flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 01/1720 від 19 липня 2017 року (1) (відмовлено у задоволенні заяви)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"19" липня 2017 р.                                   Справа № 01/1720

Господарський  суд  Черкаської  області  у складі головуючого судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю представників за довіреностями: Кармоліта Я.В. (від ліквідатора банкрута), Сидоренко О.Л. (від ТОВ “УМВЕЛЬТ Україна”),  розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області заяву ліквідатора до відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні  позивача - Смілянська міська рада Черкаської області  про визнання недійсним правочину (договору)  у справі  за заявою Смілянського комунального виробничого підприємства “Комунальник” про визнання його банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

 22.11.2016 до суду надійшла заява ліквідатора банкрута  - арбітражного керуючого Голінного А.М. до відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні  позивача - Смілянська міська рада Черкаської області  про визнання недійсним правочину (договору), у якій він просить суд:

         - прийняти заяву до розгляду в межах справи;

         - визнати недійсним договір надання послуг з перевезення ТПВ від 25.11.2013 № 25-11/13, укладений між Смілянським комунальним виробничим підприємством “Комунальник” (банкрутом у справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "Ремондіс Україна" (товариство з обмеженою відповідальністю "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА");

- стягнути із товариство з обмеженою відповідальністю "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА" на користь Смілянського комунального виробничого підприємства “Комунальник” судовий збір, сплачений за подання даної заяви і розмірі 2756,00 грн.

Заява мотивована тим, що оспорюваний договір укладений з численними порушеннями норм чинного законодавства, порушенням порядку укладення договорів під час провадження у справі про банкрутство в процедурі санації та недотриманням плану санації, який було розроблено керівником боржника та затверджено господарським судом Черкаської області; всупереч напрямкам санації, які були відображені в плані санації; економічно невигідним для підприємства-боржника та таким, який призвів до введення ліквідаційної процедури банкрута та його неплатоспроможності, що обґрунтовується  такими доводами:

- що стосується невідповідності договору актам цивільного законодавства та відсутності у замовника та виконавця права на укладення такого договору, в матеріалах справи відсутні документи в підтвердження надання послуг з перевезення вантажів, а саме, товарно-транспортні накладні та заявки на перевезення вантажу; всупереч п. 4 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, згідно якого виконавець послуг з вивезення побутових відходів визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні докази про його  проходження відсутні; оспорюваний договір не відповідає вимогам Типового договору, затвердженого Порядком і Правилами, зокрема, щодо замовника, яким може бути лише  виконавчий орган ради, що суперечить змісту ст. 179 ГК України та свідчить про недотримання сторонами всіх необхідних вимог при укладенні договору, таким чином  СКВП "Комунальник" не мало право укладати  такий договір як замовник, а ТОВ "Ремондіс Україна" (ТОВ "Умвельт Україна") в свою чергу як виконавець послуг, оскільки не був визначеним таким з дотриманням відповідної процедури. Додаток № 2 та Додаток № 3 до договору підписані особою, яка не мала повноважень на вчинення таких дій - помічником керуючого санацією СКВП "Комунальник", однак такого поняття помічник керуючого санацією в законодавстві не існує;

- щодо невідповідності укладеного договору плану санації та нормам законодавства про банкрутство в частині, що регулюють процедуру санації, оскільки в плані санації не передбачено залучення на договірних засадах третьої особи для виконання основного виду діяльності боржника - збирання безпечних відходів, та за провадження якої боржник мав відновлювати свою платоспроможність, так як вивезення відходів входить в стуктуру  основного виду діяльності боржника, тобто боржник мав здійснювати це самостійно і мав для цього матеріальні ресурси, а у ТОВ "Ремондіс Україна" (ТОВ "Умвельт Україна")  основним видом діяльності теж є збирання безпечних відходів, тобто вид діяльності ідентичний основному  виду діяльності боржнику, тобто під час укладення договору  були недотримані норми законодавства про банкрутство, закріплені  в ст. ст. 18,53 Закону України "Про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції чинній станом на 04.11.2012);

- відбулось збільшення кредиторської заборгованості боржника на час чинності та виконання  умов оспорюваного  договору, тобто договір, оплата послуг ТОВ "Ремондіс Україна" зробили фактично неможливим виконання плану санації боржника, модернізації наявних  у підприємства основних засобів, наслідком чого стало визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 29.11.2016 заява прийнята та призначена до розгляду у судове засідання.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні  позивача - Смілянська міська рада Черкаської області подала 24.02.2017 заяву, у якій просила подані  письмові пояснення , що надійшли до суду 20.12.2016 вважати неподаними. Позицію Смілянської міської ради стосовно заяви враховувати у додаткових письмових поясненнях, поданих Смілянською міською радою 26.01.2017.

