flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова по справі № 925/1427/15 від 10 вересня 2015 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 "10" вересня 2015 р.                                                  Справа № 925/1427/15

      Господарський суд Черкаської області у складі судді -  Гури І.І., при секретарі судового засідання - Мирошниченко Б.В., за участю:

голови ліквідаційної комісії – Голінного А.М.,

розглянувши у відкритому підготовчому  засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою приватного підприємства “Геобудсервіс плюс”

про порушення провадження у справі про банкрутство,

                                                           ВСТАНОВИВ:

Голова ліквідаційної комісії  Приватного підприємства “Геобудсервіс плюс” Голінний А.М. звернувся до суду із заявою про визнання підприємства банкрутом.

Ухвалою суду від 31.08.2015 заяву прийнято до розгляду.

У судовому засіданні голова ліквідаційної комісії подану заяву підтримав та просив задовольнити.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013).

Заслухавши голову ліквідаційної комісії та дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-2013 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію, голова ліквідаційної комісії виявив всіх можливих кредиторів боржника та з’ясував розмір їх грошових вимог.

Після закінчення строку для заявлення вимог кредиторами, складено проміжний  ліквідаційний баланс станом на 26 серпня 2015 року, згідно з яким вартості майна підприємства недостатньо для погашення  заборгованості перед кредиторами. Проміжний ліквідаційний баланс затверджений засновником боржника 26 серпня 2015 року.

В результаті проведених ліквідаційних процедур, головою ліквідаційної комісії встановлено, що вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, оскільки сума активів боржника складає 0,00 грн., кредиторська заборгованість 1152127,24 грн.

Заборгованість по податках і зборах, по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, по виплаті авторської винагороди, з оплати праці відсутня.

Загальна сума заборгованості становить 1152127,24 грн.

          Дебіторська заборгованість товариства станом на 26.08.2015 відсутня.     Заставне майно відсутнє.

 Таким чином вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 Закону якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 16 Закону у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з’ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов’язані з розглядом справи.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону неплатоспроможність – неспроможність  суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Грошове зобов’язання – зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

Склад і розмір грошових зобов’язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов’язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом.

Боржник є суб’єктом підприємницької  діяльності, судом встановлена його неспроможність сплатити заборгованість перед кредиторами в сумі 1152127,24 грн.

Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Виходячи з наведеного, наявні підстави для порушення провадження у справі, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

При цьому суд враховує, що боржник не може відновити свою платоспроможність, а задовольнити вимогу кредитора можливо лише за умови відкриття ліквідаційної процедури в разі виявлення майна у цій процедурі.

Частиною 1 ст. 37 Закону встановлено, що у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Відповідно до ч. 2 ст. 95 Закону за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.

Суд вважає за можливе покласти обов’язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії – Голінного Андрія Михайловича.

Частиною 3 ст. 38 Закону встановлено, що з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

         Частиною 4 вказаної статті встановлено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури мають містити:

         найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

         найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;

         дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

         відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

         Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 37, 38, 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд –

ПОСТАНОВИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство приватного підприємства “Геобудсервіс плюс” (вул. Гагаріна, 39, кв. 87, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 35827570).

          2.Визнати приватне підприємство “Геобудсервіс плюс” банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.      

   3.Ліквідатором приватного підприємства “Геобудсервіс плюс” призначити голову ліквідаційної комісії боржника, Голінного Андрія Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1407 від 16.07.2013, ідентифікаційний код 2913506757, який мешкає за адресою: м. Черкаси, вул. Канівська, 7, кв. 66).

          3.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника, приватного підприємства “Геобудсервіс плюс”, банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

4.Кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

5.Після закінчення строку для подання кредиторських вимог, ліквідатора надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, скласти реєстр вимог кредиторів та подати на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів.

6.Зобов'язати ліквідатора:

- заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 37-48 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

- подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс до   10 листопада 2015 року.                            .

7.Відповідно до ст. 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

- господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

- у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

- продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом;

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

- з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Постанову направити боржнику, Головному управлінню юстиції у Черкаській області, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, Центральному відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, ДПІ у м. Черкасах, ліквідатору.

    Постанова суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         Суддя                                                                                    І.І. Гура