flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1414/14 від 5 січня 2017 року (1) (припинення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

 "05" січня 2017 р.                                            Справа № 925/1414/14

Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю: ліквідатора банкрута – Занька М.М., представника за довіреністю – Теслі В.І. (від Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області), розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Черкаси звіт ліквідатора банкрута та ліквідаційний баланс, а також звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі за заявою Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області до фізичної особи-підприємця Плічко Світлани Валентинівни  про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

         Постановою господарського суду Черкаської області від 03.10.2014 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Занька М. М. 

22.09.2016 ліквідатор банкрута подав до суду звіт, в якому просить суд:

1)розглянути звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута та винести ухвалу про їх затвердження і ліквідацію банкрута;

2)розглянути звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури банкрута та винести ухвалу про його затвердження на нараховану суму 58711,00 грн. та виплачену суму 30600,00 грн. за період з 03.10.2014 по 15.08.2016.

Усі учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про призначення судового засідання з розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, однак кредитори та боржник участі своїх представників у судове засідання не забезпечили, про причини неявки представників до суду не повідомили. 

У судовому засіданні ліквідатор банкрута клопотання підтримав, представник Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області проти клопотання ліквідатора банкрута не заперечував. 

Скарг на дії ліквідатора банкрута у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.    

Заслухавши доводи та пояснення учасників провадження у справі про банкрутство боржника, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.  

У ході ліквідаційної процедури ліквідатору стало відомо, що за ФОП Плічко С.В. зареєстровано майно.

Комітетом кредиторів прийнято рішення (протокол №5 від 10.06.2016), яким надано дозвіл ліквідатору здійснити продаж майна банкрута.

Відповідно до протоколу аукціону від 28.07.2016 переможцем аукціону став Хижняк С.Л., який придбав майно банкрута за 34000,00 грн.

Винагорода біржі за проведення аукціону склала 3400,00 грн.

Залишок коштів в розмірі 30600,00 грн. спрямовано на виплату грошової винагороди та відшкодування витрат ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ФОП Плічко С.В.

Коштів від реалізації майна банкрута не залишилось для задоволення вимог кредиторів. 

Таким чином, станом на 05.01.2017 майнові активи у банкрута відсутні, вимоги кредиторів не погашені.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції з 19.01.2013, далі – Закон) провадження  у  справах  про  банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 46 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.83 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо, зокрема, затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Суд вважає, що ліквідатором виконані усі необхідні дії для виявлення документації і майнових активів боржника та покладені на нього Законом обов’язки. Приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, суд вважає за необхідне звіт та ліквідаційний баланс затвердити, припинити підприємницьку діяльність боржника.

Згідно зі ст.115 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п’ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Враховуючи те, що питання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатору погоджено комітетом кредиторів, вбачається за необхідне затвердити ліквідатору звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 03.10.2014 по 15.08.2016 на нараховану суму 58711,00 грн. та виплачену  суму 30600,00 грн.

         Керуючись ст. 46, п.6 ч.1 ст.83, 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд   

УХВАЛИВ:

1.Затвердити звіт ліквідатора банкрута від 21.09.2016 №01-20/1537 та доданий до нього ліквідаційний баланс станом на 20.09.2016.

2.Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця Плічко Світлани Валентинівни (20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Ромейка, буд. 41, ідентифікаційний номер  2908107142) у зв’язку з визнанням її банкрутом.

3.Зобов’язати ліквідатора: забезпечити збереження документів банкрута і, за погодженням із архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання; здати для знищення печатку банкрута; інформувати суд про виконання цього пункту.

4.Затвердити звіт ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Занька М.М., про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 03.10.2014 по 15.08.2016 на нараховану суму 58711,00 грн. та виплачену  суму 30600,00 грн.

5.Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними.

6.Провадження у справі припинити.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду.

 Повне судове рішення складено 06.01.2017. 

Суддя                                                           І.І. Гура