flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 10/5026/787/2012 від 21 жовтня 2016 року (відмовлено в рострочці сплати судового збору)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

          "21" жовтня 2016 р.               Справа № 10/5026/787/2012

         Суддя господарського суду Черкаської області Гура І.І., розглянувши  заяву ліквідатора закритого акціонерного товариства "Проектно-вишукувальний інститут "Київагропроект"  - арбітражного керуючого  Іванюка О.М. , зацікавлені особи (відповідачі) за заявою: 1. товариство з обмеженою відповідальністю "Київпроект-Центр", 2.товариство з обмеженою відповідальністю "МОРЕНГО", 3.  публічне акціонерне товариство "АСВІО БАНК" про визнання  правочину недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння у справі за заявою управління Пенсійного фонду України в Жашківському районі до закритого акціонерного товариства "Проектно-вишукувальний інститут "Київагропроект" про визнання банкрутом, 

ВСТАНОВИВ:

 Від ліквідатора банкрута надійшла заява про про визнання  правочину недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, у якій він просить суд:

1. відстрочити Закритому акціонерному товариству “Проектно-вишукувальний інститут “Київагропроект” сплату судового збору за подання вказаної заяви до винесення судом рішення по суті заявлених вимог;

2. накласти арешт на нежилі приміщення (в літ. “А”), група приміщень № 1 та № 3, загальною площею 1794,2 кв.м., що розміщені у м. Києві по вул. Антонова Авіаконструктора, будинок 5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 586258180000), та зареєстровані за ТОВ “МОРЕНГО”, код ЄДРПОУ 36756569, 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 39;

          3. Заборонити органам державної реєстрації прав (державним реєстраторам) вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно: нежилі приміщення (в літ. “А”), група приміщень № 1 та № 3, загальною площею 1794,2 кв.м., що розміщені у м. Києві по вул. Антонова Авіаконструктора, будинок 5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 586258180000), що зареєстровані за ТОВ “МОРЕНГО”, код ЄДРПОУ 36756569, 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 39;       

          4. визнати недійсним протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ “Київпроект-центр” від 16.09.2008 р. в частині участі ЗАТ “Проектно-вишукувальний інститут “Київагропроект” в ТОВ “Київпроект-центр” та внесення ним до статутного капіталу нежилих приміщень, загальною площею 1794,2 кв.м., що розміщені у м. Києві по вул. Антонова Авіаконструктора, будинок 5;

          5. визнати недійсними п.п. 1.2, 4.2, 4.4, 11.2 статуту ТОВ “Київпроект-центр”, зареєстрований в Соломянській районній в м. Києві державній адміністрації 29.09.2008 p., номер запису 10731020000016348, в частині участі ЗАТ “Проектно-вишукувальний інститут “Київагропроект” в ТОВ “Київпроект-центр” та внесення ним до статутного капіталу нежилих приміщень, загальною площею 1794,2 кв.м., що розміщені у м. Києві по вул. Антонова Авіаконструктора, будинок 5;

          6. витребувати з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю “МОРЕНГО”, 03150, м. Київ, вулиця Предславинська, будинок 39, ідентифікаційний код 36756569 на користь Закритого акціонерного товариства “Проектно-вишукувальний інститут “Київагропроект”, Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Леніна, 50, ідентифікаційний код 03578248, -нежилі приміщення (в літ. “А”), група приміщень № 1 та № 3, загальною площею 1794,2 кв.м., що розміщені у м. Києві по вул. Антонова Авіаконструктора, будинок 5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 586258180000);

          7. визнати право власності за Закритим акціонерним товариством “Проектно-вишукувальний інститут “Київагропроект”, Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Леніна, 50, код ЄДРПОУ 03578248 на нежилі приміщення (в літ. “А”), група приміщень № 1 та № 3, загальною площею 1794,2 кв.м., що розміщені у м. Києві по вул. Антонова Авіаконструктора, будинок 5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 586258180000);

Визнати недійсним іпотечний договір, укладений між ТОВ “МОРЕНГО” та ПАТ “АСВІО БАНК”, посвідчений Кузнєцовою О.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 22.04.2015 p., реєстровий № 902.