У додаткових письмових поясненнях, поданих 26.01.2017, Смілянська міська  рада вказує, що згідно ст. 35-1 Закону України "Про відходи" збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюється юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому  Кабінетом Міністрів України , спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.  Рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 23.07.2009 №478  СКВП "Комунальник"  визнано виконавцем послуг з вивезення побутових відходів (збирання. зберігання, перевезення , перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення). Зазначене рішення діяло до моменту його скасування рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради  від 11.12.2014 №494. Таким чином, на період з 23.07.2009 по 11.12.2014 послуги з вивезення побутових відходів по м. Сміла  надавало КСВП "Комунальник", який мав право на укладення договорів з вивезення побутових відходів з власниками або балансоутримувачами житлових будинків, земельних ділянок, а також не був позбавлений права на укладення  інших договорів в межах своєї господарської діяльності. Просить розглянути справу на розсуд суду відповідно до чинного законодавства.

У запереченнях на позов ТОВ "Умвельт Україна"  просить суд в задоволенні позову відмовити у повному обсязі та припинити провадження у справі про визнання договору недійсним з наступних підстав:

- основні засади організаційних, господарських  відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг  між  їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки визначає Закон України "Про житлово-комунальні послуги". Дія даного закону поширюється і на регулювання  загальних засад надання послуг із вивезення побутових відходів, адже дані послуги входять до складу житлово-комунальних послуг відповідно до ч. 1 ст. 1 Закон України "Про житлово-комунальні послуги", у якій прямо про це зазначено;

- відповідно до п. 4 ст. 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" у редакції від 16.10.2012 №5459-VI, що діяла на момент укладення оспорюваного договору, як і в діючій редакції статі вказано, що переможець конкурсу має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів. Дана норма перекликається з нормою ст. 838 ЦК України про субпідряд;

- договір був укладений з метою уникнення екологічної катастрофи у місті, оскільки СКВП "Комунальник" не справлявся зі своїми обов'язками, в інтересах держави і суспільства, а саме,  в інтересах громади м. Сміла;

- укладений договір містить всі ознаки та істотні  умови договору про надання послуг;

- надання послуг виконавцем та безумовне їх прийняття замовником підтверджується й безпосередньо актами виконаних робіт та рахунками на оплату;

- заявник невірно відносить оспорюваний договір до договору

 перевезення вантажу;

         - щодо відповідності договору умовам Типового договору, то  жодних імперативних вимог до субпідрядного договору із переможцем конкурсу законодавством не визначено;

         - щодо посилання позивача на те, що представник  СКВП "Комунальник" не мав права підпису додатків до договору, то правочин вважається схваленим замовником  згідно ч. 1 ст. 241 ЦК України;

         - відносно невідповідності напрямам санації боржника, то правомірно укладений договір не можна визнавати недійсним тільки з того, що план санації боржника не виконувався у напрямках перегляду договорів оренди, надання послуг; модернізації та поліпшення техніки; відповідач не несе відповідальності за виконання плану санації боржником. Крім того, такої підстави для визнання правочинів недійсними, як невідповідність плану санації, відповідно до чинного законодавства не існує;

         - наявність техніки на балансі підприємства-боржника не може свідчити про можливість підприємства забезпечити вивезення сміття у місті; укладення договору було необхідністю, про що свідчать пояснення колишнього першого заступника міського голови Студанса Ю.І., безліч статей із засобів масової інформації та мережі Інтернет;

         - щодо збільшення кредиторської заборгованості на час чинності та виконання  умов договору, то договір став одним із джерел доходу для відновлення платоспроможності боржника, адже замовник послуг - органи місцевого самоврядування перераховували кошти виконавцю послуг - СКВП "Комунальник" у розмірі, що набагато перевищував вартість послуг, які надавало ТОВ "Ремондіс Україна" комунальному підприємству за субпідрядним договором;

         - оскільки умовами спірного договору передбачалось надання послуг відповідачем позивачеві, факт надання яких підтверджується актами надання послуг, застосування реституції є неможливим у даному спорі.

