flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1032/14 від 18 жовтня 2016 року (задоволено заяву ліквідатора)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

          "18" жовтня 2016 р.                         Справа № 925/1032/14

         Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання - Євтушенко Б.В., за участю: особисто – арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В. до відповідачів: 1.П'ятецького Андрія Івановича; 2. Очеретька Володимира Івановича про стягнення з засновника (учасника) банкрута П'ятецького Андрія Івановича та керівника (генерального директора) банкрута Очеретька Володимира Івановича бухгалтерських та інших документів, печатки, штампів та матеріальних цінностей  товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Інтерсетан” у справі за заявою публічного акціонерного товариства “Дочірній Банк Сбербанку Росії” до товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Інтерсетан” про визнання банкрутом, - 

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Юдицьким О.В., подано заяву від 29.08.2016 №02-01/11228/1032-14 (вх.суду №18060/16 від 06.09.2016) з клопотанням про стягнення з колишнього керівника (генерального директора) банкрута - товариства з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Інтерсетан”, Очеретька В.І., а також, засновника (учасника) товариства з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Інтерсетан” П'ятецького А.І. на користь ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ідентифікаційний код 2148301970, адреса офісу: вул.Героїв Дніпра, б.7, к.171, м Черкаси, 18005):

         бухгалтерської та іншої документації фінансово-господарської діяльності, створеної до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “ВКФ “Інтерсетан”, в тому числі: первинних документів бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012; балансів, звітів про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 01.01.2012; головних книг за 2012-2015 роки; оборотно-сальдових відомостей за 2012-2015 роки, касових книг, касових документів (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2012-2015 роки; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 – 2015 роки; відомостей про нарахування заробітної плати за період з 2012 по 2015 роки; табелів обліку робочого часу, у разі наявності на підприємстві найманих працівників; інформації про відкриті рахунки в банківських установах; банківських виписок, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в банківських установах за період з 2012 по 2015 роки; первинних документів та обліку руху незавершених капітальних інвестицій з 01.01.2012 на суму 6076,2 тис.грн.; первинних документів та обліку руху основних засобів вартістю 89,3 тис.грн.; первинних документів та обліку руху інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; обліку необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2012-2015 роки; первинних документів та обліку руху запасів на суму 79,8 тис.грн., інших оборотних активів на суму 1070,1 тис.грн., готової продукції на суму 7,2 тис.грн.; первинних документів та обліку розрахунків з дебіторами на суму 46,2 тис.грн.; первинних документів та обліку розрахунків з кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов’язковими платежами за 2012-2015 роки; обліку доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2012-2015 роки; господарських договорів, інших цивільно-правових угод, укладених боржником за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 на загальну суму 12750,5 тис.грн., актів приймання-передачі до цих договорів; звітів про експертну оцінку майна; наказів по підприємству; звітів до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2012-2015 роки; печатки та штампів підприємства; установчих документів ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” (статуту товариства, установчого договору (у разі його наявності), свідоцтва про державну реєстрацію); довідки органів статистики про включення ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” до ЄДРПОУ; актів інвентаризації основних засобів ТОВ “ВКФ “Інтерсетан”, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків на підставі наказу Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 “Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків” за період з 01.01.2012 по 2015 роки; договору оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Ярославська, 11, площею 151,0 кв.м., зареєстрованого за №040777500067, та акту приймання-передачі до нього; договору оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Вернигори, 4, площею 1 058,0 кв.м., зареєстрованого за №040777500066, та акту приймання-передачі до нього; договору оренди 33,53 га ріллі, укладеного ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” з власниками земельних ділянок (паїв) та акту приймання-передачі до нього; договору купівлі-продажу від 06.08.96 №4647, а також інших документів, пов'я-заних з участю ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” у приватизації об'єкта комунальної власності приміщення ательє “Ярослава” (м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, 22);

         матеріальних та інших цінностей ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” на загальну суму 12750,5 тис.грн., зокрема: незавершених капітальних інвестицій на суму           6076,2 тис.грн.; основних засобів первісною вартістю на суму 89,3 тис.грн.; інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; виробничих запасів на суму 79,8 тис.грн.; готової продукції на суму 7,2 тис.грн.; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом          на суму 0,1 тис.грн.; іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 46,2 тис.грн.; грошових коштів в національній валюті - 0,1 тис.грн.; інших оборотних активвів на суму 1070,1 тис.грн.; витрат майбутніх періодів на суму 0,5 тис.грн.