Клопотання ліквідатора банкрута про відстрочення  банкрута сплату судового збору за подання вказаної заяви до винесення судом рішення по суті заявлених вимог мотивоване посиланням на ст. 8 Закону  України "Про судовий збір", ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, що надає  визначення терміну банкрутство, на постанову суду у даній справі, ст. 35 ГПК України, в ході проведення ліквідаційної процедури майна у банкрута виявлено не було, кошти на ліквідаційному рахунку банкрута відсутні, що підтверджується відповідними доказами.

Частиною 4 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України  передбачено, що суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі.

 Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України "Про судовий збір".

Статтею 4 Закону України "Про судовий збір" встановлені ставки судового збору за подання до господарського суду заяв. За забезпечення позову також встановлена ставка судового збору.

         Згідно ст. 6 вказаного Закону за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до ч. 10 ст. 3-1 Закону оплата    послуг,   відшкодування   витрат   арбітражного керуючого (розпорядника майна,  керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку  з виконанням ним своїх обов'язків здійснюються в порядку, встановленому  цим  Законом,  за  рахунок  коштів,  одержаних  від продажу  майна  боржника,  або  за  рахунок  коштів  кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Відповідно до Закону до витрат ліквідатора в ліквідаційній процедурі відносяться, зокрема, витрати по сплаті судового збору.

Згідно з ч. 11 ст. 3-1 Закону кредитори  можуть  створювати  фонд  для  оплати  послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна,  керуючому санацією,  ліквідатору). Формування фонду та порядок використання його коштів  визначаються рішенням комітету    кредиторів   та   затверджуються   ухвалою господарського суду.

Згідно зі ст. 8 Закону України "Про судовий збір", враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Отже, за приписами зазначеної норми, відстрочення сплати судового збору може мати місце за наявності виключних обставин та є правом, а не обов'язком суду щодо відстрочки  сплати судового збору.

Статтею 129 Конституції України передбачено, що здійснюючи свої конституційні обов'язки, господарські суди повинні дотримуватися принципів здійснення правосуддя, зокрема, принципу рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Враховуючи даний принцип, а також положення ст. 5 Закону України "Про судовий збір", господарський суд позбавлений права надавати перевагу будь-якій стороні

Відтак, перебування боржника в процедурі банкрутства на стадії ліквідаційної процедури       не є підставою для відстрочення  сплати судового збору, тому  суд не знаходить правових підстав для задоволення клопотання  банкрута в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Іванюка О.М. про відстрочення сплати судового збору за подання вказаної заяви до винесення судом рішення по суті заявлених вимог.

Вважає, що дані витрати мають вирішуватись  ліквідатором  при подачі заяви.

Отже, судовий збір не сплачено у встановленому розмірі відповідно до Закону України ,,Про судовий збір" та ч. 3 ст. 57 ГПК України.

За вказаних обставин, подана заява повертається заявнику на підставі п. 4 ст. 63 ГПК України.

Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею після усунення допущеного порушення (згідно ч. 3 ст. 63 ГПК України).

Враховуючи вищевикладене та керуючись п. 4 ч. 1 ст. 63 ГПК України,

УХВАЛИВ:

 1.     Відмовити ліквідатору закритого акціонерного товариства "Проектно-вишукувальний інститут "Київагропроект"  - арбітражному керуючому  Іванюку О.М. у відстроченні Закритому акціонерному товариству “Проектно-вишукувальний інститут “Київагропроект” сплати судового збору за подання  заяви про визнання  правочину недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння   до винесення судом рішення по суті заявлених вимог.

2. Повернути ліквідатору закритого акціонерного товариства "Проектно-вишукувальний інститут "Київагропроект"  - арбітражному керуючому  Іванюку О.М. заяву про визнання  правочину недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння    з доданими до неї документами без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

Суддя                                                                          І.І. Гура