flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 5026/1438/2012 від 4 січня 2017 року (продовження строку ліквідаційної процедури)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

          "04" січня 2017 р.                                Справа № 5026/1438/2012

         Господарський суд у складі головуючого судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю: ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Носань Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання  ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Носань Н.С. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора та клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Носань Н.С. про затвердження звіту про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання обов'язків ліквідатора банкрута з 22.06.2016 по 30.11.2016 на суму 18297,41 грн. у справі за заявою управління Пенсійного фонду України в Кам'янському районі  до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Юрчиха" про визнання банкрутом відсутнього боржника,

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 09.10.2012 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С. 

02.12.2016 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та її повноважень на шість місяців.

          13.12.2016 від ліквідатора банкрута надійшло  клопотання про затвердження звіту про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання обов'язків ліквідатора банкрута з 22.06.2016 по 30.11.2016 на суму 18297,41 грн.

         Клопотання призначені до розгляду в судовому засіданні. 

          Представники членів комітету кредиторів у судове засідання не з’явились, причин неявки не повідомили, хоча належним чином повідомлялися судом про місце та час судового засідання, що підтверджується відміткою канцелярії суду про відправку на ухвалі суду від 26.12.2016.

         У судовому засіданні  ліквідатора банкрута свої клопотання підтримала та просила задовольнити. 

Заслухавши доводи та пояснення  ліквідатора банкрута, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних правових підстав та мотивів.   

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції, що діяла до 19.01.2013 (далі – Закон)  провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Згідно з ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 22 Закону строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліквідатор зобов’язаний вчинити ліквідаційні заходи і передати на затвердження господарському суду звіт та ліквідаційний баланс у встановлений строк, при невиконанні ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені Законом, не є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.

Враховуючи наявність незадоволених вимог кредиторів, приймаючи до уваги, що у встановлені законом строки завершити процедуру ліквідації банкрута не вдалось, заважаючи на рішення комітету кредиторів (протокол № 13 від 01.12.2016) вбачається за необхідне продовжити  строк  ліквідаційної  процедури   банкрута  на  шість місяців.

Відповідно ст. 31 Закону оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого  санацією,  ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень  встановлюється  та  виплачується  в розмірі, встановленому  комітетом  кредиторів і затвердженому господарським судом,  якщо інше не встановлено Законом,  але не  менше  двох мінімальних   заробітних   плат   та  не  більше  середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять  місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Кредитори можуть створювати фонд для оплати послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Звіт про оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду. Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку.

Зважаючи на ухвалу суду від 10.08.2016 у даній справі, якою затверджено ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Носань Н.С., з дати призначення ліквідатором щомісячну оплату послуг в розмірі двох  мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання  своїх повноважень та рішення комітету кредиторів (протокол  № 13 від 01.12.2016) звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання обов'язків ліквідатора банкрута з 22.06.2016 по 30.11.2016 на суму 18297,41 грн. підлягає затвердженню.

На  підставі  зазначеного, керуючись ст. ст. ст. 3-1, 22, 24  Закону  України  “Про відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом” в редакції до 19.01.2013, ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

           1. Клопотання ліквідатора банкрута задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Юрчиха" та повноважень ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., на шість місяців.

Зобов’язати ліквідатора надавати суду щомісячні звіти, вжити заходів щодо завершення ліквідаційної процедури у встановлені терміни та за результатами виконаної роботи надати суду та кредиторам звіт.

2. Клопотання ліквідатора банкрута задовольнити.

Затвердити звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого  арбітражного керуючого Носань Н.С. за період виконання обов'язків ліквідатора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Юрчиха" з 22.06.2016 по 30.11.2016 на суму 18297,41 грн.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         Суддя                                                      І.І. Гура