flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Ухвала по справі № 925/579/16 від 20 жовтня 2016 року (затверджено реєстр вимог кредиторів)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

 "20" жовтня 2016 р.                                Справа № 925/579/16

    Господарський суд Черкаської області в особі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Олексенко Н.В., розглянувши у відкритому попередньому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду справу за заявою Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області  до товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”  про порушення провадження у справі про банкрутство, 

ВСТАНОВИВ:

     Золотоніська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Черкаській області звернулась до суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”.

         Ухвалою суду від 14.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”, визначено розмір безспірних вимог ініціюючого кредитора  у сумі 2 680 479,58 грн., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Анікєєва Я.О., зобов’язано розпорядника майна до 28.07.2016 подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів та реєстр вимог кредиторів, попереднє засідання суду призначено на 16.08.2016.  

          15.06.2016 за №32610 оприлюднено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” .

          16.08.2016 попереднє засідання не відбулось, ухвалою суду від 16.08.2016 задоволено заяву розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Анікєєва Я.О.  про звільнення його від виконання обов'язків розпорядника майна боржника, достроково припинено обов'язки арбітражного керуючого Анікєєва Я.О. як розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат”; задоволено заяву арбітражного керуючого Олексенко Надії Вікторівни про участь у справі, призначено розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю “Черкаський деревопросочувальний комбінат” арбітражного керуючого Олексенко Н.В.; зобов’язано розпорядника майна боржника - Олексенко Н.В. до 15 вересня 2016 року подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів,  скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду, разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість, провести інвентаризацію майна боржника; зобов’язано арбітражного керуючого Анікєєва Ярослава Олеговича підготувати і передати в установленому порядку новопризначеному розпоряднику майна боржника документи, печатки і штампи та матеріальні цінності, отримані у зв’язку з виконанням цих повноважень. 

13.09.2016 від розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Олексенко Н.В. надійшло клопотання з додатками про затвердження реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвалою суду від 16.09.2016 попереднє засідання призначено на  20.10.2016.

Боржник представника у судове засідання не направив з невідомих суду причин, хоча був належним чином повідомлений про місце та час судового засідання, що підтверджується повідомленням про вручення боржнику 23.09.2016 поштового відправлення.

Ініціюючий кредитор представника у судове засідання не направив, надіслав факсом клопотання, у якому повідомив, що загальна сума його кредиторських вимог до боржника становить 2695696,88 грн., тобто сума, яка зазначена у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство; згідно повідомлення розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Олексенко Н.В. від 09.09.2016 № 01-21/81 ці вимоги нею та боржником визнані повністю, тому просить суд визнати повністю кредиторські вимоги ініціюючого кредитора на загальну суму 2695696,88 грн., та внести їх до реєстру вимог кредиторів боржника; розгляд справи здійснювати за відсутності представника ініціюючого  кредитора.

          Окрім, звернення ініціюючого кредитора у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство боржника,  заяв до суду подано не було.

За результатами розгляду вимог ініціюючого кредитора розпорядником майна боржника складено реєстр, який поданий на розгляд господарського суду.

         Заслухавши у попередньому засіданні розпорядника майна боржника,  дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне визнати повністю вимоги ініціюючого кредитора, що вказані у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство боржника і відображені у поданому суду розпорядником майна боржника реєстрі вимог кредиторів боржника.  Вимоги ініціюючого кредитора підтверджуються матеріалами справи та належними доказами, ґрунтуються на вимогах Закону та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів.

Вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати, вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, авторської винагороди, аліментів – відсутні.

У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов’язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов’язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.

Відповідно до ст. 1 Закону кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Задоволення вимог кредиторів має здійснюватися в порядку черговості, встановленої статтею 45 Закону.

Частиною дев’ятою статті 45 Закону передбачено, що без дотримання правил черговості здійснюється погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення.

Відповідно до ст. 42 Закону про банкрутство майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує. Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст. 25, 45 Закону України Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Реєстр вимог кредиторів, згідно якого визнати вимоги, які підлягають до задоволення:

ініціюючого кредитора - Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області на суму  2 695 696,88 грн., з яких: 2 097 435,35 грн. основного боргу, у тому числі: 68733,43 грн. , що підлягає до задоволення в  другу чергу та 2 028 701,92 грн., що підлягає до задоволення в  третю  чергу ,  584481,53 грн. неустойки (пені , штрафу), що підлягає до задоволення   в шосту чергу, 13780,00 грн. судового, збору, що підлягає  до задоволення в першу чергу.

Розпоряднику майна боржника протягом десяти днів після винесення даної ухвали письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та  зборів комітету кредиторів та організувати їх проведення;

Проведення підсумкового засідання суду – 20 грудня 2016 року на 10 год. 00 хв. за місцезнаходженням господарського суду Черкаської області (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307, про явку повідомити в  каб.319).

5.Зобов’язати учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про кількість, про склад та про голову комітету кредиторів.

Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

     Направити дану ухвалу розпоряднику майна, боржнику, ініціюючому кредитору.

Суддя                                                       Гура І.І.