести інвентаризацію майна боржника.

Здійснити офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, текст якого додається.

 

Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, арбітражному керуючому Сиволобову М.М., арбітражному керуючому Гусаку Ю.М., Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції у Черкаській області, Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення – 22 грудня 2014 року.

        Суддя                                                                                    О.В.Чевгуз