flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 10-18/5218 від 30 червня 2015 року (скасування арешту)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

          "30" червня 2015 р.                                          Справа № 10-18/5218

Господарський  суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового  засідання - Мирошниченко Б.В., за участю представників:

від ліквідатора, арбітражного керуючого Новосельцева В.П. – Мисан В.М. – представник за довіреністю, від Головного територіального управління юстиції у Черкаській області –– Степаненко  В.В. представник за довіреністю,представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, прокуратури Черкаської області, регіонального відділення Фонду державного майна України у Черкаській області та члени комітету кредиторів не з’явилися, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ліквідатора від 11.06.2015 про скасування арешту з рахунків банкрута у справі  за заявою Управління Пенсійного фонду України в м. Смілі Черкаської області до державного підприємства “Приладобудівний завод “Райдуга”

про визнання банкрутом, – 

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 25.03.2015 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича.  

Від ліквідатора банкрута надійшло клопотання від 11.06.2015 про скасування арешту з рахунків банкрута.    

Клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні.

Всі учасники процесу належним чином повідомлені про дату та час судового  засідання.

         У судовому засіданні представники ліквідатора банкрута та Головного територіального управління юстиції у Черкаській області клопотання підтримали в повному обсязі, з викладених у ньому підстав та мотивів, просили задовольнити.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши у судовому засіданні доводи присутніх представників, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних правових підстав та мотивів.

Клопотання ліквідатор обґрунтував тим, що згідно ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі – Закон) ліквідатор з дня свого призначення, зокрема приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

         Відповідно до  ст. 42 Закону усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси.

         Відповідно до ч. 7 ст. 41 Закону під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

         Ліквідатором банкрута було встановлено, що головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГУЮ у Черкаській області 11.04.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на кошти, що містяться на рахунку №2604950197, МФО 380805 в АТ “Райффайзен банк Аваль”, та належить ДП “Приладобудівний завод “Райдуга”.

06.08.2014 головним державним виконавцем Смілянського міського відділу ДВС Смілянського МРУЮ винесено постанову про арешт коштів боржника.  

         Відповідно до ч.1 ст. 50 Закону України “Про виконавче провадження” у разі закінчення  виконавчого провадження в зв’язку з направленням виконавчого  документа  за  належністю  іншому органу державної виконавчої служби, офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, повернення виконавчого документа до суду або  іншого  органу (посадовій  особі),  який  його  видав, арешт, накладений на майно боржника, не знімається та не скасовуються інші вжиті державним виконавцем заходи  примусового  виконання  рішення.

         Відповідно до ст. 60 Закону України “Про виконавче провадження” арешт з майна боржника може бути знято за мотивованим рішенням суду.

         У  разі  прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою  державного  виконавця  не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та органу  (установі),  якому  була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

Оскільки Законом України “Про виконавче провадження” передбачається обов’язкове ухвалення господарським судом рішення про звільнення з-під арешту майна банкрута, ліквідатор просить суд скасувати арешт, накладений постановою про арешт коштів боржника від 11.04.2014, прийнятою головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області та постановою про арешт коштів боржника від 06.08.2014, прийнятою Смілянським міським відділом ДВС Смілянського МРУЮ з розрахункових рахунків, що належить державному підприємству “Приладобудівний завод “Райдуга”.

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон) господарський  суд  має  право  за  клопотанням сторін або учасників  провадження  у  справі  про  банкрутство  чи  за  своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до припинення провадження у справі.

Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що виноситься ухвала.

         Відповідно до ст. 38 Закону з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

          Таким чином, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури всі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню. Це пов’язано з тим, що у процедурі ліквідації задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок коштів, отриманих від здійсненої у встановленому порядку реалізації майна банкрута.

         Крім того суд зазначає, що постановою господарського суду Черкаської області від 25.03.2015 вже було скасовано арешт на майно та кошти на рахунках боржника та інші заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 24 листопада 2008 року, чи будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 18, 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами), ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд - 

УХВАЛИВ:

                Клопотання ліквідатора від 11.06.2015 про скасування арешту з рахунків банкрута задовольнити.

Скасувати арешт, накладений постановою про арешт коштів боржника від 11.04.2014, прийнятою головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Черкаській області та постановою про арешт коштів боржника від 06.08.2014, прийнятою Смілянським міським відділом ДВС Смілянського МРУЮ з розрахункових рахунків, що належить державному підприємству “Приладобудівний завод “Райдуга”, а саме:

- р/р 2604950197 в АТ “Райффайзен банк Аваль”, МФО 380805;

- р/р 26001702756423 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26003702756023 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26004702756323 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26006705084023 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26007702756223 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26008711631123 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26008717388823 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26044702756123 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805;

- р/р 26044717662923 в АТ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ, МФО 380805.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

        Суддя                                                                                           І.І. Гура