flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала № 925/260/14 від 18 грудня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

18 грудня 2014 року                                             Справа № 925/260/14

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Чевгуза О.В., при секретарі судового засідання Олійник І.С., за участю:   

від кредиторів: Бодревська І.В. – представник за довіреністю Уманської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Черкаській області,

ліквідатор Левченко В.М., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області клопотання ліквідатора про затвердження звіту та ліквідаційного балансу

у справі за заявою фізичної особи – підприємця Гуця Олександра Петровича

до фізичної особи – підприємця Балинець Наталії Дмитрівни

про визнання банкрутом, - 

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2014 року суд прийняв постанову про визнання боржника банкрутом, відкриття процедури його ліквідації.

          Ліквідатором підприємства-банкрута призначено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича.

До суду з клопотанням про затвердження звіту та ліквідаційного балансу, а також припинення провадження у справі звернувся ліквідатор банкрута.

Клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні.  

          У судовому засіданні ліквідатор банкрута клопотання про затвердження звіту та ліквідаційного балансу підтримав та просив задовольнити.

Представник кредитора клопотання ліквідатора підтримала та просила його задовольнити.

         Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи учасників судового засідання,  встановивши, що ліквідатором виконані всі необхідні дії для встановлення активів боржника, задоволення вимог кредиторів, приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора банкрута з наступних підстав та мотивів. 

Згідно з ст. 46 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:

відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;

відомості про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;

копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна;

реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;

документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів;

довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та членів комітету кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов’язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

У разі якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом, якщо інше не передбачено цим Законом.

Новий ліквідатор очолює ліквідаційну комісію і діє згідно з вимогами цього Закону.

Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п’яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання таких органів та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) до їх призначення у встановленому порядку.

Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів менший, ніж вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством.

Якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство, то ліквідатор здійснює дії щодо припинення обігу акцій, передбачені законодавством.

Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Відповідно до ст. 83 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо:

1) боржник не внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) юридичну особу, яка є боржником, припинено в установленому законодавством порядку, про що є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того ж боржника;

4) затверджений звіт керуючого санацією боржника в порядку, передбаченому цим Законом;

5) затверджена мирова угода в порядку, передбаченому цим Законом;

6) затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом;

7) боржник виконав усі зобов’язання перед кредиторами;

8) до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про його банкрутство не висунуто вимог;

9) згідно із законом справа не підлягає розгляду в господарських судах України;

10) підприємницька діяльність фізичної особи - підприємця, яка є боржником, припинена в установленому законодавством порядку, про що зроблено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

11) господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності боржника;

12) в інших випадках, передбачених законом.

Провадження у справі про банкрутство може бути припинено у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 5, 9 і 10 частини першої цієї статті, на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство (до та після визнання боржника банкрутом); у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 і 11 частини першої цієї статті - лише до визнання боржника банкрутом, а у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, - лише після визнання боржника банкрутом.

Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала.

У випадках, передбачених пунктами 4-7 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про припинення провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Господарський суд приймає до уваги ту обставину, що комітет кредиторів банкрута 09.12.2014 затвердив звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

На підставі зазначеного, керуючись ст. ст. 46, 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

         Затвердити звіт ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича та ліквідаційний баланс станом на 09 грудня 2014 року.          

         Затвердити звіт ліквідатора про витрати в сумі 42827 грн. 07 коп.

         Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця Балинець Наталії Дмитрівни (вул. Більшовицька, 7, кв. 33, м. Умань, Черкаська область,  ідентифікаційний код 3085909389) у зв’язку із банкрутством.     

         Провадження у справі припинити.   

         Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

Суддя                                                                                  О.В. Чевгуз