flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постанова по справі № 925/1946/14 від 12 липпня 2017 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

 "12" липня 2017 р.                                           Справа № 925/1946/14

Господарський суд Черкаської області в особі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Пастуховій О.С., за участю:

представників за довіреностями: Мусієнка Г.І. (від ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”), Бурди Д.Є. (керуючий санацією, від ПАТ “Страхова компанія “Ейемджи Груп”), Безпалого Є.П.,  (від боржника), Тітуніна В.О.,  Томаса Бретшнейдера (від ТОВ “ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ”), 

арбітражного керуючого - Зубка А.М.,

розглянувши у відкритому підсумковому засіданні у м. Черкаси у приміщенні господарського суду Черкаської області матеріали справи за заявою товариства з обмеженою відповідальністю “ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ” до товариства з обмеженою відповідальністю “КоронАгро”

про визнання банкрутом,  

ВСТАНОВИВ:

         Ухвалою господарського суду Черкаської області від 13.11.2014 порушено провадження у справі про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника, накладено арешт на все майно боржника та кошти на його рахунках. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Руденок Ю.О.

         Ухвалою суду від 26.05.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 04.04.2016 введено процедуру санації (відновлення платоспроможності) боржника строком на шість місяців. Керуючим санацією призначено керівника боржника - Бурду Дмитра Євгеновича. Продовжено повноваження розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Руденок Ю.О.    Керуючого санацією зобов'язано протягом трьох місяців з дня винесення ухвали підготувати та подати на затвердження суду план санації. Про дії, вчинені з підготовки і затвердження комітетом кредиторів плану санації інформувати суд щомісячно.

Так, як вказана ухвала суду невиконувалася тривалий період, суд із власної ініціативи 24 березня 2017 року спочатку зобов'язав керуючого санацією терміново виконати вимоги ухвали, а потім, у звя'зку із відсутністю будь-якої інформації як від керуючого санацією, так і від комітету кредиторів, ухвалою від  19 травня 2017 року  за своєю ініціативою призначив судове засідання на 20 червня 2017 року  для вирішення даного питання  в тому числі і в порядку ст. 36 п.6 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

          16.06.2017 від керуючого санацією боржника надійшли наступні документи:

- клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

- клопотання про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Зубка А.М.

19.06.217 від арбітражного керуючого Зубка А.М. надійшла заява про згоду на участь у справі.

         Ухвалою суду від 20.06.2017 розгляд клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури призначено на 12.07.2017.

Розпорядник майна боржника у судове засідання не з’явився, причин неявки не повідомив.

У судовому засіданні керуючий санацією та присутні учасники провадження у справі клопотання підтримали та просили задовольнити. Арбітражний керуючий Зубко А.М. надав згоду на участь у справі.

Заслухавши доводи та пояснення учасників провадження у справі про банкрутство боржника, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне. 

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон) провадження  у  справах  про  банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 1 Закону суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч.8 ст.26 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом.

12.06.2017 на засіданні комітету кредиторів за результатами розгляду звіту керуючого санацією було прийнято рішення про звернення до господарського суду Черкаської області з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Зубка А.М. (протокол комітету кредиторів №7 від 12.06.2017). 

Відповідно до ч.1 ст.37 Закону у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов’язання встановлена господарським судом.

Під ліквідацією розуміється припинення суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Згідно ч.1 ст.40 Закону у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, план санації боржника комітетом кредиторів не схвалений, новий план санації, який би передбачав відновлення платоспроможності боржника, відсутній, потенційні інвестори, які готові або виявили бажання взяти участь у відновленні платоспроможності боржника відсутні, кредиторська заборгованість зростає, термін процедури санації закінчився.

Враховуючи зазначене вище, суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

До судового засідання надійшли заяви від арбітражних керуючих Голінного А.М., Мисана В.М., Іванюка О.М., Зубка А.М., Звєздічева М.О. Новосельцева В.П. про згоду стати ліквідатором банкрута в цій справі та про відсутність умов і обставин, які перешкоджають призначенню їх на посаду. 

Згідно з ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов’язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого повинно бути вмотивованим.

Отже, комітет кредиторів наділений правом запропонувати суду кандидатуру ліквідатора, а право вибору кандидатури належить виключно суду у разі, якщо запропоновано декілька кандидатур.

