flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/1894/15 від 4 січня 2017 року (припинення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"04" січня 2017 р.                                   Справа № 925/1894/15

Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю представників за довіреностями:  Цуркана К.А. (від  компанії "АГРООЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"), Гнізділова І.О. (від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Черкаській області), Лазоренко Л.Ф. (від ліквідатора банкрута Чулакова П.І.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Черкаси клопотання ліквідатора банкрута про затвердження звіту ліквідатора про проведені витрати та грошову винагороду, затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, ліквідацію банкрута у справі за заявою публічного акціонерного товариства “Іркліївский маслосирзавод” в особі ліквідатора Чулакова П.І. про визнання банкрутом, –

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 08.12.2015 порушено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства “Іркліївский маслосирзавод” (вул. Леніна, 2, с. Іркліїв, Чорнобаївський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 00447801), визнано публічне акціонерне товариство “Іркліївский маслосирзавод” банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії боржника - Чулакова Петра Ігоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1294 від 26.06.2013, наказ Міністерства юстиції України №1136/5 від 11.06.2013, адреса: а/с 4255, м. Запоріжжя). 

06.12.2016 від ліквідатора банкрута надійшов  звіт ліквідатора, у якому він просить суд: затвердити звіт ліквідатора про проведені витрати та грошову винагороду, затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ліквідувати банкрута.

Ухвалою суду від 26.12.2016 клопотання ліквідатора банкрута призначене до розгляду в судовому засіданні на 04.01.2017, викликано ліквідатора банкрута та усіх кредиторів.  

У судовому засіданні:

-  представник  ліквідатора банкрута клопотання підтримав повністю;

- представник компанії "АГРООЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" клопотання ліквідатора банкрута підтримав повністю;

- представник Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Черкаській області не заперечив щодо задоволення клопотання ліквідатора банкрута.

Скарг на дії ліквідатора банкрута у зв’язку з поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.                                                              

Судом встановлено, що за рахунок ліквідаційної маси погашено частково вимоги кредитора банкрута  - Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Черкаській області у сумі 10 739,51 грн., інші вимоги цього кредитора та інших кредиторів не погашені, майнові активи відсутні.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в редакції з 19.01.2013, далі – Закон) провадження  у  справах  про  банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 46 Закону після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.83 Закону господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо, зокрема, затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Законом.

Суд вважає, що ліквідатором виконані усі необхідні дії для виявлення документації і майнових активів боржника та покладені на нього Законом обов’язки. Приймаючи до уваги, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилося майна, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс погоджено з комітетом кредиторів (протокол засідання комітету кредиторів  від 24.11.2016), суд вважає за необхідне звіт та ліквідаційний баланс затвердити, припинити підприємницьку діяльність боржника.

         Згідно ст. 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород. Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора. Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду. Господарський суд має право зменшити розмір оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати. Ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат. Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Засіданням комітету кредиторів (протокол від 10.10.2016)  вирішено: встановити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого Чулакова П.І. за виконання ним повноважень ліквідатора банкрута на рівні 3400,00 грн. за кожний місяць; оплату грошової винагороди здійснювати за рахунок грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку банкрута; погодити за рахунок наявних у банкрута грошових коштів здійснення оплати грошової винагороди арбітражному керуючому Чулакову П.І. за виконання ним повноважень ліквідатора банкрута у загальному розмірі 34 000,00 грн. Засіданням комітету кредиторів (протокол від 12.10.2016)  вирішено:  погодити за рахунок наявних у банкрута коштів здійснення оплати комісії АТ "ОТП Банк" за обслуговування та закриття поточного рахунку банкрута у розмірі 547,00 грн.

З огляду на викладене, підлягає  затвердженню звіт ліквідатора банкрута Чулакова П.І.  про проведені витрати та грошову винагороду  на загальну суму  39 242,22 грн., з яких: 5242,22 грн. витрат, 34000,00 грн. грошова винагорода.

         Керуючись ст. 46, п.6 ч.1 ст.83, ст. 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд 

УХВАЛИВ:

          1. Затвердити звіт ліквідатора банкрута Чулакова П.І.  про проведені витрати та грошову винагороду  на загальну суму  39 242,22 грн., з яких: 5242,22 грн. витрат, 34000,00 грн. грошова винагорода.

2.Затвердити звіт ліквідатора публічного акціонерного товариства “Іркліївский маслосирзавод”  Чулакова П.І. та ліквідаційний баланс публічного акціонерного товариства “Іркліївский маслосирзавод”  станом на 24.11.2016.              

      3.Ліквідувати публічне акціонерне товариство “Іркліївский маслосирзавод”  (вул. Леніна, 2, с. Іркліїв, Чорнобаївський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 00447801) як юридичну особу в зв’язку із банкрутством.      

4 Провадження у справі припинити.   

         Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         Повне рішення складено  05 січня 2017 року.

Суддя                                                                 І.І. Гура