flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/1459/15 від 3 вересня 2015 року (прийняття заяви до розгляду)

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

 

03 вересня 2015 року                                             Справа № 925/1459/15

    Суддя господарського суду Черкаської області Гура І.І., розглянувши матеріали за заявою державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області

до приватного підприємства «НІА Сервіс»

про порушення провадження у справі про банкрутство, –

 

ВСТАНОВИВ :

         31.08.2015 до господарського суду Черкаської області надійшла заява державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області про порушення провадження у справі про банкрутство боржника – приватного підприємства «НІА Сервіс».   

         Заява кредитора відповідає вимогам ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у подальшому тексті ухвали - "Закон" у відмінках).

         Згідно з частиною 1 ст. 12 Закону у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті або для повернення заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить ухвалу.

           Суд призначає справу на найближчу можливу дату, так як до 11 вересня 2015 року на всі дні уже призначені справи, а пізніше суддя згідно графіка перебуватиме у відпустці.

 

         Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого у справі Руснак Інну Володимирівну (ліцензія арбітражного керуючого №АВ547820 від 18.10.2010, свідоцтво №712 від 05.04.2013, адреса: вул. Алма-Атанська, 39-А, кв.230, м. Київ).

         Статтею 13 Закону встановлено, зокрема, що боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про порушення справи про банкрутство. До відзиву боржника мають бути додані докази відправлення заявнику копії відзиву.

         Крім відомостей, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, у відзиві боржника мають бути зазначені:

         наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника (заявників);

         загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), з виплати заробітної плати;

         відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків;

         відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику у зберігачів, депозитаріїв, утримувачів, їх реквізити;

відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаної із державною таємницею;

         докази необґрунтованості вимог заявника (за їх наявності).

         У відзиві боржника можуть бути зазначені й інші відомості, що мають значення для розгляду справи.

         До відзиву боржника також можуть бути додані наявні у боржника клопотання.

 

         До відзиву також додається довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу.

         Керуючись ст.ст. 4-1, Господарського процесуального кодексу України, ст.12 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд –

УХВАЛИВ:

1.Прийняти до розгляду заяву про порушення провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «НІА Сервіс» (вул. Сумгаїтська, 17, оф.35, м. Черкаси, код ЄДРПОУ 37368110).

2.Підготовче засідання призначити на   год.   хв.                     2015 року.

Засідання провести у приміщенні господарського суду за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, кабінет № 319.

 

Визнати явку представників сторін обов’язковою.  

Звернути увагу учасників провадження у справі про банкрутство боржника, що причини неявки мають підтверджуватись доказами та що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні), не позбавляє можливості керівника призначити іншого або представляти інтереси особисто, а також не позбавляє сторону можливості направити витребувані судом відомості і документи.

3.Зобов'язати арбітражного керуючого Руснак Інну Володимирівну надати господарському суду до                   2015 року  заяву про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна боржника.

4.Зобов'язати сторони до дня засідання надати суду наступні додаткові документи, докази, відомості, необхідні для вирішення питання про порушення провадження у справі про банкрутство:

боржнику:

відзив на заяву про порушення справи про банкрутство, який повинен містити відомості, передбачені ч.2 ст.13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, та докази відправлення заявнику копії відзиву;

відомості про представника працівників боржника, обраного відповідно до ст.1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

довідку Фонду державного майна України (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) про те, чи перебуває на балансі боржника майно державної власності (в т.ч. яке в процесі приватизації  не увійшло до статутного капіталу боржника);

докази, що підтверджують належність боржника до державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, або об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації,

докази, що підтверджують належність боржника до підприємств визначених ст. 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

представнику мати з собою установчі документи, та документи, що підтверджують його  повноваження (довіреність, паспорт, на керівника – наказ);

баланс  підприємства на кінець останнього звітного періоду, загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами (перелік кредиторів та суми заборгованості, список працівників і сум заборгованості по заробітній платі);

відомості про наявні у боржника активи (кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи фінансово-кредитних установах, поштові адреси банків чи інших фінансово-кредитних установ; перелік дебіторів із зазначенням найменування дебітора, його адреси, переліку документів про право вимоги (договорів, накладних), суми боргу; перелік договорів на передачу майна боржником іншим особам в оренду, позику, заставу безоплатне користування тощо, чи перелік майна переданого без таких договорів;

представнику мати з собою установчі документи, та документи, що підтверджують його  повноваження (довіреність, паспорт, на керівника – наказ);

ініціюючому кредитору:

уточнити вимогу щодо черговості погашення заявленої суми вимог та обгрунтувати підстави віднесення вимог до відповідної черги.

         Копію ухвали направити ініціюючому кредитору, боржнику, арбітражному керуючому.

Суддя                                                              І.І. Гура