flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Ухвала по справі № 925/861/15 від 13 липня 2017 року (оплата послуг арбітражного керуючого)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
УХВАЛА

         "13" липня 2017 р.                               Справа № 925/861/15

         Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І., при секретарі судового засідання Євтушенко Б.В., за участю представників за довіреностями: Кравець О.С. (від ТОВ "Поляне"), Федоренко О.І. (від ліквідатора банкрута), розглянувши у відкритому судовому засіданні  клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Юдицького О.В. у справі за заявою товариства з обмеженою відповідальністю фірма “Електропостачзбут”, товариства з обмеженою відповідальністю “Захід” до товариства з обмеженою відповідальністю “Смілянський цукровий завод”  про визнання банкрутом, - 

ВСТАНОВИВ:

05.07.2017 до суду надійшло клопотання від розпорядника майна боржника, у якому він просить суд:

  1. затвердити "Положення про фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Юдицького О.В. - розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Смілянський цукровий завод"; 2. встановити арбітражному керуючому Юдицькому О.В. основну грошову винагороду в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць здійснення ним повноважень розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Смілянський цукровий завод" з моменту призначення на посаду ухвалою господарського суду Черкаської області від 08.06.2017 у даній справі.

      Ухвалою суду від 05.07.2017 клопотання призначене до розгляду в судовому засіданні на 13.07.2017, викликано розпорядника майна боржника та учасників комітету кредиторів боржника.

         Учасники комітету кредиторів боржника у судове засідання представників не направили, причин неявки не повідомили, хоча були належним чином повідомлені  про  місце та час судового засідання, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень та відміткою канцелярії суду про відправку на ухвалі суду від 05.07.2017.

          У судовому засіданні:

         - представник  розпорядника майна боржника підтримала клопотання розпорядника майна боржника;

- представник  ТОВ "Поляне" підтримав  клопотання розпорядника майна боржника;

      Заслухавши доводи та пояснення учасників провадження у справі про банкрутство боржника, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання розпорядника майна боржника задовольнити з наступних правових підстав та мотивів.    

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами, далі – Закон) провадження  у  справах  про  банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 115 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у зв’язку з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

 Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.

Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п’ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Ухвалою суду від 08.06.2017 звільнено арбітражного керуючого Бабаєвського  Д. О.  від виконання повноважень розпорядника майна боржника  за його заявою, призначено  розпорядником майна      товариства з обмеженою відповідальністю “Смілянський цукровий завод”  арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.

    За таких обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання розпорядника майна боржника та встановити арбітражному керуючому Юдицькому О.В., затверджений на зборах комітету кредиторів боржника, розмір основної грошової винагороди - дві мінімальні заробітні плати за кожний місяць здійснення ним повноважень розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Смілянський цукровий завод" з моменту призначення на посаду розпорядника майна боржника  ухвалою господарського  суду Черкаської області від 08.06.2017 у даній справі та затвердити "Положення про фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Юдицького О.В. - розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Смілянський цукровий завод" (протокол зборів комітету кредиторів від   04.07.2017). 

На  підставі  зазначеного, керуючись ст.ст. 2, 115 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (в новій редакції, чинній з 19.01.2013 та з наступними змінами), ст. 86 ГПК України, -                                

УХВАЛИВ

         Клопотання розпорядника майна боржника-арбітражного керуючого Юдицького О.В.  задовольнити.

Встановити арбітражному керуючому Юдицькому О.В. основну грошову винагороду в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць здійснення ним повноважень розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Смілянський цукровий завод" з моменту призначення на посаду ухвалою господарського  суду Черкаської області від 08.06.2017 у даній справі.

 Затвердити "Положення про фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому Юдицькому О.В. - розпоряднику майна товариства з обмеженою відповідальністю "Смілянський цукровий завод";       

            Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                                  І.І. Гура