flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала № 925/470/14 від 23 вересня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

 

        23 вересня 2014 року                                                             Справа №925/470/14

 

Господарський суд  Черкаської  області  в  складі: головуючого - судді  Чевгуза О.В., секретаря судового засідання Олійник І.С., за участю:

від кредитора: представник не з’явився,

від боржника: Євтушенко В.В. – представник за довіреністю,

від Головного управління юстиції у Черкаській області – Степаненко В.В. – представник за довіреністю,

Вакуленко С.М. – представник за довіреністю відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного управління юстиції у Черкаській області,

розпорядник майна – не з’явилась,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області від 25.04.2014 №2674/2.1-28 про звернення стягнення на майно боржника

у справі за заявою товариства з обмеженою відповідальністю “ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА”, м. Київ

до державного підприємства “Златодар”, м. Золотоноша, Золотоніського району, Черкаської області

про банкрутство, -  

 

ВСТАНОВИВ:

          23.04.2014 порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства “Златодар” (вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша, Золотоніського району, Черкаської області, ідентифікаційний код 00952545), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Петченко Інну Володимирівну.

До суду з заявою від 25.04.2014 №2674/2.1-28 про звернення стягнення на майно боржника звернувся державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю “ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА” та розпорядник майна в судове засідання не з’явились, про причини неявки суду не повідомили.

Представник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області (далі - заявник) у судовому засіданні заяву підтримала та просила її задовольнити з підстав та мотивів, зазначених у заяві.

Представники Головного управління юстиції у Черкаській області та боржника у судовому засіданні проти заяви заперечили, мотивуючи тим, що боржник являється державним підприємством, в даний час не затверджені вимоги кредиторів.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, суд вважає заяву такою, що не підлягає до задоволення з таких правових підстав та мотивів.

Згідно із ст. 41 Господарського процесуального кодексу України  (далі – ГПК України) господарські суди розглядають  справи  про  банкрутство  у порядку  провадження,  передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом  України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання  його   банкрутом” (далі – Закон).

Відповідно до ст. 19 Закону мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення виконавчого провадження. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє органи державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та знаходженням його майна.

Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах;

забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;

не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;

зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли через відмову боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому цим Законом.

Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом.

Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

На даний час триває процедура розпорядження майном боржника, у якій встановлюються активи та пасиви підприємства - боржника.

Розпорядником майна боржника реєстр вимог кредиторів суду не поданий, вимоги кредиторів у попередньому судовому засіданні не розглядались.

Відповідно до статті 37 Закону України “Про виконавче провадження” виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадку порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) та виконання рішень у немайнових спорах.

У поданому до господарського суду зверненні заявник, посилаючись на зведене виконавче провадження №36808585 від 26.12.2012 про стягнення з державного підприємства “Златодар” заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб, просить надати згоду на продаж частини майна боржника для погашення заборгованості по заробітній платі.

Як вбачається із звернення заявника вартість арештованого та описаного майна державного підприємства “Златодар” становить 920490 грн., майно підприємства – боржника було арештоване, проте продажу не відбулось.

До заяви про надання згоди на продаж майна заявником додані копії виконавчих документів про стягнення заборгованості із заробітної плати із державного підприємства “Златодар” на користь Сергійця А.В., Шупрудька Г.І., Бодянської І.В., Верещаки С.І. та Стрільця О.В. заборгованості із заробітної плати на загальну суму 33736 грн. 70 коп.

Таким чином, приймаючи до уваги ті обставини, що у справі про банкрутство підприємства-боржника триває процедура розпорядження майном, органом ДВС майно боржника не було продане до порушення провадження у справі про банкрутство і  розподілу грошових сум від його продажу не відбувається, зведене виконавче провадження підлягає до обов’язкового зупинення, а тому суд не вбачає за можливе надати згоду на продаж майна боржника.

         При цьому, суд також приймає до уваги ті обставини, що продаж майна підприємства – боржника поза межами процедур у справі про банкрутство суперечить принципу черговості та пропорційності задоволення вимог у справі про банкрутство, порушить права та законні інтереси кредиторів і боржника та унеможливить відновлення платоспроможності боржника.

         Керуючись ст. 86 ГПК України, ст. 19 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -

 

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного управління юстиції у Черкаській області про надання згоди на примусову реалізацію рухомого майна державного підприємства “Златодар”, яке знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 47, м. Золотоноша,  Черкаської області.

 

         Повне рішення складене і підписане суддею 25.09.2014.

 

 

СУДДЯ                                                                              О.В. Чевгуз