         У письмових поясненнях щодо поданих заперечень  відповідачем ліквідатор СКВП "Комунальник" вказує:

         - дані правовідносини регулює Закон України "Про відходи";

         - пояснення першого заступника міського голови Студанса Ю.І. та головного інженера СКВП "Комунальник" Карпенка В.В. , що не є учасниками у справі, не є доказами, тобто недоведено неналежне виконання СКВП "Комунальник" функцій виконавця з надання послуг;

         - договір про надання послуг, як оцінює його відповідач, не може бути визначеним як субпідрядний договір, оскільки відсутній основний договір підряду, більше того СКВП "Комунальник" не виступав підрядником по жодним із видів робіт, які можуть складати предмет договору підряду, отже, ч. 4 ст. 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" до цих відносин не може бути застосована;

          - відповідач заперечує, що договір є договором перевезення, а що це договір послуг, в той же час у справі №910/5266/16  за позовом СКВП "Комунальник" до ТОВ "Умвельт Україна" про стягнення коштів, ТОВ "Умвельт Україна"  підтверджувало та наполягало  на тому, що цей договір є договором  перевезення;

         - дохід від таких господарських відносин СКВП "Комунальник" не отримувало, оскільки до вартості послуг додавалася і орендна плата за користування контейнерами;

         - твердження про неможливість застосування реституції помилкове відповідно до ст. 261 ЦК України та ч. 2 ст. 208 ГК України.

         Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні  позивача - Смілянська міська рада Черкаської області  у письмових поясненнях від 27.02.2017  вказала, що заява ліквідатора банкрута не ґрунтується на нормах закону та є безпідставною, оскільки:

         - СКВП "Комунальник", уклавши оспорюваний договір, діяв в межах п. 4 ст. 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги";

         - оспорюваний договір правомірний, виконаний сторонами у повному обсязі, належним чином і без заперечень посадової особи боржника  - Голінного А.М. у період його виконання сторонами, отже,  підстави для задоволення заяви відсутні.

          ТОВ "Умвельт Україна"  у додаткових поясненнях зазначає, що у зв'язку із поданими позивачем додатковими поясненнями, повідомляє:

         - норми Закону України " Про відходи" та Закону України "Про житлово-комунальні послуги" містять положення, що не суперечать , а доповнюють один одного.  Крім того, беручи до уваги принцип свободи договору, сторони договору в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов;

         - хоча ГПК України не передбачає такого джерела доказування як покази свідків, це не виключає  можливість використання як засобів установлення окремих  обставин, письмових та усних пояснень фізичних осіб, яким відомі дані обставини. Численна судова практика відносить нотаріально посвідчені письмові пояснення до належних письмових доказів;

         - щодо твердження позивача про неможливість укладення субпідрядного договору, то ЦК України у статті 3 прямо проголошує принцип свободи договору як одну із головних засад цивільного законодавства. Згідно ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, не передбачений цивільним законом. А ст. 628 ЦК України передбачає можливість укладення змішаних договорів, що складаються із елементів різних договорів; Крім того, у ст. 28 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" переможцям конкурсу надано право на укладення субпідрядного договору. Відповідно до визначення комунальні послуги, наданого у даному законі, це і вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. Навіть із назви поняття комунальні послуги стає зрозуміло, що законодавець вказує на надання послуг, а не виконання робіт (підряду). Як би позивач не кваліфікував даний договір це не несе за собою підстав, передбачених законодавством, для визнання його недійсним;

         - щодо невідповідності договору плану санації, то щодо питання дійсності договору застосовується ЗУ "Про відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом" у редакції, що діяла на момент укладення правочину. У ст. 20 вказаного Закону відсутня  така підстава для визнання правочину недійсним,  як невідповідність плану санації. Оспорюваний  правочин не підпадає під ознаки жодної із перерахованих  підстав у ст. 20 вказаного закону  визнання  договорів недійсними;

         - щодо укладення договору оренди контейнерів  між сторонами, то цей договір не входить до предмету спору; доводи позивача є не підтвердженими; підприємництво - це на власний ризик діяльність;

         -  щодо тверджень позивача про те, що боржник мав достатній обсяг потужностей для вивезення сміття  у м. Сміла, то повідомляємо, що як свідчить безліч статей із засобів масової інформації та мережі Інтернет, напередодні укладення оспорюваного договору, м. Сміла знаходилась на грані екологічної катастрофи. Те саме підтверджується письмовими поясненнями Карпенка В.В. та Студанса Ю.І. , про які зазначалось вище.  Існують випадки залучення суддями інформації з сайтів до матеріалів справи як доказ, наприклад, інформації з сайту НБУ, з державних реєстрів;

         - наслідки визнання недійсним правочинів встановлені ст. 20 ЗУ "Про відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом".

         ТОВ "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА" подало до суду клопотання про виклик на підставі ст. 30 ГПК України для дачі пояснень колишнього заступника міського голови Студанса Ю.І. та  колишнього головного інженера СКВП "Комунальник" Карпенка В.В., у задоволенні яких судом відмовлено.

