flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1363/15 від 25 жовтня 2016 року (1) (затвердження звіту ліквідатора)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"25" жовтня 2016 р.                                Справа № 925/1363/15

Господарський суд у складі головуючого судді Гури І.І., із секретарем судового засідання Євтушенко Б.В., за участю: особистоарбітражного керуючого Левкович О.К. (ліквідатор банкрута), представника за довіреністю - Остроушко Т.В. (від державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання

заявника ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левкович О.К.

про стягнення  грошової винагороди, відшкодування витрат арбітражного керуючого (ліквідатора)

у справі за заявою ініціюючого кредитора державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-агро"

про визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Арбітражний керуючий Левкович О.К. звернувся до суду з клопотанням від 21.10.2016 б/№ (вх.суду №21297/16 від 21.10.2016), у якому просить суд:

затвердити звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого Левкович О.К. за період виконання повноважень ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю “Реал-Агро” за період з 09.02.2016 по 25.10.2016 у розмірі 25668,00 грн.;

затвердити звіт про відшкодування витрат арбітражного керуючого Левкович О.К. за період ліквідаційної процедури товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Агро" у розмірі 5190,27 грн.;

стягнути з ініціюючого кредитора - державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області на користь арбітражного керуючого Левкович О.К. грошову винагороду та відшкодування витрат на загальну суму 30858,27 грн. за виконання обов'язків ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Агро".

У судовому засіданні арбітражний керуючий заявлене клопотання підтримала.

 Ініціюючий кредитор у поданому суду відзиві та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині покладення на нього обов’язку по сплаті грошової винагороди та витрат арбітражного керуючого за період виконання ним повноважень ліквідатора  сумі 30858,27 грн. заперечив і вказав,

що у процедурі банкрутства боржника ДПІ у м.Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області представляє інтереси держави, а не особистий інтерес юридичної особи, зокрема, здійснює заходи, спрямовані на надходження коштів до Державного бюджету України, що остання є бюджетною установою, яка повністю фінансується за рахунок коштів державного бюджету, що кошторисом на утримання останньої не передбачено видатків на оплату послуг сторонніх фахівців, що відповідно до ч.5 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюється за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника, що таким чином відшкодування основної грошової  винагороди та понесених витрат арбітражного керуючого за рахунок ДПІ у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області згідно з Бюджетним кодексом України буде кваліфікуватись як нецільове використання бюджетних коштів, що у зв’язку з чим відмовляється від оплати послуг та витрат арбітражного керуючого, що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено обов’язку кредитора (кредиторів) відшкодовувати за власний рахунок сплату грошової винагороди ліквідатору у випадку, якщо у банкрута відсутні активи і кредитори не створили відповідний фонд, що такий обов’язок покладається на ініціатора порушення провадження у справі про банкрутство лише на стадії розпорядження майном боржника, що за цих обставин комітетом кредиторів 21.10.2016 не схвалено поданий ліквідатором  звіт про грошову винагороду, зазначив, що поняття грошової винагороди ліквідатора не тотожне поняттю  заробітна плата, яка гарантована працівнику, оскільки ліквідатор не є працівником банкрута, з яким укладено трудовий договір.

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ч.1 ст.115 Закону-4212 арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Ч. 5, 6 ст.115 Закону-4212 передбачено, що сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Виходячи з матеріалів справи грошові та майнові активи у боржника відсутні. Таким чином, у випадку, коли оплата послуг арбітражного керуючого здійснюється не за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника, то така оплата повинна здійснюватися за рахунок коштів кредиторів.

Ініціюючий кредитор - єдиний кредитор боржника.

Ухвалою суду від 20.10.2016 затверджено розмір грошової винагороди арбітражного керуючого Левкович О.К.  – два мінімальних розміри заробітної плати, визначеної законодавством України, за кожен місяць здійснення нею повноважень ліквідатора   товариства з обмеженою відповідальністю    "Реал-агро".

Враховуючи подані суду документи, а також, що розрахунок сум з грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 09.02.2016 по 25.10.2016 на загальну суму 30858,27 грн. ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левкович О.К. за вказаний ним період є обґрунтованим і підтверджується розрахунком та пред’явленими первинними бухгалтерськими документами, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тому, суд відхиляє доводи, викладені у запереченнях ініціюючим кредитором.

Керуючись ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами), суд –

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левкович О.К., про нарахування і виплату грошової винагороди,  та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період здійснення ліквідаційної процедури товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Агро" з 09.02.2016 по 25.10.2016 у сумі 30858,27 грн. (у тому числі: 25 668,00 грн. - грошова винагорода ліквідатора, 5 190,27 грн. - витрати ліквідатора).

2.Стягнути з державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області (18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, ідентифікаційний код 39497534) на користь арбітражного керуючого Левкович Олени Кононівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №575 від 19.03.2013; Київська область, м.Бровари, вул.Черняховського, буд.19, кв.51, ідентифікаційний код 2466709889) грошову винагороду та відшкодування витрат на суму 30858,27 грн. (тридцять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень двадцять сім копійок) за виконання обов'язків ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Агро" .

Ухвала суду набрала законної сили 25.10.2016, строк пред’явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” три роки, до 26.10.2019.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 27.10.2016.

Направити дану ухвалу арбітражному керуючому Левкович О.К. (з гербовою печаткою суду та за підписом судді), ініціюючому кредитору, банкруту.

Суддя                                                     І.І. Гура