flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1434/15 від 1 вересня 2015 року (прийняття заяви до розгляду)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

 "01" вересня 2015 р.                                        Справа № 925/1434/15

 Суддя господарського суду Черкаської області  Гура І.І.,  розглянувши матеріали за заявою Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області до Дочірнього підприємства “Черкаситурист” Приватного акціонерного товариства “Укрпрофтур” про порушення провадження у справі про банкрутство, –

ВСТАНОВИВ :

         28 серпня 2015 року до господарського суду Черкаської області надійшла заява Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області про порушення провадження у справі про банкрутство боржника – Дочірнього підприємства “Черкаситурист” Приватного акціонерного товариства “Укрпрофтур”.

         Заява кредитора відповідає вимогам ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у подальшому тексті ухвали - "Закон" у відмінках).

         Згідно з частиною 1 ст. 12 Закону у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті або для повернення заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить ухвалу.

           Суд призначає справу на найближчу можливу дату, так як до 11 вересня 2015 року на всі дні уже призначені справи , а пізніше суддя згідно графіка перебуватиме у відпустці.

         Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого у справі Бандолу Олександра Олексійовича (ліцензія арбітражного керуючого № АД040828 від 26.07.2012, свідоцтво № 853 від 17.07.2013, адреса : вул. Щорса, буд. 59а, м. Чернігів, 14001).

         Статтею 13 Закону встановлено, зокрема, що боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про порушення справи про банкрутство. До відзиву боржника мають бути додані докази відправлення заявнику копії відзиву.

         Крім відомостей, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, у відзиві боржника мають бути зазначені:

         наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника (заявників);

         загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), з виплати заробітної плати;

         відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків;

         відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику у зберігачів, депозитаріїв, утримувачів, їх реквізити;

відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаної із державною таємницею;

         докази необґрунтованості вимог заявника (за їх наявності).

         У відзиві боржника можуть бути зазначені й інші відомості, що мають значення для розгляду справи.

         До відзиву боржника також можуть бути додані наявні у боржника клопотання.

         До відзиву також додається довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу.

         Керуючись ст.ст. 4-1, Господарського процесуального кодексу України, ст.12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд –

УХВАЛИВ:

1.Прийняти заяву про порушення провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства “Черкаситурист” Приватного акціонерного товариства “Укрпрофтур” (18002, вул. Фрунзе, буд. 29, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 02661036) до розгляду.

2.Підготовче засідання призначити на 10 год. 30 хв. 12 жовтня  2015 року.

Засідання провести у приміщенні господарського суду за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307. Представникам про свою явку повідомити у к.319.   Тел. суду – 31-21-49, 37-64-62.

Визнати явку представників сторін обов’язковою.

Зобов'язати арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича надати господарському суду до 15 вересня 2015 року  заяву про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна боржника.

Звернути увагу учасників провадження у справі про банкрутство боржника, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє можливості керівника призначити іншого або представляти інтереси особисто, а також не позбавляє сторону можливості направити витребувані судом відомості і документи.

Зобов'язати сторони до дня засідання надати суду наступні додаткові документи, докази, відомості, необхідні для вирішення питання про порушення провадження у справі про банкрутство, зокрема,

боржнику:

відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, який повинен містити відомості, передбачені ч.2 ст.13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та докази відправлення заявнику копії відзиву;

відомості про представника працівників боржника, обраного відповідно до ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

представнику мати з собою установчі документи, та документи, що підтверджують його  повноваження (довіреність, паспорт, на керівника – наказ);

баланс підприємства на кінець останнього звітного періоду;

ініціюючому кредитору:

повний обґрунтований математичний розрахунок усієї заявленої суми боргу : а) безспірних вимог основного боргу (без пені і штрафних санкцій), підтвердження кожної вказаної в заяві суми, з посиланням на законодавство;  б) вимог залежно від черги їх погашення;

посилання на відповідні докази (договір, накладні, акти чи інші первинні бухгалтерські документи), які підтверджують вказані у розрахунку суми;

пояснення,  щодо відповідності поданої  до суду заяви , вимогам  ст.10 ч.3 абз. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також витяги із законодавства України, на яке йде посилання в заяві, відносно законності підтвердження безспірності кредиторських вимог заявника розрахунковими документами, за якими здійснюється списання коштів з рахунків боржника з  приєднанням копій вказаних  документів.

Копію ухвали направити: заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Бандолі О.О. , Головному управлінню юстиції у Черкаській області.

Суддя                                                                                     І.І. Гура