         Про стягнення вищевказаних відомостей та матеріальних цінностей заявник просив видати наказ.

            Заява мотивована тим,

що відповідними  посадовими особами боржника (керівником та засновником) вимоги ч.6 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо передачі протягом п’ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору не виконано, що відповідне звернення (вимогу) арбітражного керуючого від 21.03.2016 №02-01/10720/1032-14, надіслану на адресу вказаних осіб, залишено останніми без відповіді,

що аналіз фінансово-майнового стану ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” за три роки перед порушенням провадження у справі про банкрутство попередньо свідчить про доведення підприємства до банкрутства,

що наявність у боржника активів станом на момент порушення провадження у справі про банкрутство підтверджується документами, отриманими ліквідатором банкрута від ГУ Держгеокадастру у Черкаській (лист від 08.06.2016 №33-23-0.4-8806/2-16) та Дніпропетровській областях, від ДПІ у м.Черкаси, ГУ Держземагентства у Черкаській області (лист від 11.09.2014 №33-23-0.4-4087/2-14), управління Держземагенства у Петропавлівському районі Головного управління Держземагенства у Дніпропетровській області (лист від 24.04.2013 №4/08-1444), РВ ФДМУ по Черкаській області (лист від 21.06.2016 №18-11-3109),

що актом “Про непроведення інвентаризації матеріальних цінностей на ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” у зв'язку із відсутністю посадових осіб (органів управління) за місцезнаходженням” від 19.08.2014, складеним уповноваженим представником розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Смілянця С.М., встановлено неможливість проведення інвентаризації майна боржника у зв’язку з неявкою для її проведення відповідних органів управління банкрута, ненаданням вказаними особами документів, необхідних для проведення інвентаризації.

Ухвалою суду від 08.09.2016 вказана заява призначена до розгляду у судове засідання на 18.10.2016, викликано у судове засідання: ліквідатора банкрута, колишнього керівника банкрута Очеретька В.І. та засновника підприємства-боржника П’ятецького А.І., повідомлено членів комітету кредиторів боржника.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від приватного підприємства "Білоножко", публічного акціонерного товариства "Сбербанк", а також Очеретько В.І., П’ятецький А.І., у судове засідання не з’явились, про причини неявки до суду не повідомили.

         Ухвала, направлена на адресу П’ятецького  А.І. повернута поштою з відміткою – "за закінченням терміну зберігання", ухвала, направлена на адресу  Очеретька В.І. – з відміткою "за відмовою адресата від одержання".

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заяву підтримав.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу,

встановив наступне.

Постановою суду від 23.02.2016 боржника - товариство з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційна фірма “Інтерсетан”, визнано  банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Юдицького О.В., припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута, зобов’язано посадових осіб банкрута протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

         Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Юдицький О.В. звернувся до колишнього керівника та засновника банкрута з вимогою від 21.03.2016 №02-01/10720/1032-14 про передання бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута, однак їх не передано, відповіді на вимогу не надано.

         Суд вважає, що заява ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону-4212 з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

         Згідно ч. 3, ч. 6 ст. 41 Закону-4212 з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання  зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Постанова суду від 23.02.2016 в частині зобов’язання посадових осіб банкрута протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати останньому бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута не виконана.

         Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" - стаття 115 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, зобов’язання щодо передачі ліквідатору бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей банкрута пов’язано з виконанням ліквідатором його функцій, оскільки ці документи та цінності є необхідними для реалізації його повноважень.

Враховуючи відсутність доказів на підтвердження передачі ліквідатору запитуваних документів та матеріальних цінностей, заява ліквідатора банкрута про зобов'язання вчинити дії підлягає до задоволення.

         З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 4-1, 86, 115 ГПК України, ст. 41 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом,

УХВАЛИВ:

         Заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В.  від 29.08.2016 №02-01/11228/1032-14 задовольнити.

