flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1363/15 від 20 жовтня 2016 року (оплата послуг арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"20" жовтня 2016 р.                                  Справа № 925/1363/15

Господарський суд у складі головуючого судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю: особисто – арбітражного керуючого Левкович О.К. (ліквідатор банкрута), представника за довіреністю -Остроушко Т.В. (від державної податкової інспекції у м. Черкасах), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого 

       Левкович О.К.

про   стягнення суми оплати послуг розпорядника майна  боржника

у справі за заявою

ініціюючого кредитора   державної податкової інспекції у м. Черкасах

                                           Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника                     товариства з обмеженою відповідальністю

                                              "Реал-агро"

про                                    визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Арбітражний керуючий Левкович О.К. звернувся до суду з клопотанням від 08.09.2016 б/№ про затвердження звіту про грошову винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання ним повноважень розпорядника майна боржника з 13.10.2015 по 09.02.2016 на суму 11331,65 грн. та стягнення цих коштів з ініціюючого кредитора.

Ухвалою суду від 13.09.2016 розгляд клопотання було відкладено для надання можливості представнику ініціюючого кредитора ознайомитись з поданим клопотанням. 

Банкрут належним чином повідомлявся судом  про час і місце розгляду справи, однак ухвала, направлена на його адресу, повернута поштою з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Присутній у судовому засіданні 20.10.2016 арбітражний керуючий Левкович О.К. заявлене клопотання підтримала.

Представник ініціюючого кредитора у поданому суду відзиві від 17.10.2016 б/н (вх.суду №20973/16 від 18.10.2016) та у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила і пояснила, що у процедурі банкрутства боржника ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області представляє інтереси держави, а не особистий інтерес юридичної особи, зокрема, здійснює заходи, спрямовані на надходження коштів до Державного бюджету України, що остання є бюджетною установою, яка повністю фінансується за рахунок коштів державного бюджету, що кошторисом на утримання останньої не передбачено видатків на оплату послуг сторонніх фахівців, що відповідно до ч.5 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюється за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника, що таким чином відшкодування основної грошової  винагороди та понесених витрат арбітражного керуючого за рахунок ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області згідно з Бюджетним кодексом України буде кваліфікуватись як нецільове використання бюджетних коштів, що у зв’язку з чим відмовляється від оплати послуг та витрат арбітражного керуючого, що з цих обставин комітетом кредиторів не схвалено поданий розпорядником майна боржника звіт про грошову винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого (протокол від 22.07.2016).  

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі – Закон-4212).

Відповідно до ч.1 ст.115 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Так, Законом-4212 (ч.9 ст.16) установлено, що в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати. Ухвалою суду від 13.10.2015 встановлено: розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень; джерелом сплати послуг – щомісячне її авансування ініціюючим кредитором.

Ухвала суду від 13.10.2015 є чинною, а тому підлягає виконанню. Відповідно до ч.2 ст.115 Закону-4212 право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника. Строки сплати грошової винагороди за період з 13.10.2015 по 09.02.2016 настали.

Ч. 5, 6 ст.115 Закону-4212 передбачено, що сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Виходячи з матеріалів справи грошові та майнові активи у боржника відсутні. Таким чином, у випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, то така оплата повинна здійснюватися за рахунок коштів кредиторів.

Ініціюючий кредитор - єдиний кредитор боржника.

Враховуючи вищенаведене, подані суду документи, а також, що розрахунок сум з грошової винагороди (11024,00 грн.) та відшкодування витрат (307,65 грн.) на загальну суму 11331,65 грн. арбітражного керуючого Левкович О.К. за вказаний ним період є обґрунтованим і підтверджується розрахунком та пред’явленими первинними бухгалтерськими документами, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому суд відхиляє заперечення ініціюючого кредитора (який є єдиним кредитором та головою комітету кредиторів боржника), оскільки п.2 ч.2 ст.115 Закону-4212 будь-якої альтернативи у визначенні джерела, за рахунок якого здійснюється така оплата, не передбачено – навпаки чітко визначено, що сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником.

Керуючись ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами), суд, –

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт про грошову винагороду та витрати арбітражного керуючого Левкович О.К., за період виконання нею повноважень розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-агро" з 13.10.2015 по 09.02.2016 на суму 11331,65 грн. (з яких: 11024,00 грн. грошової винагороди та 307,65 грн. витрат розпорядника майна боржника).

2. Стягнути з державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (м. Черкаси, вул.Хрещатик,235, ідентифікаційний код 38717550) на користь арбітражного керуючого Левкович Олени Кононівни (свідоцтво №575 від 19.03.2013, Київська область, м. Бровари, вул. Черняховського, буд. 19, кв.51, ідентифікаційний код 2466709889) грошову винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-агро" на суму 11331,65 грн. (одинадцять тисяч триста тридцять одна гривня шістдесят п’ять копійок).

Ухвала суду набрала законної сили 20.10.2016, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” три роки, до 21.10.2019.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 27.10.2016.

Направити дану ухвалу арбітражному керуючому Левкович О.К. (з гербовою печаткою суду та за підписом судді), ініціюючому кредитору, банкруту.

Суддя                                                   І.І. Гура