flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 925/962/14 від 9 вересня 2014 року (попереднє засідання)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

попереднього засідання

 

09 вересня 2014 року                                          Справа №925/962/14

        

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді – Чевгуза О.В., при секретарі –  Олійник І.С., за участю

розпорядника майна: Данченка А.С.,

від кредиторів: Плесюк О.С. – адвокат, представник фізичної особи-підприємця Шаравського В.А. (договір від 17.06.2014 №17-06-14) та Чернецького К.Ю. (договір від 13.08.2014 №13-08-14),

від боржника: Суслова І.Є. – представник за довіреністю від 16.06.2014 №5,

представник публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» - не   з’явився,

розглянувши у відкритому попередньому засіданні в м. Черкаси справу за заявою фізичної особи-підприємця Шаравського Віктора Алдіфовича, м. Вінниця

до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛакіЛюкс», м. Черкаси

про  визнання банкрутом, -

 

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 17.06.2014 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «ЛакіЛюкс» (вул. Університетська, 33, м. Черкаси, код ЄДР 33209852). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Данченка А.С.

Розпорядника майна зобов’язано подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів та скласти реєстр вимог кредиторів, який надати на затвердження до господарського суду.

         18.06.2014 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення №5044 про порушення справи про банкрутство.

         Фізична особа – підприємець Шаравський В.А., Чернецький К.Ю., публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» подали до суду письмові заяви з вимогами до боржника.

         Заяви подані з дотриманням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) та Господарського процесуального кодексу України та підлягають до прийняття.

Розпорядником майна розглянуті вимоги кредиторів, про що письмово повідомлено заявників і господарський суд.

За результатами розгляду вимог кредиторів розпорядником майна складено реєстр, який поданий на розгляд господарського суду.

Про попереднє засідання повідомлені сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство.

Представник публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» у попереднє засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив.

          Розпорядник майна та боржник заявлені вимоги визнали повністю, представник кредиторів заявлені вимоги підтримав у повному обсязі, проти черговості задоволення не заперечив.

Заслухавши у попередньому засіданні доводи представників заявників, боржника та розпорядника майна, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне визнати вимоги:

Фізичної особи-підприємця Шаравського В.А. (ідентифікаційний код 2119715179) 7308,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 6511336,38 грн. четвертої черги, 51600,97 грн. шостої черги,

Чернецького К.Ю. (ідентифікаційний код 3116620098) 1218,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 151728,67 грн. четвертої черги, 9382,07 грн. шостої черги,

Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДР 00039017) 1218,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги,  6430054,10  грн. вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, 37221,18 грн. шостої черги.

Вищезазначені вимоги підтверджуються матеріалами справи та належними доказами, ґрунтуються на вимогах Закону та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати, вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, авторської винагороди, аліментів – відсутні.

Відповідно до ст. 25 Закону попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону. Обов’язок щодо такого повідомлення суд може покласти на розпорядника майна або боржника.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.

Відповідно до ст. 1 Закону кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Задоволення вимог кредиторів має здійснюватися в порядку черговості, встановленої статтею 45 Закону.

Частиною дев’ятою статті 45 Закону передбачено, що без дотримання правил черговості здійснюється погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення.

Відповідно до ст.42 Закону про банкрутство майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 25, 45 Закону України Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 ГПК України, суд, -

 

УХВАЛИВ:

Визнати вимоги:

Фізичної особи-підприємця Шаравського Віктора Алдіфовича (ідентифікаційний код 2119715179) 7308,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 6511336,38 грн. четвертої черги, 51600,97 шостої черги,

Чернецького Костянтина Юрійовича (ідентифікаційний код 3116620098) 1218,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 151728,67 грн. четвертої черги, 9382,07 грн. шостої черги,

Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДР 00039017) 1218,00 грн. витрати на оплату судового збору першої черги, 37221,18 грн. шостої черги.

Окремо внести до реєстру вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника:

Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДР 00039017) 6430054,10  грн.

Зобов’язати розпорядника майна скликати на 12 годину 00 хвилин 19 вересня 2014 року та провести збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів.

Зобов’язати розпорядника майна скликати на 13 годину 00 хвилин 19 вересня 2014 року та провести засідання комітету кредиторів.

Призначити на 10 годину 00 хвилин 25 вересня 2014 року засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

Встановити,  що неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

Суддя                                                                                    О.В. Чевгуз