flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала № 04/01/11 від 29 жовтня 2014 року

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА


  29 жовтня 2014 року                                        Справа № 04/01/11

 

         Господарський суд Черкаської області в особі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Мирошниченко Б.В., за участю: ліквідатора банкрута  - арбітражний керуючий Юдицький О.В., представників: ПАТ КБ "Приватбанк"  -  Сенченков І.Г. за довіреністю, ПАТ АБ "Укргазбанк" - Крупний О.Г. за довіреністю, ПП "Торги. УА" - Тімергаліна О.О. за довіреністю, розглядає у відкритому судовому засіданні у приміщенні господарського суду Черкаської області               

         клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Юдицького О.В.

         про  визнання організатора аукціонів учасником провадження у справі

у справі за заявою приватного підприємства "Литвинський", м. Біла Церква Київської області

 до товариства з обмеженою відповідальністю "Святослав", м. Сміла, Черкаської області

         про визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

         Провадження у справі порушено господарським судом Черкаської області 19 січня 2010 року.

14 червня 2011 року суд прийняв постанову про визнання боржника банкрутом, відкриття процедури його ліквідації.

         Ліквідатором підприємства-банкрута призначено арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.

          17 березня 2014 року до суду надійшло клопотання від ліквідатора банкрута про визнання організатора аукціонів учасником провадження у справі про банкрутство, в  якому просить суд визнати організатора аукціонів з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ "Святослав" приватне підприємство "ТОРГИ.УА" (код ЄДРПОУ 3440706) учасником провадження у справі № 01/11 про банкрутство ТОВ "Святослав".

         Ухвалою суду від 16 жовтня 2014 року вказане клопотання призначено до розгляду  в судове засідання на 29 жовтня 2014 року.

         Перед початком судового засідання до суду від ліквідатора банкрута повторно надійшло клопотання про визнання організатора аукціонів учасником провадження у справі про банкрутство, в якому вказав, що його клопотання не було розглянуто судом, оскільки справа перебувала у судах вищих інстанцій, тому просить визнати організатора аукціонів з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ "Святослав" приватне підприємство "ТОРГИ.УА" (код ЄДРПОУ 34407006) учасником провадження у справі. Додав до клопотання копію оголошення від 13.10.2014 на офіційному сайті Інформагенства "Центр банкрутства" в мережі Інтернет, копію рішення ліквідатора про обрання організатора аукціонів з продажу майна у справі про банкрутство від 21.10.2014, та договір № 01/221014 від 22.10.2014 про проведення відкритих торгів у формі аукціону.

         Крім того, до початку судового засідання до суду надійшло клопотання від представника ПП "ТОРГИ.УА" у м. Черкаси, в якому останній просить суд визнати організатора аукціонів з продажу майна ТОВ "Святослав" ПП "ТОРГИ.УА" учасником провадження у справі про банкрутство, мотивуючи наступним, 22 жовтня 2014 року ними було отримано рішення арбітражного керуючого - ліквідатора Юдицького О.В. від 21.10.2014 про обрання організатора аукціонів з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ "Святослав". Відповідно до вищевказаного рішення, за результатами конкурсу ПП "ТОРГИ.УА" обрано організатором аукціону з продажу майна ТОВ "Святослав".  

         У судовому засіданні:

- ліквідатор банкрута підтримав клопотання з підстав, вказаних у ньому;

- представник  ПП "Торги. УА" підтримала клопотання ліквідатора, просила визнати  ПП "Торги. УА" учасником провадження у даній справі, вказала. що підприємство є повноважним4 Представники ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ АБ "Укргазбанк" посилаються на розсуд суду.

 - представники  ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ АБ "Укргазбанк" послалися на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення ліквідатора банкрута, думку представників кредиторів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав та мотивів.

         Згідно з ст. 49 Закону продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.

         Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

         Порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

         Суб'єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.

         Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Законом.

         Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

         Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

         Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

За наслідками публікації ліквідатором оголошень про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону, у встановлений строк надійшла заява на участь в аукціоні ПП "ТОРГИ.УА".

За чинним статутом цієї біржі основним видом її діяльності є проведення біржових та аукціонних торгів, надання послуг в укладанні біржових угод, проведення біржових електронних торгів та пов'язаних з цим дій.

Ліквідатором 21.10.2014 прийнято рішення про обрання організатора аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ "Святослав" приватного підприємства "ТОРГИ .УА"

Згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону, учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності - боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Вищим господарським судом України роз'яснено, що організатор аукціону згідно з частиною шостою статті 49 Закону визначається замовником аукціону за конкурсом. Чинним законодавством не передбачено ліцензування діяльності з проведення торгів, тому організатором аукціону може бути особа, яка відповідно до установчих документів має право на здійснення такої діяльності. Господарський суд має перевіряти порядок визначення організатора аукціону. Організатор аукціону діє на підставі ухвали господарського суду про визнання його учасником провадження у справі про банкрутство. З моменту визнання організатора аукціону учасником провадження у справі про банкрутство він має право на оскарження тільки тих судових рішень, які стосуються організації та проведення аукціону за його участю (абзац четвертий п. 33 інформаційного листа №01-06/606/2013 від 28.03.2013).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 2, 49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України суд –

 

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора банкрута.

         Визнати організатора аукціонів з продажу майна банкрута товариства з обмеженою відповідальністю "Святослав"  - приватне підприємство "ТОРГИ.УА" учасником провадження у справі.

 

         Повний текст ухвали складено 03.11.2014

 

         Суддя                                                                                       Гура І.І.