flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/579/16 від 14 червня 2016 року (порушення провадження у справі про банкрутство)

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

 

 

 "14" червня 2016 р.                                                   Справа № 925/579/16

 

Господарський суд Черкаської області в особі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Мирошниченко Б.В., за участю представника за довіреністю: Коваля К.М. (від Золотоніської ОДПІ), арбітражного керуючого Новосельцева В.П., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи за заявою Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області  до товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”  про порушення провадження у справі про банкрутство, 

ВСТАНОВИВ: 

         30.05.2016 до господарського суду Черкаської області надійшла заява Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області  про порушення провадження у справі про банкрутство боржника – товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”.     

Заява мотивована тим, що боржник станом на 24.05.2016 має податковий борг на загальну суму 2 681 916,88 грн. по обов'язковим платежам. Безспірні вимоги  становлять 2 695 696,88 грн., в тому числі: 2 681 916,88 грн. податкового боргу, підтвердженого постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 10.07.2015 у справі №823/1489/15, інкасовими дорученнями від 07.08.2015 № 13, 14 , які повернуті у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках боржника та 13780,00 грн. судового збору, сплаченого за подання до суду заяви про порушення  провадження у справі про банкрутство боржника. Отже, 2 681 916,88 грн. податкового боргу  становить більше трьохсот мінімальних заробітних плат та є безспірними, підтверджені вказаним судовим рішенням, що набрало законної сили. Майно боржника передано у податкову заставу, що підтверджується Витягом в державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Вказані обставини є підставою для порушення провадження  у справі  про банкрутство боржника.

         Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство надано довідку про кандидатуру для призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого у справі Анікєєва Ярослава Олеговича (свідоцтво арбітражного керуючого № 295, видане 19.02.2013, поштова адреса: а/с 81, м. Київ, 01133).

         До суду надійшли заяви про участь у справі від таких арбітражних керуючих: Левченка Василя Миколайовича, Голінного Андрія Михайловича, Новосельцева Володимира Петровича, та  Анікеєва Ярослава Олеговича, що визначений автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах .

         Ухвалою суду від 06.06.2016 прийнято до розгляду заяву про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”, підготовче засідання призначено на 14.06.2016, визнано явку представників сторін обов’язковою, зобов'язано їх надати документи, зобов'язано арбітражного керуючого Анікєєва Я.О. надати господарському суду до 10.06.2016 заяву про участь у справі про банкрутство в якості розпорядника майна боржника.

Боржник представника у судове засідання не направив, подав відзив на заяву про порушення провадження у справі, в якому не заперечив щодо задоволення вимог кредитора та порушення провадження у справі про банкрутство боржника, визнання боржника банкрутом,  повідомив, що на рахунки боржника накладено арешт, що унеможливлює розрахунки; у процесі погашення заборгованості за кредитним договором перед ПАТ "Полтава-банк" , на підставі іпотечного договору від 19.08.2010 було відчужено засоби виробництва-майновий комплекс боржника, враховуючи це здійснення подальшої фінансово-господарської діяльності неможливе, повідомлення  боржника  поштовим відправлення  неможливе, оскільки за юридичною адресою   вже зареєстрована інша юридична особа, яка є новим власником нерухомого майна, який раніше належав боржнику; директора боржника звільнено, у штаті підприємства немає посадових осіб.

До початку підготовчого засідання ініціюючий кредит надав уточнення черговості кредиторських  вимог до боржника.

У підготовчому засіданні представник заявника підтримав заяву  про порушення провадження у справі про банкрутство   боржника.

         При вирішенні поданої на розгляд заяви судом засовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон-2013).

Заслухавши представника заявника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

         Згідно ч. 3 ст.10 Закону-2013 справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

         Відповідно до ч. 2  ст. 11 Закону-2013  до заяви про порушення справи про банкрутство додаються: докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; докази того, що сума безспірних вимог кредитора (кредиторів) сукупно становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим Законом; рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили; відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредитора;

докази того, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою майна боржника (за наявності застави).

         Відповідно ч. 7 ст. 11 Закону-2013  до заяви кредитора додаються також:

копія виконавчого документа; докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів; до заяви кредитора - органу доходів і зборів чи інших органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, додаються докази вжиття заходів до отримання відповідної заборгованості у встановленому законодавством порядку.

         Згідно Інформаційного  листа Вищого адміністративного суду України від 24.10.2013 №1484/12/13-13 чинне законодавство передбачає окремий порядок примусового виконання  судових рішень  про стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу. При цьому органи державної виконавчої  служби до цієї процедури не залучаються. відповідно в розглядуваних випадках немає підстав для відкриття виконавчого провадження в порядку, передбаченому  законом України від 21.04.99 № 606-XIV "Про виконавче провадження". З огляду на це в адміністративних судів відсутні підстави для видачі виконавчих  листів про примусове виконання  судових рішень у порядку статей 257 та 258 Кодексу адміністративного судочинства України, тому що процедура погашення податкового боргу є самостійною процедурою, яка регулюється окремими нормами, а саме Податковим кодексом України, а не законодавством про виконавче провадження.