Стягнути з  Очеретька Володимира Івановича (останнє місце реєстрації - Дніпропетровська область, с.Васильківське, ідентифікаційний код 1678802115) – колишнього керівника (генерального директора) товариства з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Інтерсетан”, а також з П'ятецького Андрія Івановича (18000, м.Черкаси, вул. Сержанта Смірнова, 7, кв.49, ідентифікаційний код 2860510832) - засновника (учасника) товариства з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Інтерсетан” та передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю “ВКФ “Інтерсетан”, арбітражному керуючому Юдицькому О.В. (18005, м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра, 7, к.171, ідентифікаційний номер 2148301970):

         бухгалтерську та іншу документацію фінансово-господарської діяльності, створеної до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “ВКФ “Інтерсетан”, в тому числі: первинні документи бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012; баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 01.01.2012; головні книги за 2012-2015 роки; оборотно-сальдові відомості за 2012-2015 роки, касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2012-2015 роки; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 – 2015 роки; відомості про нарахування заробітної плати за період з 2012 по 2015 роки; табелі обліку робочого часу, у разі наявності на підприємстві найманих працівників; інформацію про відкриті рахунки в банківських установах; банківські виписки, платіжні доручення, відомості про рух коштів в банківських установах за період з 2012 по 2015 роки; первинні документи та облік руху незавершених капітальних інвестицій з 01.01.2012 на суму 6076,2 тис.грн.; первинні документи та облік руху основних засобів вартістю 89,3 тис.грн.; первинні документи та облік руху інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2012-2015 роки; первинні документи та облік руху запасів на суму 79,8 тис.грн., інші оборотні активи на суму 1070,1 тис.грн., готову продукцію на суму 7,2 тис.грн.; первинні документи та облік розрахунків з дебіторами на суму 46,2 тис.грн.; первинні документи та облік розрахунків з кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов’язковими платежами за 2012-2015 роки; облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2012-2015 роки; господарські договори, інші цивільно-правові угоди, укладені боржником за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 на загальну суму 12750,5 тис.грн., акти приймання-передачі до цих договорів; звіти про експертну оцінку майна; накази по підприємству; звіти до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2012-2015 роки; печатки та штампи підприємства; установчі документи ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” (статут товариства, установчий договір (у разі його наявності), свідоцтво про державну реєстрацію); довідку органів статистики про включення ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” до ЄДРПОУ; акти інвентаризації основних засобів ТОВ “ВКФ “Інтерсетан”, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків на підставі наказу Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 “Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків” за період з 01.01.2012 по 2015 роки; договір оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Ярославська, 11, площею 151,0 кв.м., зареєстрований за №040777500067, та акт приймання-передачі до нього; договір оренди землі б/н від 14.03.2007, укладений між ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Вернигори, 4, площею 1058,0 кв.м., зареєстрований за №040777500066, та акт приймання-передачі до нього; договір оренди 33,53 га ріллі, укладений ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” з власниками земельних ділянок (паїв) та акт приймання-передачі до нього; договір купівлі-продажу від 06.08.96 №4647, а також інші документи, пов'язані з участю ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” у приватизації об'єкта комунальної власності приміщення ательє “Ярослава” (м.Черкаси, вул.30-років Перемоги, 22);

         матеріальні та інші цінності ТОВ “ВКФ “Інтерсетан” на загальну суму 12750,5 тис.грн., зокрема: незавершені капітальні інвестиції на суму           6076,2 тис.грн.; основні засоби первісною вартістю на суму 89,3 тис.грн.; інші необоротні активи на суму 2520,0 тис.грн.; виробничі запаси на суму 79,8 тис.грн.; готову продукцію на суму 7,2 тис.грн.; дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 0,1 тис.грн.; іншу поточну дебіторську заборгованість на суму  46,2 тис.грн.; грошові кошти в національній валюті - 0,1 тис.грн.; інші оборотні активи на суму 1070,1 тис.грн.; витрати майбутніх періодів на суму 0,5 тис.грн.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

Дана ухвала набирає законної сили у день її прийняття – 18.10.2016.

Строк пред’явлення ухвали до виконання – 19.10.2019.

Повне рішення складено 26 жовтня 2016 року.

 

Суддя                                                                          І.І. Гура