flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Постанова по справі № 925/579/16 від 4 січня 2017 року (про визнання банкрутом)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

"04" січня 2017 р.                                             Справа № 925/579/16

Господарський суд Черкаської області в складі судді Гури І.І., секретар судового засідання  Євтушенко Б.В., за участю:  розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Олексенко Н.В., розглянувши у відкритому підсумковому засіданні справу за заявою Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області  до товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”  про порушення провадження у справі про банкрутство, 

ВСТАНОВИВ:  

Ухвалою суду від 14.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” (вул. Заводська, 1, с. Чапаєвка (с. Благодатне), Золотоніський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 35550206),  розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Анікєєва Ярослава Олеговича.

Ухвалою суду від 16.08.2016 задоволено заяву розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Анікєєва Я.О.  про звільнення його від виконання обов'язків розпорядника майна боржника, достроково припинено обов'язки арбітражного керуючого Анікєєва Я.О. як розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”,        призначено розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” арбітражного керуючого Олексенко Надію Вікторівну.

Ухвалою суду від 20.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника,  проведення підсумкового засідання суду призначено на  20.12.2016.

15.12.2016 до суду надійшло клопотання від розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Олексенко Н.В. , у якому посилаючись на рішення зборів комітету кредиторів боржника від 12.12.2016, просить суд:

1. визнати боржника банкрутом , відкрити ліквідаційну процедуру;

2. призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого  Олексенко Н.В., яка виконувала повноваження розпорядника майна боржника;

3. затвердити звіт розпорядника майна з оплати праці в сумі 11750 грн. та витратах в сумі 3607 грн. 40 коп.

Підсумкове засідання 20.12.2016 не відбулось у зв'язку з хворобою судді.

Ухвалою суду від 26.12.2016 підсумкове засідання та розгляд клопотання розпорядника майна боржника призначено на 04.01.2017, викликано у судове засідання: розпорядника майна боржника, представників:  боржника,  учасників комітету  кредиторів.

Боржник представника у підсумкове засідання не направив, хоча належним чином повідомлявся судом про місце та час підсумкового засідання, що підтверджується відміткою канцелярії суду про відправку на ухвалі суду від 26.12.2016, однак, до суду не надійшло повідомлення про вручення чи про невручення боржнику даної ухвали суду.

До початку підсумкового засідання до суду надійшло  клопотання від Золотоніської ОДПІ, у якому вказує, що не заперечує проти визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення  ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Олексенко Н.В., просить розгляд справи, призначений  на 04.01.2017, здійснювати за відсутності представника.

Заяв від осіб, які б виявили бажання взяти участь в санації боржника не надходило.

Згідно зі ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013, з наступними змінами, далі-Закон) суб’єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст.27 Закону у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або припиняється провадження у справі.

 До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов’язані прийняти одне з таких рішень, зокрема, подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень, зокрема, постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п’яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника за наявності ознак банкрутства приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, якщо інше не передбачено цією статтею.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 114 Закону кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Аналізуючи встановлені обставини, зважаючи на рішення зборів комітету кредиторів (№3/6 від 12.12.2016), суд дійшов висновку про недостатність активів боржника-юридичної особи для задоволення вимог кредиторів і для відновлення його платоспроможності, а відповідно і про неспроможність боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, що є правовою підставою визнання боржника банкрутом,  відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Олексенко Н.В.

         Згідно ст. 115  Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень. Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника. Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна. Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв'язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду. Господарський суд має право зменшити розмір оплати послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати. Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Зборами комітету кредиторів боржника (протокол № 2/16 від 31.10.2016)  вирішено: встановити оплату праці арбітражного керуючого в процедурі розпорядження майном в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць  виконання повноважень розпорядника майна; здійснити індексацію виплат за кожен місяць  відповідно до рівня встановленої інфляції в Україні за даними  Держкомстату; відшкодування витрат розпорядника майна, пов'язаних з виконанням повноважень, здійснити за фактичними документально підтвердженими витратами; оплату праці та відшкодування витрат розпорядника майна здійснити за рахунок коштів та/або коштів, отриманих від реалізації майна боржника.

 Зборами комітету кредиторів боржника (протокол № 3/16 від 12.12.2016)  вирішено: погодити  звіт з оплати праці розпорядника майна  в сумі 11750,00 грн. та витратах, понесених в процедурі розпорядження майном в сумі 3607,40 грн.

З огляду на викладене, підлягає затвердженню звіт розпорядника майна боржника -арбітражного керуючого Олексенко Н.В.  з оплати праці та витратах в процедурі розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”, згідно якого: оплата праці - 11750,00 грн., витрати - 3607,40 грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 1, 27, 37, 38, 41, 114, 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд   

ПОСТАНОВИВ:  

1.Визнати товариство з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” (вул. Заводська, 1, с. Чапаєвка (с. Благодатне), Золотоніський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 35550206)     банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру.   

                    2.Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Олексенко Надію Вікторівну (свідоцтво №765, видане 17.04.2013, адреса: вул. В. Чорновола, 251, м. Черкаси, 18018).

3.Ліквідатору банкрута: 

вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України  від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку. До повного прийняття фінансово-господарської документації, печаток і штампів банкрута від керівника про хід їх витребування інформувати кожні два місяці;

не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

4.Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута. Посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

6.Скасувати заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 14.06.2016, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

7. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання  товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” банкрутом, що додається. 

8. Затвердити звіт розпорядника майна боржника -арбітражного керуючого Олексенко Н.В.  з оплати праці та витратах в процедурі розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”, згідно якого: оплата праці - 11750,00 грн., витрати - 3607,40 грн.

Постанова суду з дня проголошення набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

         Повне рішення складено 05 січня 2017 року.

Суддя                                                                      І.І. Гура