flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/28/16 від 2 лютого 2017 року (2) (задоволено заяву)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

"02" лютого 2017 р.                                                    Справа № 925/28/16

          Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання - Євтушенко Б.В, за участю ліквідатора банкрута - Іванюка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні  заяву ліквідатора банкрута у справі за заявою голови ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю “Н. Стоун-Агро” Плесюка О.С. про визнання банкрутом,

                                                        ВСТАНОВИВ:                                       

 Від  ліквідатора банкрута - Іванюка О.М.  надійшла до суду заява, у якій він з метою повного та ефективного здійснення ліквідаційної процедури у справі та виконання повноважень ліквідатора  просить суд:

              1.  Стягнути з Фончиков Ігоря Юрійовича 25.11.1986 р.н. (03058, м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 29-В, гуртожиток, ідентифікаційний номер 3174023611) та передати банкруту - Товариству з обмеженою відповідальністю “Н.Стоун-Агро” (19026, Черкаська обл., Канівський район, с. Хутір-Хмільна, вул. Шевченка, 239, ідентифікаційний код 36970000) у особі його ліквідатора,
арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (свідоцтво № 1247 від 15.07.2013року, поштова адреса: 18003, м. Черкаси, а/с 707):

           -      первинні бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Н.Стоун-Агро”, зокрема: первинні документи бухгалтерського обліку за період з 2011 року; баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 2011 року; головні книги за 2011-2015 роки; оборотно-сальдові відомості за 2011-2015 роки; касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2011-2015 роки; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2011-2015 роки; документи, що підтверджують наявність дебіторської заборгованості дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 1374,0 тис.грн., іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 1204,0 тис.грн.; документи, що підтверджують наявність поточних фінансових інвестицій; первинні документи та облік руху запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов'язковими платежами за 2011-2015 роки; облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2011-2015 роки; облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2011-2015 роки;

           -      господарські договори, інші цивільно-правові угоди, укладені товариством за період з 2011 по 2015 роки включно, акти приймання-передачі до цих договорів; звіти про експертну оцінку майна; накази по підприємству;

           -      акти інвентаризації основних засобів ТОВ “Н.Стоун-Агро”, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків за період з 2011 року;

           -      матеріальні та інші цінності ТОВ “Н.Стоун-Агро”, а саме: основні засоби на суму 7577,0 тис. грн., запаси на суму 13 931,7 тис. грн.; готова продукція на суму 250,0 тис. грн.

           -      печатки та штампи ТОВ “Н.Стоун-Агро”;

          2.     Оформити ухвалу суду за результатами розгляду вказаної заяви з урахуванням вимог ст. 18 Закону України “Про виконавче провадження”.

         Розгляд заяви призначено у судове засідання.

         Фончиков І.Ю. у судове засідання не з'явився, копії ухвал суду, що надсилались йому, повернулись до суду з довідками пошти: "за закінченням терміну зберігання".

         У судовому засіданні ліквідатор банкрута свою заяву підтримав, просив задовольнити.

         Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу,

встановив наступне.

Постановою суду від 11.02.2016 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Н. Стоун-Агро”, визнано товариство з обмеженою відповідальністю “Н. Стоун-Агро” банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Удовенка Р.П.

Ухвалою суду від 17.05.2016 задоволено заяву  ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Удовенка Р.П. про припинення його повноважень, звільнено арбітражного керуючого Удовенка Р.П.  від виконання  повноважень  ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю “Н. Стоун-Агро” арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича.

З метою отримання документації, печаток. штампів, матеріальних цінностей банкрута ліквідатор банкрута - арбітражний керуючий  Іванюк О.М. надіслав вимогу від 14.09.2016 за вих.№02-24/978  колишньому керівнику банкрута - Фончикову І.Ю., на яку той не відповів і не виконав.

Згідно копії фінансового звіту банкрута станом на 31.12.2014, складеним Фончиковим І.Ю. та наданим Головним управлінням статистики у Черкаській області, у банкрута були наявні активи.

Відповідно до ст. 38 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

         Згідно ч. 3, ч. 6 ст. 41 Закону-4212 з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання  зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

         Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" - стаття 115 Господарського процесуального кодексу України.

Таким чином, зобов’язання щодо передачі ліквідатору бухгалтерської та іншої документації, матеріальних та інших цінностей банкрута пов’язано з виконанням ліквідатором його функцій, оскільки ці документи та цінності є необхідними для реалізації його повноважень.

Враховуючи відсутність доказів на підтвердження передачі ліквідатору запитуваних документів та матеріальних цінностей, заява ліквідатора банкрута підлягає до задоволення.

         З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 4-1, 86, 115 ГПК України, ст. 38, 41 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом,

УХВАЛИВ:

         Заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іванюка О.М. задовольнити.

 Стягнути з Фончиков Ігоря Юрійовича 25.11.1986 р.н. (03058, м. Київ, вул. Ніжинська, буд. 29-В, гуртожиток, ідентифікаційний номер 3174023611) та передати банкруту - Товариству з обмеженою відповідальністю “Н.Стоун-Агро” (19026, Черкаська обл., Канівський район, с. Хутір-Хмільна, вул. Шевченка, 239, ідентифікаційний код 36970000) у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича (свідоцтво № 1247 від 15.07.2013 року, поштова адреса: 18003, м. Черкаси, а/с 707):

           -      первинні бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Н.Стоун-Агро”, зокрема: первинні документи бухгалтерського обліку за період з 2011 року; баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 2011 року; головні книги за 2011-2015 роки; оборотно-сальдові відомості за 2011-2015 роки; касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2011-2015 роки; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2011-2015 роки; документи, що підтверджують наявність дебіторської заборгованості дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 1374,0 тис.грн., іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 1204,0 тис.грн.; документи, що підтверджують наявність поточних фінансових інвестицій; первинні документи та облік руху запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов'язковими платежами за 2011-2015 роки; облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2011-2015 роки; облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2011-2015 роки;

           -      господарські договори, інші цивільно-правові угоди, укладені товариством за період з 2011 по 2015 роки включно, акти приймання-передачі до цих договорів; звіти про експертну оцінку майна; накази по підприємству;

           -      акти інвентаризації основних засобів ТОВ “Н.Стоун-Агро”, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків за період з 2011 року;

           -      матеріальні та інші цінності ТОВ “Н.Стоун-Агро”, а саме: основні засоби на суму 7577,0 тис. грн., запаси на суму 13 931,7 тис. грн.; готова продукція на суму 250,0 тис. грн.

         -        печатки та штампи ТОВ “Н.Стоун-Агро”.

         Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області.

Дана ухвала набирає законної сили у день її прийняття – 02.02.2017

Строк пред’явлення ухвали до виконання – 02.02.2020

Повне рішення складено 07 лютого 2017 року.

Суддя                                                                                   І.І. Гура