         Ліквідатор банкрута щодо поданої заяви від 19.05.2017 №32-17 ТОВ "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА" про долучення додаткових  документів до справи, вказав, що для суб'єктів господарювання є обов'язковими товарно-транспортні накладні згідно п. 1 та п. 11 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.1997 № 363, які діяли на той час. Щодо подорожніх листів та чеків, то вони спростовують доводи відповідача про те, що були надані послуги, а не послуги перевезення, що в свою чергу підтверджує посилання СКВП "Комунальник" на укладення спірного договору з порушенням вимог цивільного законодавства. Вважає , що подорожні листи не можуть визнаватись первинними документами. В подорожніх листах відсутні відбитки печатки СКВП "Комунальник" та підпис замовника.

         У судовому засіданні:

         - представник ліквідатора банкрута підтримав заяву;

         - представник відповідача за заявою заперечила щодо задоволення заяви;

         Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, встановив наступне.

         Рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради  від 23.07.2009 № 478 , відповідно до, зокрема, ст. 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", враховуючи рішення конкурсної комісії  з проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  та утилізації твердих побутових та негабаритних відходів житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Сміла (протокол від 16.07.2009 №3) як вказано у рішенню,  визнано  Смілянське комунальне виробниче підприємство “Комунальник” виконавцем послуг з вивезення побутових відходів для будинків , які обслуговує КЖВП "Наш Дім".

         Рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради  від 11.12.2014 № 494 відповідно до, зокрема, ст. 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", враховуючи рішення конкурсної комісії з проведення конкурсу на право здійснення житлово-комунальних послуг (протокол від 08.12.2014 № 10), як вказано у рішенню,  визнано  Смілянське комунальне виробниче підприємство “Комунальник” виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території м. Сміла з моменту встановлення тарифу для вказаного підприємства. Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради  від 23.07.2009 № 478, вважати таким, що втратило чинність з моменту встановлення тарифу на вивезення побутових відходів на території  міста Сміла для СКП "Комунальник".

          25.11.2013 товариство з обмеженою відповідальністю "РЕМОНДІС Україна" (нині найменування - товариство з обмеженою відповідальністю "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА") (виконавець за договором) та Смілянське комунальне виробниче підприємство “Комунальник” (замовник за договором)  уклали договір надання послуг з перевезення ТПВ від № 25-11/13, відповідно до якого на умовах та в порядку, визначеному цим договором, виконавець зобов'язується надавати замовникові послуги по перевезенню твердих побутових відходів (надалі - "ТПВ") у м. Сміла Черкаської області, а замовник зобов'язується оплачувати вказані послуги своєчасно та в повному обсязі; обсяг послуг та територія обслуговування визначаються Дислокацією контейнерів, яка міститься в Додатку № 1 до цього договору (п. 1.1., п. 1.2. Договору). Вартість перевезення одного кубічного метру відходів становить 22, 76 грн., в т.ч. ПДВ 3,79 грн.

         Згідно ст. 2 Закону України "Про відходи" законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про житлово-комунальні послуги", "Про хімічні джерела струму", "Про ветеринарну медицину", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", Кодексу України про надра, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

         Закон України  "Про відходи" визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.

         Закон України "Про житлово-комунальні послуги" визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

         Згідно ч. 4  ст. 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" "Порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг"  переможець конкурсу має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.

Статтею 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" керувався виконавчий комітет Смілянської міської ради при прийнятті зазначених вище рішень, якими  визнано  Смілянське комунальне виробниче підприємство “Комунальник” виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, отже, Смілянське комунальне виробниче підприємство “Комунальник” вірно керувалося  ч. 4 ст. 28 вказаного закону при  укладенні оспорюваного довогору.

Щодо підписання Додатків до оспорюваного договору помічником керуючого санацією Смілянського комунального виробничого підприємство “Комунальник”, то згідно ст. 241 ЦК України правочин, вчинений представником  з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права  та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного  схвалення правочину  цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

         Виконання сторонами оспорюваного договору підтверджується  подорожніми листами, чеками.                                                                                                                                                                                                                                                            

Доводи заявника  не відповідають обставинам справи та ґрунтуються на невірному застосуванні   норм чинного законодавства.

         Підстави для визнання оспорюваного договору недійсним як на підставі статей ЦК України, так  і Закону  України "Про відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом" відсутні.

Керуючись   ст. 86 ГПК України, ЦК України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

         Відмовити у задоволенні заяви  Смілянського комунального виробничого підприємства “Комунальник” в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Голінного А.М. про визнання недійсним договору надання послуг з перевезення ТПВ від 25.11.2013 № 25-11/13, укладеного між Смілянським комунальним виробничим підприємством “Комунальник” та товариством з обмеженою відповідальністю "Ремондіс Україна" (нині - товариство з обмеженою відповідальністю "УМВЕЛЬТ-УКРАЇНА").

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

         Повне рішення складено 21 липня 2017 року.

Суддя                                                                                                           І.І. Гура