 У зв’язку з чим під час призначення ліквідатора господарський суд не зв’язаний виключно кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, а у випадку конкуренції кандидатур має право самостійно призначити арбітражного керуючого, який має переваги перед іншими запропонованими суду кандидатурами з метою дотримання балансу інтересів і усунення конфлікту між банкрутом і його кредиторами відповідно до вимог Закону.

При виборі кандидатури суд має оцінити здатність кожного з запропонованих арбітражних керуючих належним чином виконувати передбачені Законом обов’язки ліквідатора, з урахуванням освіти, досвіду та показників роботи у попередніх справах, кількості справ, у яких бере участь арбітражний керуючий, наявності у нього організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки ліквідатора у конкретній справі тощо. За наслідками чого саме суд приймає рішення про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого, який порівняно з іншими запропонованими кандидатурами здатен найбільш кваліфіковано організувати проведення ліквідаційної процедури. Усе це сприяє більш ефективній реалізації поставлених законом задач в процедурі банкрутства.

Виходячи з наданих заяв арбітражні керуючі мають певні переваги один перед одним в тих чи інших показниках, які склалися як у процесі їх життя, так і у процесі їх професійної діяльності. Однак, вирішальною обставиною у виборі кандидатури арбітражного керуючого Новосельцева В.П., якого суд призначає на посаду ліквідатора банкрута, є 5 (п’ятий) найвищий рівень кваліфікації та відповідно до договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого №3390184 від 03.04.2017 страхова сума становить 1        000     000 грн., що значно вища ніж у арбітражних керуючих, які подали до суду заяви про згоду стати ліквідатором банкрута в цій справі, що на переконання суду також має значення, адже сума кредиторських вимог уже становить більше двох мільярдів гривень.

Також, суд визначає його особисті якості та можливості, відомі з власного досвіду судді у розгляді справ про банкрутство, відсутність  скарг на нього у вказаних справах,  у яких  він призначався   розпорядником майна, ліквідатором.

 При відхиленні кандидатури арбітражного керуючого  Зубка А.М.,  рекомендованого для призначення ліквідатором вказаного боржника  керуючим санацією ТОВ "КоронАгро" відповідно  до рішення комітету кредиторів від 12 червня 2017 року та відхиляючи кандидатури арбітражних керуючих  Голінного А.М., Мисана В.М., Іванюка О.М.,  Звєздічева М.О. суд вважає також що Новосельцев В.П.  має переваги перед іншими запропонованими суду кандидатурами  в роботі з метою дотримання балансу інтересів і усунення конфлікту між банкрутом і його кредиторами відповідно до вимог Закону.  Суд, призначаючи Новосельцева В.П. ліквідатором ТОВ "КоронАгро" оцінює здатність кожного з запропонованих арбітражних керуючих належним чином виконувати передбачені Законом обов’язки ліквідатора, з урахуванням освіти, досвіду та показників роботи у попередніх справах, кількості справ, у яких брав і бере участь арбітражний керуючий, наявності у нього організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки ліквідатора у даній справі, враховуючи також відстань між місцем знаходження боржника та  місцем проживання арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 27, 37, 38, 41, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд   

ПОСТАНОВИВ:   

1.Клопотання керуючого санацією про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури задовольнити. 

2.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “КоронАгро” (вул. Червонопрапорна, 24, м. Золотоноша, Черкаська область, код ЄДРПОУ 33582131) банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.      

          3.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича (м. Черкаси, вул. Добровольського, 38, свідоцтво Міністерства юстиції України №478 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/, видане 14.03.2013).

4.Ліквідатору банкрута: 

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку. До повного прийняття фінансово-господарської документації, печаток і штампів банкрута від керівника про хід їх витребування інформувати кожні два місяці;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

5.Відмовити у задоволенні клопотання керуючого санацією про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Зубка А.М.

6.Відмовити арбітражним керуючим Голінному А.М., Мисану В.М., Іванюку О.М., Зубку А.М., Звєздічеву М.О. у призначенні на посаду ліквідатора банкрута у даній справі.

7.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном та керуючого санацією, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

8.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

9.Скасувати заборони на майно боржника чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

10.Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання боржника банкрутом, що додається.  

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено  17 липня 2017 року .

Суддя                                                                                                         І.І. Гура