flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/445/15 від 17 квітня 2015 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

 "17" квітня 2015 р.                                                    Справа № 925/445/15

      Господарський суд Черкаської області у складі судді -  Гури І.І., при секретарі судового засідання - Мирошниченко Б.В., за участю представників сторін:  заявника – Баранов В.С. за довіреністю, боржника – Школьна І.П. за довіреністю, Юрченко Т.Л. за довіреністю, арбітражного керуючого – Носань Н.С., розглянувши у відкритому підготовчому  засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою публічного акціонерного товариства “Укрсоцбанк” до товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Маркет Черкаси” про порушення провадження у справі про банкрутство, –

                                                           ВСТАНОВИВ:

Ініціюючим кредитором, публічним акціонерним товариством “Укрсоцбанк”, подано заяву від 10.03.2015 про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Маркет Черкаси”.

Ухвалою суду від 18.03.2015 заяву прийнято до розгляду.

Представник ініціюючого кредитора заявлені вимоги підтримав. Представники боржника борг перед ініціюючим  кредитором визнали.

Арбітражний керуючий Носань Н.С., визначений автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України проти призначення його розпорядником майна боржника не заперечував, подав заяву від 30.03.2015 №02/127 (вх.№8384/15 від 06.04.2015, вх.№8753/15 від 09.04.2015) про згоду на участь у справі.

До дня судового засідання також надійшла заява  про участь у справі від арбітражних керуючих Левченка В.М., Сиволобова М.М.

         Суд розглянув справу відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у ній матеріалами.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013).

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Відповідно до ст.10 Закону-2013 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20060478 станом на 09.02.2015 боржник зареєстрований як юридична особа.

Рішенням Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 28.08.2012 у справі №271/12 солідарно стягнуто з ВАТ “Гранд Маркет Черкаси” та ПП “Бізнес-Гранд” на користь ПАТ “Укрсоцбанк” заборгованість за договором кредиту в сумі 13    111    897,57 грн., а також третейський збір в сумі   25     500 грн. 

17.04.2013 господарським судом м. Києва видано наказ по справі №5011-71/15514-2012 про примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 28.08.2012 у справі №  271/12.

29.04.2013 головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України було відкрито виконавче провадження №37793809. Відомості про погашення боржником заборгованості ініціюючому кредитору від боржника не надійшли.

Таким чином:

безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає 13    137    397,57 грн., з яких 13    111    897,57 грн. – сума основного боргу, 25    500 грн. - третейський збір, що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати;

вимоги боржника не погашені з моменту відкриття виконавчого провадження (29.04.2013) більше трьох місяців;

ініціюючим кредитором вжито заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Суд вважає, що вимоги заявника підлягають визнанню у повному обсязі у розмірі 13 137 397,57 грн.,

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону суд зобов’язаний ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави і зобов'язати ініціюючого кредитора опублікувати в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство (абз. 2 п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону).

На запит суду автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну, яким надано суду заяву про згоду стати розпорядником майна в цій справі та копії документів, що підтверджують його право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, копії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548, виданого 10.04.2013 (наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2013 №371/5) і договору добровільного страхування, а також інформацію про його діяльність як арбітражного керуючого.

При призначенні розпорядника майна боржника суду належить  встановити розмір оплати його послуг та джерела її сплати. Згідно з ч.2 ст.115 Закону грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника. Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині.

Оскільки боржником не надано суду довідки про середньомісячну заробітну плату керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, суд визначає її в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Джерело оплати визначено Законом, витрати ініціюючого кредитора на ці цілі відповідно до ст.45 Закону-2013 відшкодовуються у першу чергу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10-12, 16, 19, 22, 45, 114, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",  суд –

УХВАЛИВ:

       1.Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Маркет Черкаси” (18015, м.Черкаси, вул.Ільїна, 252, ідентифікаційний код 34076465).

2.Визнати вимоги публічного акціонерного товариства “Укрсоцбанк” в розмірі 13     111 897,57 грн. основного боргу та 25     500 грн. третейського збору.

          3.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4.Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

5. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Носань Наталію Сергіївну (18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №548, видане Міністерством юстиції України 10.04.2013, наказ від 05.03.2013 №371/5).

6.Встановити розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Встановити джерелом сплати послуг – щомісячне авансування коштів ініціюючим кредитором (ПАТ “Укрсоцбанк”) у розмірі, зазначеному у цьому пункті ухвали суду.

7.Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;

8. Встановити строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів до 26.05.2015.

Боржнику разом з розпорядником майна забезпечити: розгляд вимог конкурсних кредиторів; надіслання повідомлень заявнику про повне або часткове їх визнання чи відхилення із мотивованим обгрунтуванням підстав відхилення; надання суду копій надісланих повідомлень та доказів їх надіслання.

9.Визначити 26.05.2015 датою складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

10.Визначити 17.06.2015 в 14 год.30 хв.  датою попереднього засідання суду.

11.Встановити строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника до 10.06.2015.

Направити дану ухвалу ініціюючому кредитору, боржнику, розпоряднику майна боржника, Придніпровському відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції для виконання п.7 резолютивної частини цієї ухвали суду (в оригіналі з гербовою печаткою суду), а також для відома: державній податковій інспекції у м. Черкасах, Придніпровському районному суду м. Черкаси, Головному управлінню юстиції у Черкаській області.

    Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         Суддя                                                                                           І.І. Гура