flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 04/5026/1450/2012 від 19 лютого 2015 року (ліквідаційна процедура)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

19 лютого 2015 року

Справа № 04/5026/1450/2012

 

вх. № 2860/15 від 04.02.2015

  вх. № 3054/15 від 06.02.2015

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., при секретарі судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особистоарбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. (ліквідатор банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника   ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

про             припинення процедури ліквідації боржника та  переходу до

                   загальних судових процедур

у справі за заявою

ініціюючого кредитора управління Пенсійного фонду України в м.Смілі та

                                         Смілянському районі Черкаської області

до боржника                   товариства з обмеженою відповідальністю «Прод

                                         Сміла Престиж»

про                                   визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В., подано клопотання про припинення процедури ліквідації боржника та переходу до загальних судових процедур у зв’язку з виявленням майна боржника.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від боржника, ініціюючого кредитора у судове засідання не з’явились і про причини неявки не повідомили.

У судовому засіданні ліквідатор банкрута клопотання підтримав і пояснив, що ним виявлено об’єкт нерухомого майна, належний ТОВ «Прод Сміла Престиж» на праві власності (комплекс будівель, розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с.Орловець, вул.Цвітківська,56), що вказаний об’єкт придбано боржником за договором купівлі-продажу від 23.09.2008, укладеним боржником з гр. Сліпко В.М., що вартість придбаного майна складала 58000,00 грн.

Відповідно до статей 75 Господарського процесуального кодексу України  суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні питань судом у справі застосовуються норми України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, останні з яких внесені Законом України від 02.10.2012 №5405-VI /тобто в редакції, чинній до 19.01.2013/, далі – Закон-1992).

 

Заслухавши ліквідатора банкрута та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Оскільки провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника здійснюється на підставі ст.52 Закону-1992, то відповідно до її ч.6 у разі виявлення майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом, господарський суд за клопотанням ліквідатора може винести ухвалу про припинення процедури ліквідації, передбаченої цією статтею, і переходу до загальних судових процедур, передбачених цим Законом.

Ухвалою суду від 27.09.2012 порушено провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника. Постановою 09.10.2012 боржника визнано банкрутом на підставі ст.52 Закону-1992 та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Ярмолінським Ю.В. виконані вимоги, передбачені Законом-1992 щодо виявлення усіх можливих кредиторів боржника, формування повноцінного пасиву боржника шляхом здійснення публікації у офіційному друкованому органі оголошення про визнання боржника банкрутом (газета «Голос України» №235 (5485) від 11.12.2012) та розгляду заяв кредиторів. Відповідно до складеного ліквідатором банкрута реєстру вимог кредиторів, ведення якого є обов’язком ліквідатора, ініціюючий кредитор, управління Пенсійного фонду України в м.Смілі та Смілянському районі Черкаської області, є єдиним кредитором боржника на суму 11685,84 грн.. 

Кредиторами проведено збори кредиторів та обрано комітет кредиторів. Рішенням загальних зборів кредиторів (протокол від 31.01.2013 №1) обрано комітет кредиторів у складі однієї особи – ініціюючого кредитора – управління Пенсійного фонду України в м.Смілі та Смілянському районі Черкаської області.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором банкрута виявлене належне боржнику нерухоме майно (комплекс будівель) та подано клопотання про припинення процедури ліквідації відсутнього боржника та перехід до загальних судових процедур на стадію розпорядження майном боржника, призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В.     

Наявність належного боржнику майна підтверджується наявними у справі доказами (договором купівлі-продажу комплексу від 23.09.2008, зареєстрованим в реєстрі за №14704 /а.с.59 т.3/).

Згідно з ч.1 ст.4 Закону-1992 щодо боржника застосовуються такі судові процедури: розпорядження майном боржника, мирова угода, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація банкрута.

За таких обставин суд вважає за можливе, без припинення провадження у справі, здійснити перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство.

Аналізуючи матеріали справи та подані додатково ліквідатором банкрута докази, суд вважає недоцільним перехід до процедури розпорядження майном боржника, оскільки потреби у повторній публікації оголошення та у повторному виявленні кредиторів з метою формування пасиву боржника, у складенні реєстру вимог кредиторів, у проведенні зборів кредиторів, у формуванні дієздатного комітету кредиторів боржника немає – усі дії виконано. Повторне проходження цих дій суд вважає невиправданим затягуванням процедури банкрутства і витратна її проведення. Обставини відсутності боржника встановлені постановою суду від 31.01.2008 і нових фактів, які б свідчили про можливість відновлення його повноцінної діяльності у справі немає.

За таких обставин суд вважає за необхідне припинити процедури ліквідації, передбачену статтею 52 Закону-1992,  здійснити перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство та перейти у ліквідаційну процедуру, передбачену статтею 4 та розділу ІІІ Закону-1992.

При цьому суд вважає за необхідне звернути увагу учасників провадження у справі про банкрутство боржника на чинність постанови суду у цій справі від 09.10.2012 про визнання боржника банкрутом та установлених нею наслідків визнання боржника банкрутом і обов’язків учасників провадження у справі про банкрутство боржника.

У зв’язку із закінченням строків ліквідаційної процедури, наявністю у банкрута майна необхідністю завершення розпочатих ліквідатором банкрута дій по розшуку, поверненню і витребуванню майна, документів та інформації, наявністю у банкрута не реалізованих активів, суд вважає, що вказані обставини є підставою для встановлення достатнього для її завершення строку.

Керуючись ч.6 ст.52, Закону-1992, суд –

УХВАЛИВ:

1.Припинити процедуру ліквідації, передбачену статтею 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із наступними змінами, останні з яких внесені Законом України від 02.10.2012 №5405-VI і який набрав чинності з 04.11.2012),  здійснити перехід до загальних судових процедур у справі про банкрутство та перейти у ліквідаційну процедуру, передбачену статтею 4 та розділу ІІІ цього ж Закону.

2.Установити строк завершення ліквідаційної процедури боржника та строк повноважень ліквідатора банкрута до 09.06.2015.

3.Ліквідатору банкрута по закінченні визначеного цією ухвалою строку подати суду:

у разі її завершення – ліквідаційний баланс, повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про оплату праці і понесені витрати (з розрахунками, доказами і їх переліком). Печатку знищити після затвердження звіту судом;

у разі неможливості її завершення – звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням в хронологічному порядку переліку вчинених дій та результатів їх вчинення), докази викладених обставин, звіт про оплату праці і понесені витрати (з розрахунками, доказами і їх переліком), перелік обставин, які перешкоджають завершити ліквідаційну процедуру та обгрунтування строків її продовження.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 20.02.2015.

Направити дану ухвалу розпоряднику майна боржника, ініціюючому кредитору, боржнику а також: Головному управлінню юстиції у Черкаській області, для відома.

С у д д я                                                                      Хабазня Ю.А.