         Перебіг трьохмісячного строку, визначеного частиною 3 статті 10 Закону-2013, починається з моменту прийняття банком платника (боржника)  інкасового  доручення для примусового стягнення грошових коштів у рахунок погашення податкового боргу, оформленого стягувачем (контролюючим органом) на підставі рішення суду, що набрало законної сили. (Правові позиції у застосуванні норм Закону-2013, викладені у постанові Вищого господарського суду України від 17.02.2015 у справі № 925/1941/14).

         У ст. 95 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

          Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

          Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

         Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

         Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення контролюючого органу підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою контролюючого органу. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

         Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні організації.

         З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу. Така оцінка проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

          Платник податків має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладення договору з оцінювачем. Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом двох місяців з дня прийняття рішення про реалізацію майна, контролюючий орган самостійно укладає договір про проведення оцінки майна.

          Під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

         Платник податків або будь-яка інша особа, яка здійснює управління майном платника податків або контроль за їх використанням, зобов'язані забезпечити за першою вимогою безперешкодний доступ податкового керуючого та учасників публічних торгів до огляду та оцінки майна, що пропонується для продажу, а також безперешкодне набуття прав власності на таке майно особою, яка придбала їх на публічних торгах.

         Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податку, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючі органи, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків. Сума коштів, що надходить у результаті стягнення дебіторської заборгованості, в повному обсязі (але в межах суми податкового боргу) зараховується до відповідного бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків. Сума дебіторської заборгованості, що стягнута понад суму податкового боргу, передається у розпорядження платника податку.

          У разі якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника податків, є недостатньою для погашення податкового боргу платника податків, податковий керуючий здійснює додатковий опис майна у податкову заставу в порядку, визначеному статтею 89 цього Кодексу.

         Таким чином:

безспірна сума основного боргу, з наявністю якої Закон-2013 визначає можливість подальшого продовження провадження у справі про банкрутство, на час порушення провадження у справі складає  2 680 479,58 грн. обов'язкових платежів, що більше 300 мінімальних розмірів заробітної плати (1378 х 300 = 413400,00 грн.) - за результатами звернення ініціюючого кредитора до суду про стягнення з боржника суми боргу, постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 10.07.2015 у справі № 823/1489/15 з боржника в дохід державного бюджету через ініціюючого кредитора стягнено загальну  суму боргу 2 680 479,58 грн.

вимоги боржника не погашені з моменту прийняття інкасових доручень (20.08.2015) більше трьох місяців, а саме,  ініціюючим кредитором, який є органом доходів і зборів, направлено до банків, які є банками платника-боржника, інкасові доручення (розпорядження) від 07.08.2015. Останні були прийняті до виконання 20.08.2015  і повернуті без виконання банком  20.08.2015.

Боржник надав суду докази неплатоспроможності боржника, а саме, договір про задоволення вимог іпотекодержателя  від 28.10.2013 року, повідомив, що на підставі іпотечного договору  було відчужено засоби виробництва-майновий комплекс боржника, у зв'язку з чим подальша діяльність боржника не можлива.

                   При поданні до суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство заявник  має додати докази неплатоспроможності боржника, які суд має перевірити.

Що ж стосується боржника, то в підготовчому засіданні суд встановлює наряду з неплатоспроможністю і її загрозу, суд має провести аналіз правового  зв'язку між конкуренцією вимог кредитора і відсутністю для його задоволення майна у боржника.

Вказані обставини є правовою підставою порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону-2013 суд зобов’язаний ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Арбітражний керуючий  Анікеєв Я.О., визначений автоматизованою системою, подав заяву про участь у справі, тому суд призначає його розпорядником  майна боржника.

На підставі викладеного, керуючись  ст.ст. 10-12, 16, 19, 22, 45, 114, 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”,  ст. ст. 4-1, 86 ГПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Порушити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” (вул. Заводська, 1, с. Чапаєвка (с. Благодатне), Золотоніський район, Черкаська область, код ЄДРПОУ 35550206).   

Визначити розмір безспірних вимог ініціюючого кредитора  у сумі 2 680 479,58 грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів.

Розпорядником майна боржника призначити арбітражного керуючого Анікєєва Ярослава Олеговича (свідоцтво арбітражного керуючого № 295, видане 19.02.2013, поштова адреса: а/с 81, м. Київ-133, 01133).

Відмовити  арбітражним керуючим: Голінному А.М., Левченку В.М., Новосельцеву В.П.  у задоволенні заяв про призначення їх розпорядником майна боржника.

Встановити розмір оплати послуг розпорядника майна боржника – дві мінімальні заробітні плати за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень.

Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

Боржнику разом з розпорядником майна забезпечити: розгляд вимог конкурсних кредиторів; надіслання повідомлень заявникам про повне або часткове їх визнання чи відхилення із мотивованим обгрунтуванням підстав відхилення; надання суду копій надісланих повідомлень та доказів їх надіслання.

Зобов’язати розпорядника майна:  до 28 липня 2016 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

         - до 28 липня 2016 року  скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду;

         - разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника не пізніше  5 серпня 2016 року.

         Попереднє засідання суду призначити на 11 год 30 хв.   16 серпня 2016 року.   Засідання провести в приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, каб. 319, тел. канцелярії: 31-21-49.

Оприлюднити на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” .

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

 

Повне рішення складено 15 червня 2016 року.

 

 

         Суддя                                                                                              І.І. Гура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помічник судді                                                        Б.В. Мирошниченко  17.06.2016